Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Закордонний паспорт для українця стає золотим

19.10.09  
Знову на сотнi гривень подорожчали послуги з оформлення закордонного паспорта громадянина України. Якi економiчнi обґрунтування цьому? За версiєю мiнiстра внутрiшнiх справ Юрiя Луценка – це подорожчання обумовлено зростанням вартостi доставки бланка паспорта в регiони.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Тобто, коли вiрити пану мiнiстру, транспортування кiлькаграмової книжечки теренами України обходиться саме в сотнi гривень. Спробуємо розiбратися, що саме вiдбувається в царинi закордонної паспортизацiї населення. Україна перебуває в незбагненiй ситуацiї – виготовлення паспортних документiв її громадян та персоналiзацiя їх даних вiдданi на вiдкуп, вiрнiше – на поталу, приватному консорцiуму «ЄДАПС», коренi якого треба шукати за межами України (його iстинний господар Юрiй Сидоренко, який проживає в Об’єднаних Арабських Емiратах). Натомiсть держава втрачає контроль за збереженням конфiденцiйної iнформацiї з обмеженим доступом та право власностi на iнтелектуальнi розробки у цьому сегментi. I ця господарська структура нинi диктує всiй країнi свої умови у сферi паспортизацiї, а необхiдне правове обґрунтування та iнформацiйний галас їй забезпечує народний депутат України Василь Миколайович Грицак, який гаряче переконує геть усiх, що без ЄДАПСа у паспортнiй царинi Українi не обiйтись. Перепрошую за каламбур, точнiсiнько як у прислiв’ї «Без Гриця i вода не святиться». Лобiювання паном Грицаком комерцiйних iнтересiв консорцiуму «ЄДАПС» носить такий «махровий» та неприхований характер, що виникає навiть пропозицiя – ступiнь активностi лобiювання вимiрювати у «грицаках». У свою чергу консорцiум «ЄДАПС» обзавiвся i своїм кишеньковим медiресурсом, який розташував за своєю адресою, – ТОВ «Видавнича група «Наш продукт», якому також належить iнтернет-видання «Багнет». Призначення «Багнета» поливати багном будь-яких опонентiв ЄДАПСа – наявних, i потенцiйних, а також слугувати рупором Грицака для його iлюзорної стурбованостi щодо захисту державних iнтересiв у паспортнiй сферi. (До слова, головний редактор «Наш продукт» Дранiков О. Е. є водночас заступником генерального директора консорцiуму «ЄДАПС».) Тож розберемося звiдки i коли взявся цей ЄДАПС, що набув такої потуги в державi Україна? ЄДАПС був народжений для перемоги Вперше абревiатура ЄДАПС з’явилася 14 грудня 1996 року в указi президента України Леонiда Кучми «Про заходи щодо створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи» (ЄДАПС). 3 лютого 2004 року протокольним рiшенням наради пiд головуванням тодiшнього першого вiце-прем`єр-мiнiстра України Миколи Азарова МВС доручалось провести тендер за процедурою «вiдкритi торги» для закупiвлi робiт i послуг щодо реалiзацiї державної комплексної програми зi створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (скорочено – ЄДАПС) та централiзованого виготовлення документiв, що засвiдчують особу. Але тодiшнiй начальник Департаменту ресурсного забезпечення (ДРЗ) МВС, генерал-лейтенант мiлiцiї Василь Грицак, який мав безпосереднiй стосунок до тендерного комiтету МВС, пiдготував документацiю його проведення зовсiм за iншою процедурою. Оперативно було створено консорцiум з дивовижно знайомим найменуванням – «ЄДАПС», який реєструється як юридична особа Дарницькою райдержадмiнiстрацiєю мiста Києва 14 квiтня 2004 року i вже через тиждень пiсля цiєї дати разом з iще однiєю господарською структурою бере участь у тендерi i… звiсно, перемагає. А далi все просто i швидко – 23 червня 2004 року начальник ДРЗ МВС Василь Грицак (вiд МВС) та президент консорцiуму «ЄДАПС» Iрина Обиденко (вiд ЄДАПСа) пiдписують Генеральний контракт № 10/312-1/04-06 на постачання товарiв i послуг для створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи на суму 295 598 994 грн. Як зазначається в аудитi Рахункової палати України (№ 02-1933 вiд 16 вересня 2009 року) щодо ефективностi використання бюджетних коштiв при виконаннi Генерального контракту, було введено в дiю програмно-технiчнi комплекси автоматизованої системи (лише третину вiд потреби), якi забезпечують тiльки централiзоване виготовлення та оформлення паспортiв громадянина України для виїзду за кордон. Iнших завдань ця система не вирiшує. Чому було введено в експлуатацiю лише таку кiлькiсть вузлiв системи та ступiнь ефективностi використання бюджетних коштiв – нехай контролюючим органам пояснюють МВС та консорцiум «ЄДАПС», а ось чому при їх спiвпрацi увага зосереджувалась лише на централiзованому виготовленнi та оформленнi закордонних паспортiв, спробуємо пояснити. Незважаючи на те, що предметом Генерального контракту не є централiзоване виготовлення та постачання консорцiумом «ЄДАПС» бланкiв таких паспортних документiв (аудит Рахункової палати це пiдтвердив), МВС та консорцiум «ЄДАПС» без дотримання тендерних процедур уклали ще додатковi угоди до Генерального контракту, згiдно з якими за рахунок коштiв, що мали б спрямовуватися на розбудову Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, консорцiуму сплачувалися послуги з виготовлення та постачання такої продукцiї. Першу з таких додаткових угод вiд МВС пiдписано самим Грицаком у лютому 2005 року. Слiд зауважити, що ще до пiдписання цих додаткових угод Державний центр персоналiзацiї документiв, на створення та оснащення якого суперсучасним обладнанням МВС було витрачено понад 183 млн. грн. бюджетних коштiв, за безпосередньої участi та пiдтримки тодiшнього начальника Департаменту ресурсного забезпечення Грицака В. М. було включено до складу консорцiуму «ЄДАПС». Тож створення умов монополiзацiї у цiй сферi та забезпечення прибуткiв комерцiйнiй структурi за рахунок держбюджету було завершено. ЄДАПС змiнює паспорт на свою користь Однак, посилення впливу консорцiуму «ЄДАПС» на паспортну справу в країнi цим не обмежилось. Опис паспорта громадянина України для виїзду за кордон був затверджений Указом Президента України вiд 14 грудня 1996 року № 1218 «Про заходи щодо створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи». Але консорцiум розробляє новий зразок закордонного паспорта, в якому передбачається застосування полiкарбонатної сторiнки. Першi намагання затвердити саме цей зразок закордонного паспорта Указом Президента України успiхом не завершились. Фахiвцi зауважили, що зазначена розробка паспорта не є власнiстю держави, а крiм того суттєво зростає вартiсть бланка такого документа – з 10 до 40 гривень. Але визначальним у вiдмовi було те, що на державному пiдприємствi «Полiграфiчний комбiнат «Україна» на той час вже здiйснювалось виготовлення за державним замовленням бланкiв закордонних паспортiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв (IСAO, Doc 9303/1) з цифровим фотовiдбитком власника документа, оптичними та iншими численними елементами захисту, застосуванням технологiї машинозчитування iнформацiї. Цей документ передбачав i застосування електронного носiя iнформацiї. Проте ЄДАПС знайшов вихiд iз цiєї ситуацiї. Василь Грицак, який на той час вже мав статус народного депутата України, в обхiд чинного Указу Президента України розробляє проект постанови Верховної Ради України про затвердження Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в якому передбачається використання полiкарбонатної сторiнки, i парламент своїм рiшенням вiд 23 лютого 2007 року № 719 її затверджує. Чого таким був зговiрливим парламент – дивуватися не доводиться. Грицак – член фракцiї Партiї регiонiв, яка на той час зiбрала навколо себе парламентську бiльшiсть iз комунiстiв та соцiалiстiв. Тож переконати однодумцiв було неважко. Треба зазначити, що ця постанова ухвалювалася за вiдсутностi офiцiйних висновкiв Служби безпеки, Держприкордонслужби, МВС, МЗС щодо недостатньої захищеностi закордонних паспортiв, якi централiзовано виготовлялись Полiграфкомбiнатом «Україна». Не було також i жодних застережень вiд спецiалiзованої установи ООН – Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї щодо невiдповiдностi мiжнародним стандартам такого паспорта. А що було? Лише заяви Грицака, що закордоннi паспорти старого зразка з вклеюваною фотокарткою легко пiдробити та замовчування, що держава на замiну їм вже забезпечує централiзоване виготовлення високозахищених паспортiв з вiдцифрованим фотовiдбитком особи. На пiдставi цiєї постанови Верховної Ради України було розроблено i ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26 червня 2007 року № 858 «Про затвердження технiчного опису i зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон», якою введено в обiг закордоннi паспорти нового зразка та визначено порядок їх запровадження. Хоча СБУ щодо цiєї постанови було висловлено незгоду через те, що «полiкарбонатна сторiнка документа має суттєвi недолiки, якi свiдчать про невiдповiднiсть її вимогам, що висуваються до документiв суворої звiтностi», а також зазначено: «Наголошуємо на своїй принциповiй позицiї вiдносно того, що персонiфiкацiя документiв та технологiчний процес виготовлення паспортних документiв, в iнтересах нацiональної безпеки, повинен провадитися в межах пiдприємства, на якому виготовляються бланки цих документiв та здiйснюватися виключно на засадах державної власностi». Можна тiльки припускати, якi переконливi аргументи для членiв тодiшнього уряду Януковича застосував його однопартiєць Грицак! У своїй статтi в газетi «Голос України» вiд 19 грудня 2007 року Василь Грицак пiдкреслює, що «брав безпосередню участь у розробцi порядку i правил оформлення та видачi нового паспорта громадянина України». Порядок запровадження такого паспорта є зразком некомпетентностi та непрофесiоналiзму чиновникiв, якi його готували. Саме пiсля його поспiшного введення влiтку 2007 року виникла сумнозвiсна паспортна криза, наслiдки якої вiдчуваються i дотепер. I вона не могла не виникнути, бо її зумовили кiлька причин. По-перше, новий порядок автоматизованого оформлення та видачi паспорта був одночасно запроваджений на всiй територiї України при наявних функцiонуючих у паспортнiй службi вузлах автоматизованої системи у 5 разiв менше вiд потреби. Оскiльки мережа цих вузлiв покривала менше третини адмiнiстративно-територiальних районних одиниць, громадяни втратили надане статтею 4 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» право подавати заяви на оформлення виїзних документiв за мiсцем безпосереднього проживання. Саме це необдумане рiшення призвело до суттєвого погiршення обслуговування населення, а не штучнi перешкоди, як стверджував тодi Грицак, працiвникiв паспортної служби. По-друге, запроваджений порядок виключив можливiсть продовження термiну дiї закордонного паспорта, що суперечить статтям 4, 8 вищезгаданого Закону, якими для громадянина України встановлене право продовжити строк дiї такого документа та оскаржити у судовому порядку дiї посадової особи у разi вiдмови в здiйсненнi цiєї процедури. По-третє, МЗС України, яке не мало резерву бланкiв закордонних паспортiв попереднього зразка та технiчних можливостей залучення до централiзованого оформлення та виготовлення паспорта нового зразка, донинi потерпає вiд введеного порядку, а вiдповiдно i громадяни України, якi перебувають за межами країни. Вище зазначалось, що керiвництво МВС з порушенням норм чинного законодавства, а також iгноруючи розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26 жовтня 1992 року № 719, яким виключно на Полiграфкомбiнат «Україна» покладено функцiї виготовлення документiв суворого облiку, що потребують нумерацiї та спецiального захисту, неправомiрно уклало угоду на виготовлення та постачання консорцiумом «ЄДАПС» бланкiв закордонних паспортiв. Урядовими вимогами встановлено, що у бланку паспорта зазначається пiдприємство, що його виготовляє, i навiть пiсля того, як мiнiстерство почало отримувати вiд консорцiуму «ЄДАПС» бланки закордонних паспортiв, у яких надруковано «Полiграфкомбiнат «Україна», без тiнi сумнiвiв керiвництво МВС продовжило с консорцiумом «ЄДАПС», як посередницькою структурою, термiн дiї угоди на виготовлення ним бланкiв таких документiв. Найкращий захист – напад У вереснi поточного року Асоцiацiя «Незалежнi журналiстськi розслiдування» звернулась до Прем`єр-мiнiстра Юлiї Тимошенко з листом, у якому наводяться приклади дiй з корупцiйними ознаками посадових осiб МВС при спiвпрацi з консорцiумом «ЄДАПС». I негайно, не маючи жодних аргументiв заперечити наведенi факти, консорцiум через свої медiйнi ресурси, а пан Грицак – депутатськими зверненнями почали «iмплементувати» у свiдомiсть чиновникiв та пересiчних громадян думку про начебто замовний характер цього звернення. Методи не новi, коли пригадати, що у 2007 роцi газета «Бiзнес» спробувала висвiтити на своїх сторiнках деяку iнформацiю про оборудки консорцiуму «ЄДАПС» i мiлiцейського генералiтету з публiкацiєю вiдповiдних документiв. Не маючи аргументiв спростувати наведене, Грицак почав тиражувати депутатськi звернення з метою iнiцiювати проведення рiзними контролюючими органами умов оренди примiщення цим друкованим виданням та iнших аспектiв його життєдiяльностi. Маємо те, що вони створили Що маємо на сьогоднi у «сухому залишку»? Перше. Органiзацiя роботи з виготовлення бланкiв закордонних паспортiв та їх персоналiзацiї довiрена посередницькiй структурi – консорцiуму «ЄДАПС». Консорцiум «ЄДАПС», укладаючи з МВС угоди про надання останньому платних послуг i спрямовуючи бюджетнi кошти на свiй рахунок, у свою чергу зовсiм за iншими фiнансовим параметрами встановлює договiрнi вiдносини з: державним пiдприємством «Полiграфiчний комбiнат «Україна» на виготовлення бланкiв паспортних документiв; державним пiдприємством «Державний центр персоналiзацiї документiв» на здiйснення персоналiзацiї бланкiв закордонних паспортiв на обладнаннi, яке є власнiстю МВС. Виникає питання – чому саме з консорцiумом укладаються угоди на виготовлення бланкiв паспортiв та їх персоналiзацiю, коли замiсть нього це роблять державнi пiдприємства. На цi обставини звертає увагу Рахункова палата у своїх висновках за результатами проведеного аудиту. Друге. Створенi умови для необмеженого пiдвищення консорцiумом «ЄДАПС» вартостi бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон для населення. У сiчнi 2009 року постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 65 встановлено для МВС можливiсть пiд час оформлення закордонних паспортiв стягувати з громадян 25% вартостi бланка паспорта. Здогадайтеся з трьох раз, куди пiшли решта 75%? Звiсно, консорцiуму «ЄДАПС», який на свiй розсуд (i апетит!) визначає вартiсть бланка та його персоналiзацiї. I щойно витрати на оплату бланкiв закордонних паспортiв було вирiшено перекласти з держави на плечi простих громадян, за «дивним збiгом» обставин вартiсть одного такого бланка зросла на 350 вiдсоткiв – з 40 до 150 грн. А буквально на днях керiвництво МВС службовою телеграмою вiд 9 жовтня 2009 року № 19414/Ем повiдомило свої пiдлеглi територiальнi органи i пiдроздiли про необхiднiсть пiд час оформлення закордонних паспортiв у прискореному режимi додатково стягувати з громадян плату за виготовлення та персоналiзацiю паспортних бланкiв у розмiрi вiд 337 грн. до 525 грн. Невже при прискоренiй процедурi у консорцiуму ЄДАПС збiльшуються витратнi матерiали та електроенергiя? На дiлi це виглядає так: - виготовлення закордонного паспорта протягом 10 днiв коштувало 715 грн., зараз – 902,10 (подорожчання на 187 грн. 10 коп.); - виготовлення закордонного паспорта протягом 3 днiв коштував 900 грн., зараз – 1 245 грн. (подорожчання на 345 грн.). Пропорцiї тi ж самi: чверть – МВС, три чвертi – ЄДАПСу. Про жоднi економiчнi обґрунтування того, чому один i той самий бланк закордонного паспорта, вартiсть якого на початку року становила ще 40 грн., так стрiмко подорожчав, звiсно, не йдеться. Ну не за рахунок же насправдi, як недолуго намагається пояснити пан мiнiстр, зростання транспортних витрат на доставку бланка в регiони. Для порiвняння – оформлення бiометричного закордонного паспорта громадянина Росiйської Федерацiї становить менше 35 дол. з урахуванням вартостi бланка i вона покривається за рахунок оплати особою державного мита. Можна смiливо припустити, що вiдтодi, як вартiсть бланка закордонного паспорта перестала бути предметом прискiпливої уваги з боку держави, оскiльки витрати на їх оплату цiлком i повнiстю перекладено з державного бюджету на пересiчних громадян, МВС може погодитись (як вже сталося) з будь-якою цiною бланка, запропонованою консорцiумом. Апетит, як вiдомо, приходить пiд час їди. Третє. Виникнення передумов повної залежностi держави у паспортнiй сферi вiд одного суб`єкта господарювання. Про свою незамiннiсть консорцiум «ЄДАПС» вже нагадував державi, коли одна зi структур, що входить до його складу, видала 4 червня 2007 року розпорядження № 6 «Про припинення енергопостачання». У такий спосiб було тимчасово зупинено роботу серверiв Головного обчислювального центру МВС, а в результатi була призупинена вся система персоналiзацiї закордонних паспортiв. Четверте. Розмiщення Державного центру персоналiзацiї документiв на виробничих площах i адмiнiстративних примiщеннях консорцiуму «ЄДАПС» не забезпечує гарантованого збереження персональних даних громадян України. Застереження з цього приводу неодноразово висловлювала Служба безпеки України, але всi вони поки що залишаються без уваги. Дiї головних осiб у цiй паспортнiй справi засвiдчують вiдсутнiсть прагнення змiнити визначенi ними правила гри. «Жодну проблему неможливо вирiшити на тому самому рiвнi, на якому вона виникла». Альберт Ейнштейн

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Какие бывают распашные ворота и как их выбрать
 2. Какие есть домофоны для дома
 3. Какие бывают распашные ворота и как их выбрать
 4. Бонусная система СлотоКинг: приветственный пакет и постоянные поощрения
 5. Чесні відгуки, незалежний огляд Фаворит Спорт на Stavki.ua
 6. В чем плюсы тестовой игры в Rio bet онлайн-клубе
 7. Общение с игровым автоматом Клубнички в казино Вулкан 777 позволит претендовать на солидный выигрыш
 8. Обзор Азино 777, особенности и преимущества, нюансы для геймеров
 9. Почему курс валют постоянно меняется?
 10. Как пользоваться кварцевой лампой
 11. Почему так популярны быстровозводимые здания (БВЗ)
 12. Чи можна купити електроенергію на онлайн-аукціонах
 13. Что известно о киевских застройщиках
 14. Сдаем квартиру правильно и безопасно
 15. Почему шлифовка паркета так популярна
 16. Вывод из запоя в Киеве
 17. Кабельная стяжка
 18. Исправная сантехника – залог комфортного проживания!
 19. Лучшие казино в современных реалиях
 20. Угловые топки
 21. Что ожидать от Айфона 13База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта