Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Дiагностика безвладдя. Ця країна нас поховає...

9.10.09  
Апарати, якi могли б рятувати життя онкологiчних хворих, роками стоять без дiла через те, що держава не може збудувати для них примiщення. Чомусь бюрократiя, тобто держава, заважає саме державним проектам, в той час як приватнi реалiзуються в запланованi термiни...
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Лiнiйнi прискорювачi в Києвi, Львовi та Криму, набiр апаратури для ПЕТ-центру /див. довiдку / – ця технiка могла б рятувати людей, якби видiленi державою грошi «раптово» не закiнчилися. Складнi й дорогi пристрої для ПЕТ-центру сьогоднi стоять у Києвi ледь не просто неба, а гарантiя на них закiнчилася ще у вереснi. На стiни не вистачило З iнiцiативою спорудити в столицi центр для раннього виявлення онкологiчних захворювань iз застосуванням ПЕТ (позитронно-емiсiйної томографiї) виступило Мiнiстерство охорони здоров’я. Як засвiдчила перевiрка Головного конт рольно- ревiзiйного управлiн ня, проведена в червнi цього року, мiнiстерство не мало розрахункiв вартостi створення такого центру, проте «просило» 228 млн грн. Президент Вiктор Ющенко дав доручення кiльком вiдомствам профiнансувати проект. Грошi знайшли в державному бюджетi на 2007 рiк, i бюджет мiста Києва отримав субвенцiю в розмiрi 228 млн грн на ПЕТ-центр. Будувати вирiшили на територiї Київської мiської онкологiчної лiкарнi. Окрiм першого кошторису, на основi якого держава й видiлила 228 млн грн, у 2007 роцi було складено другий. Вiн перевищував видiлену з бюджету суму – загалом центр оцiнили в 351 млн грн, лише вартiсть устаткування, меблiв та iнвентарю становила понад 240 млн грн. Проте брак коштiв не зупинив мерiї й керiвника робочої групи, заступника столичного голови Iрену Кiльчицьку – дороге обладнання придбали. I склали купкою пiд навiсом на територiї онкологiчної лiкарнi. За iнформацiєю КРУ, певну суму на створення центру видiлила з мiсцевого бюджету ще й столична держадмiнiстрацiя – близько 100 млн грн. На жаль, обiцяного «Тижню» коментаря Iрени Кiльчицької в прес-службi мерiї так i не надали, тож уточнити цю цифру не вдалося. Потрапити на територiю будiвництва також не вийшло. Керiвництво онкологiчної лiкарнi пояснило, що в майбутнього ПЕТ-центру власна охорона й домовитися з нею можна тiльки через мерiю, де дозвiл забарився разом iз коментарем Iрени Реанольдiвни. Як вiдомо з результатiв розслiдування КРУ та вiд голови Тимчасової слiдчої комiсiї ВР iз питань розслiдування обставин порушень законодавства та прийняття протиправних рiшень київською владою Кирила Куликова, до завершення будiвництва ще дуже далеко. Народний депутат вiдвiдував майбутнiй ПЕТ-центр навеснi. «Я не думаю, що за цей час вони щось побудували, в них же не було грошей, а вони й iз грошима не дуже швидко будують», – говорить Кирило Куликов, якого теж навiть за наявностi депутатського мандата не пускають на будiвництво. Нещодавно будiвництво вiдвiдала прем’єр-мiнiстр Юлiя Ти мошенко. Вона пообiцяла видiлити 70 млн грн зi стабiлiзацiйного фонду й запевнила, що до нового року все буде завершено. Втiм, лiкарi, якi працюють в онкологiї й бояться називати свої прiзвища в коментарях для ЗМI, стверджують, що запустити ПЕТ-центр до нового року неможливо – надто складно налаштувати апаратуру, а монтажнi роботи ще тривають. «Є двi проблеми у створеннi ПЕТ-центру, – зазначає Куликов. – По-перше, закуплене обладнання некомплектне, й зiбрати його так, щоб воно запрацювало, неможливо. Менi про це казали багато рентгенологiв, медикiв, зокрема головний онколог МОЗ, голова Iнституту раку Iгор Щепотiн (пан Щепотiн повiдомив, що не може коментувати цiєї теми, оскiльки погано на нiй розумiється. Авт.) та колишнiй мiнiстр охорони здоров’я Юрiй Гайдаєв. Усi вони вважають, що можна встановити томографiчну лiнiю тiльки тодi, коли вона складається з апаратiв одного виробника». За версiєю джерела «Тижня» в СБУ, некомплектну апаратуру закупили не випадково, а з метою задовольнити всiх посередникiв, якi працюють сьогоднi на ринку української медичної технiки. «По-друге, в обладнання ще у вереснi збiг гарантiйний термiн, – коментує далi Куликов. – Кожен сегмент ПЕТ-центру потребує складного налагодження. I налагоджувати мають представники фiрм-виробникiв, але вони не робитимуть цього пiсля закiнчення гарантiї». Гарантiйний термiн можна продовжити, але це не так просто й коштує грошей. «Я вам вiдверто кажу: цей ПЕТ-центр нiколи не зберуть, – запевняє депутат. – Не зроблять бункер до нового року, та й фахiвцiв, якi могли б працювати на такому обладнаннi, в них немає. Але додатково видiленi 70 млн я вкрасти точно не дозволю. Бюджет проекту був завищений вiд самого початку i при цьому постiйно зростав. У Донецьку готовий до запуску ПЕТ-центр коштує лише 40 млн!» Скiльки вже народних коштiв витрачено, Куликов не знає. Каже, начебто понад 300 млн грн. За його словами, ПЕТ-центр намагалися занести навiть до програми Євро-2012. У Донецьку ПЕТ-центр створює фонд Рiната Ахметова «Розвиток України». Фонд має дуже серйозний проект з онкологiї – це i два ПЕТ-центри (в Донецьку та в Iнститутi раку в Києвi), i закупiвля дорогої технiки для цих установ та ще восьми медичних закладiв у Захiднiй Українi. Загалом розраховують вкластися в 315 млн грн. На запитання, як фонду вдається так заощаджувати порiвняно з державними витратами на аналогiчне будiвництво, керiвник проекту «Рак вилiковний» фонду Вiкторiя Миколаюк вiдповiла: «Я не можу оцiнювати дiй держави. Наш бюджет – 315 млн грн, остаточну вартiсть кожного об’єкта ми зможемо назвати пiсля завершення розробки проектної документацiї». Бункери для апаратури фонд робитиме сам, оскiльки не хоче залежати вiд державного фiнансування. Ще один ПЕТ-центр значно меншим коштом Державне управлiння справами президента добудовує у Феофанiї. Сьогоднi українцi, яким треба пройти обстеження на ПЕТ, їздять до Москви. Там ця процедура коштує $800. Проте не факт, що державний ПЕТ-центр, якщо вiн усе ж таки запрацює, буде безплатним для громадян. Для його функцiонування потрiбнi чималi грошi – зазвичай вартiсть утримання розраховується як 10–30% загальної вартостi обладнання на рiк, а у випадку з великим набором дорогого обладнання, яке стоїть сьогоднi на територiї Київської мiської онкологiчної лiкарнi, йдеться про €3,5 млн на рiк. Навряд чи цi кошти знайдуть у державному бюджетi – принаймнi сьогоднi на функцiонування наукових та медичних установ видiляють значно меншi суми. Тож доведеться або шукати спонсорiв, або брати з пацiєнтiв грошi за обстеження. Три роки на прискорення Якщо помiж дорослих пацiєнтiв найпоширенiшими є пухлини внутрiшнiх органiв, злоякiснi новоутворення кровi та шкiри, то в дiтей до 14 рокiв пухлини головного мозку становлять 49% випадкiв помiж хлопчикiв та 46,6% помiж дiвчаток. Найменш травматичними для лiкування й видалення пухлин є радiохiрургiчнi прилади – гамма-нiж (лише для пухлин головного мозку) та лiнiйний прискорювач (менш точний прилад, яким можна опромiнювати рiзноманiтнi пухлини). Сьогоднi в Українi немає жодного гамма-ножа, а лiнiйнi прискорювачi працюють лише в приватних клiнiках (як розповiв волонтер Олександр Брусиловський, дешевше вiдправити людину лiкуватися на лiнiйному прискорювачi за кордон, нiж до українських бiзнесменiв), окрiм єдиного «громадського» – в Донецьку. У 2005 роцi за iнiцiативою Вiталiя Цимбалюка, заступника директора Iнституту нейрохiрургiї iменi Ромоданова (Київ), було розпочато всеукраїнський збiр грошей на купiвлю гамма-ножа. Органiзатори акцiї «З миру по нитцi – Українi обладнання» звернулися з проханням про фiнансову допомогу до уряду, парламенту, Секретарiату президента та заможних доброчинних фондiв. Не минуло й двох рокiв, як уряд видiлив 54,4 млн грн на купiвлю апарата. Коли кошти нарештi надiйшли до Iнституту нейрохiрургiї (разом iз зiбраними всенародно – понад 59 млн грн), з’ясувалося, що Iнститут збирається купувати лiнiйний прискорювач. Вартiсть пристрою системи «Трiлоджi» офiцiйно не розголошували. Зараз пан Цимбалюк повiдомив Тижню, що лiнiйний прискорювач коштував 33 млн грн, хоча в 2007-му називали iншу цифру – 17 млн! Iще на 14,4 млн грн придбали магнiтно-резонанс­ний томограф, а також апарат для контрастної томографiї – його вартiсть не оголошено. На решту грошей на територiї Iнституту нейрохiрургiї нарештi спорудили спецiальний бункер, у якому працюватиме радiологiчне обладнання. На цьому справа й зупинилася. За оцiнками фахiвцiв Фонду «Розвиток України», пiдготувати для лiнiйного прискорювача примiщення, в якому вже працювала подiбна апаратура, можна приблизно за пiвроку. Збудувати його з нуля – за рiк-пiвтора. Але в Iнститутi ней рохiрургiї лiнiйний прискорювач не працює й досi, хоча був куплений ще 2007-го. Керiвництво Iнституту обiцяло стовiдсотково запустити апарат уже цього вересня. Термiни називали – завтра, пiслязавтра, за кiлька днiв. Але на завадi начебто стали мiська влада та комунальнi пiдприємства. За словами Вiталiя Цимбалюка, у Київенерго нiяк не хотiли пiдключати новий корпус до енергопостачання. «На сьогоднi бункер у нас є, фахiвцi пройшли пiдготовку в Польщi, де є схоже обладнання, надалi пiдвищуватимуть квалiфiкацiю у Швейцарiї, – сказав Вiталiй Цимбалюк Тижню. – Початок роботи вiдкладали через проблеми з погодженням рiзних документiв, зараз ми вже про все домовилися, монтуємо обладнання». За словами Цимбалюка, найоптимiстичнiша дата вiдкриття радiологiчного центру – початок листопада. «Та якщо поглянути на ситуацiю реально, оптимальний термiн – грудень 2009-го», – вважає фахiвець. Ще один лiнiйний прискорювач є у Львовi. Апарат придбали 2008 року для Львiвського онкологiчного регiонального лiкувально-дiагностичного центру за 32 млн грн з 50 млн грн, видiлених iз державного бюджету. Онкологiчний центр Львова є одним iз найбiльших довгобудiв України – нещодавно повiдомляли, що для завершення будiвництва центру разом iз бункером для лiнiйного прискорювача потрiбно ще щонайменше 19 млн грн i невiдомо скiльки часу. Втiм, головний лiкар онкоцентру Iгор Ковальчук запевнив, що прискорювач вже два мiсяцi працює i приймає пацiєнтiв. На початку року з’явилися повiдомлення про ще один, цiлком державний, лiнiйний прискорювач за 31 млн грн. Його коштом власного бюджету придбала АР Крим. За офiцiйною заявою мiнiстра охорони здо ров’я Криму, прискорювач стоятиме у Республiканському клiнiчному центрi радiологiї, але на сьогоднi iще тiльки планують спорудити бункер, вартiсть якого оцiнюють у близько 2 млн грн. P. S. Будiвництво ПЕТ-центру та примiщень для державних лiнiйних прискорювачiв дуже нагадує ситуацiю з «Дитячою лiкарнею майбутнього». Вона мала б приймати пацiєнтiв (теж, до речi, онкохворих дiтей) уже навеснi 2009-го, й благодiйнi фонди висловили готовнiсть придбати дорогу апаратуру (зокрема, i згаданi вище лiнiйнi прискорювачi), щойно добудують лiкарню. Та будiвництво так i не розпочали нiбито через бюрократичнi перешкоди. Чомусь бюрократiя, тобто держава, заважає саме державним проектам, в той час як приватнi реалiзуються в запланованi термiни... ДОВIДКА Основними апаратами для радiохiрургiї – безкровних операцiй iз видалення пухлин за допомогою високої дози iонiзуючого випромiнення – є гамма-нiж, кiбер-нiж та лiнiйнi прискорювачi. Кiбер-нiжКiбер-нiж – мобiльний робот-рука, єдиний рухливий радiо хiрургiчний апарат. Навiгацiя обладнання пристосовується до найменших рухiв пацiєнта, якого навiть не фiксують перед процеду рою. Але в Європi кiбер-нiж не надто популярний, у деяких країнах вiн працював лише на стадiї клiнiчних випробувань. В Українi збиралися придбати апарат коштом доброчинних фондiв, проте це визнали недоцiльним. За словами лiкарiв, кiбер-нiж є цiкавою iграшкою, та значно бiльшiй кiлькостi пацiєнтiв потрiбна операцiя на лiнiйному прискорювачi. Кiбер-нiжГамма-нiж має бiльшу, нiж лiнiйнi прискорювачi, точнiсть (погрiшнiсть – до 0,5 мм), проте використовується лише для видалення пухлин головного мозку, останнi моделi – ще й верхнiх вiддiлiв шиї. Не може бути використаний для видалення великих пухлин, максимально – для пухлин дiаметром 30 мм, хоча кожен випадок має розглядатися iндивiдуально. В апаратi використовується енергiя гамма-випромiню вання радiоактивного кобальта-60. Гамма-нiж випромiнює 201 пучок радiоактивних часток, якi сходяться в мiшенi. Лiнiйний прискорювач Лiнiйний прискорювач – пристрiй високої властивостi проникнення (до 25 МеВ), у медицинi використовується для видалення рiзноманiтних пухлин. Працює без радiацiї. Складається з чотирьох частин: модулятора, електронної гармати, радiочастотного генератора та керуючого блоку для прискорення. Щоб одужати, потрiбно пройти близько 30 процедур. Позитронно-емiсiйна томографiя (ПЕТ)Позитронно-емiсiйна томографiя (ПЕТ)– радiонуклiдний метод дiагностики стану внутрiшнiх органiв. ПЕТ дає змогу точно виявити мiсце розташування ракових клiтин навiть на раннiх стадiях. В органiзм людини вводять невелику кiлькiсть радiоактивного препарату, який випромiнює особливi променi. Сканер знiмає iнформацiю про те, як тканини сприймають iзотоп (пухлини споживають бiльше енергiї, нiж здоровi тканини, i вiдповiдно захоплюють бiльше радiоактивного iзотопу). ПЕТ передає не картинку внутрiшнiх органiв, як бiльшiсть дiагностичних приладiв, а хiмiчну картину стану органiзму. Втiм, через дозу радiацiї, яку отримує пацiєнт, на ПЕТ направляють уже пiсля того, як дiагноз «рак» встановлено. Тож ПЕТ – це не виявлення пухлин, а лише точнiша дiагностика.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Лучшие букмекерские конторы Украины для регистрации и ставок на спортивные события
 2. Лучшие букмекерские конторы Украины для регистрации и ставок на спортивные события
 3. Кто может совершить в Pin-up casino вход?
 4. Советы по дизайну интерьера для вашего модульного дома
 5. Казино - переваги онлайн клубу
 6. Пин Ап казино — проверенный сайт с реальными выплатами выигрышей
 7. Правовая помощь бенефициарам в Украине
 8. Оренда землі разом із сервісом EGOLIST – можливість вибору та зручність!
 9. Казино Вулкан на деньги - испытай свою удачу!
 10. Помощник для мастеров-отделочников: как правильно выбрать плиткорез?
 11. Wellpacks - интернет магазин пакетов и упаковок в Украине
 12. Сучасний ігровий клуб Слот Сіті
 13. Получите выгодный кредит под залог недвижимости в Запорожье!
 14. Как организовать безопасность дома
 15. БК Mostbet: обзор и предложения для игроков
 16. Стоит ли покупать недвижимость в Турции
 17. Приложение Париматч расширяет возможности поклонников онлайн-беттинга
 18. Як купити криптовалюту на біржі
 19. Профессиональный и надежный путеводитель по микрозаймам
 20. Что такое промышленная фурнитура и какова ее специфика
 21. Космолот24 - одно из самых популярных и азартных онлайн казиноРазместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта