Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Долар може як швидко впасти, так i швидко зрости, але до кiнця року прогноз незмiнний - 9 грн/$

20.10.09  
На ринку не вистачає гривнi i тому найближчим часом курс долара триматиметься на рiвнi 8-8,2 гривнi. Але за деякий час несприятливий стан економiки пiдштовхне його догори. Увесь минулий тиждень готiвковий курс долара вiдносно гривнi знижувався. Якщо ще 5 жовтня середньозважена цiна 100 доларiв складала 839,3 гривнi, то вже 16 жовтня, за даними НБУ, - лише 805,3 гривнi.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Таке нечуване досi послаблення валюти США дало пiдстави говорити про початок змiцнення гривнi, передає Iнфобуд. Почали навiть стверджувати, що прогнозована до кiнця 2009 року наступна хвиля девальвацiї нацiональної валюти, коли долар коштуватиме близько 9 гривень, вiдкладається. Але, стверджують експерти, всi цi сподiвання поки що даремнi. Українська економiка не здатна послабити долар нижче 8-9 гривень. Єдина умова, за якої нацiональна валюта почне ревальвувати, - масовi iнтервенцiї Нацбанку. Але на iнтервенцiї годi сподiватися - протягом останнього часу НБУ продає долар переважно на валютних аукцiонах для задоволення потреб громадян, якi мають валютнi кредити. Останнi такi торги вiдбулися минулої середи. Цього дня було продано 49,66 мiльйони доларiв за курсом 8,02 гривнi за долар. Коррахунки тануть Якщо на готiвковому ринку валюти курс гривнi невпинно зростав, то на мiжбанку вiн постiйно коливався. А загалом - теж зменшився з 8,3 гривнi за долар 5 жовтня до 8,09 гривнi за долар 15 жовтня. Причина - з ринку почала зникати гривня. За десять днiв обсяги коррахункiв банкiв зменшилися з 16,9 мiльярда гривень до 13,7 мiльярда гривень. "У цей перiод, коли пiдприємства стали платили податки за третiй квартал, а НБУ розмiстив на ринку значну кiлькiсть ОВДП, пропозицiя нацiональної валюти зменшилася, а значить, попит на неї зрiс, i курс долара почав падати", - пояснює аналiтик компанiї Concorde Capital Микита Михайличенко. Якщо 5 жовтня в обiгу знаходилося ОВДП на суму в 69,6 мiльярда гривень, то 12 жовтня - 69,9 мiльярда гривень. "Частково це пов`язано з тим, що НБУ частину коштiв переводить на iншi рахунки, пропонуючи банкам власнi iнвестицiйнi iнструменти, наприклад, депозитнi сертифiкати на декiлька дiб. Це не вважається прямим рахунками, але це короткi грошi, якi банки досить швидко можуть використати", - пояснює економiст iнвесткомпанiї Astrum Investment Management Олексiй Блiнов. Втiм, за його словами, гривнева лiквiднiсть банкiв все-таки скоротилася. Крiм скорочення пропозицiї гривнi, ринок очiкує зростання пропозицiї долара. Зокрема, є iнформацiя про те, що росiйський Внєшекономбанк заведе в Україну 500 мiльйонiв доларiв для покращення структури капiталу придбаного ним Промiнвестбанку. Цi грошi нiбито-то збираються поступово продавати на мiжбанку. "500 мiльйонiв доларiв - це два деннi обсяги мiжбанку. Якщо вони продаватимуть по 10-15 мiльйонiв щодня, ринок значно змiцниться", - вважає Блiнов. Про залучення 14 мiльйонiв доларiв вiд нiмецького банку KfW строком на сiм рокiв домовився банк "Пiвденний". А Європейський фонд пiвденно-схiдної Європи надасть кредит на 10 мiльйонiв доларiв Мегабанку, пише Економiчна правда. Такi повiдомлення останнiм часом з`являються дедалi частiше. "Усе це змiцнить ринок, але ненадовго. Волатильнiсть курсу залишається високою - вiн може як швидко впасти, так i швидко зрости", - пiдкреслює експерт з Concorde Capital. Розбалансованiсть балансу Головним ризиком для курсу залишається вiд`ємне сальдо фiнансового рахунку. За даними НБУ, у серпнi 2009 року воно значно зросло - до 2,6 мiльярда доларiв порiвняно з 595 мiльйонами доларiв у липнi. У першу чергу, це вiдбулося внаслiдок значних планових погашень зовнiшнiх зобов`язань сектором державного управлiння, банками та iншими компанiями. Частково цi виплати вiдбувалися за рахунок запозичень вiд МВФ. Крiм того, зменшилися обсяги надходження прямих iноземних iнвестицiй: у серпнi цей показник був найменшим з 2006 року - 118 мiльйонiв доларiв. Також значним залишався вiдтiк iноземної готiвки з банкiвського сектора в iншi сектори - через девальвацiйнi очiкування населення за серпень перетiк склав ще 554 мiльйони доларiв. Окрiм недовiри населення до гривнi, iншим девальвацiйним фактором є рахунок поточних операцiй платiжного балансу, який, за результатами восьми мiсяцiв 2009 року складає 1,14 мiльярда доларiв. Вiд`ємне сальдо балансу товарiв та послуг за цей перiод складає 1,68 мiльярда доларiв. За даними НБУ, зростання експорту - у серпнi поточний рахунок платiжного балансу скоротився до 44 мiльйонiв доларiв порiвняно з 348 мiльйонами у липнi, позитивно впливає на ситуацiю. Вiд`ємне сальдо балансу товарiв та послуг склало 142 мiльйони проти 369 мiльйонiв у липнi. Експортнi милицi За даними аналiтичного огляду Нацбанку, у серпнi обсяги експорту збiльшилися порiвняно з липнем на 6,5% на 3,5 мiльярда доларiв, передає Iнфобуд. Зростання обсягiв експорту було забезпечено головним чином групою чорних металiв - 19,6% та групою продовольчих товарiв - 15,1%. Обсяги експорту продукцiї машинобудування та хiмiчної промисловостi продовжили падати - 2,4% та 17,9%. За словами аналiтика BG Capital Євгена Дубогриза, попри те, що виробництво металопрокату у вереснi зменшилося, експорт вiдносно серпня вирiс - 1,8 мiльйона тонн проти 1,7 мiльйона тонн. "Бiльш того, у вереснi 2009 року компанiї експортували навiть бiльше, нiж у вереснi 2008 року, хоча тодi криза на експорт майже не вплинула - було продано 1,7 мiльйона тонн металопрокату. Це говорить про те, що зараз металурги переважно орiєнтуються на експорт, а не на внутрiшнiй ринок. За моїми прогнозами, 2010 року експорт зросте на 10%", - стверджує аналiтик. Прогнози аналiтикiв щодо експорту зерна не надто втiшнi. Хоча, за результатами поточного року, очiкується рекордний врожай на рiвнi 45 мiльйонiв тонн зерна, хоча експорт рекордним може не стати. "Трейдери опинилися у складному становищi. Вони купують зерно по 1 110 гривень за тонну, продають по 1 150 гривень за тонну, а замiсть повернення ПДВ отримують зерно по 1 250 гривень за тонну з Аграрного фонду. Обiгових коштiв у них немає i тому деякi можуть почати притримувати товар", - каже начальник департаменту компанiї "Держзовнiшiнформ" Дмитро Гордiйчук. Спрогнозувати, якими будуть обсяги експорту продукцiї АПК цього року складно, передає Iнфобуд. "Втiм, багато що залежить вiд кон`юнктури. Може бути так, що цiна на зовнiшнiх ринках зросте, i нашим трейдерам буде вигiдно продавати, навiть отримуючи "натуральну" компенсацiю з ПДВ", - каже експерт. Нагадаємо, що зараз триває зниження цiн на продукцiю АПК на свiтових ринках - продовольчий iндекс CRB, що об`єднує цiни на зерно та олiйнi культури, за останнi пiвроку впав на 13,8%. На позитивну динамiку з експорту продукцiї хiмiчної промисловостi та машинобудування, кажуть експерти, зараз сподiватися не варто. За словами Гордiйчука, хоча зараз цiни на амiак на свiтових ринках продовжує зростати, вiтчизнянi пiдприємцi продають на європейськi ринки достатньо мало - їх постiйно випереджують росiйськi конкуренти, що мають набагато розвиненiшу систему дистрибуцiї. Допомiжнi фактори "Крiм того, девальвацiю гривнi можуть спровокувати бюджетнi виплати, що можуть пiдштовхнути людей купувати долари. А це спровокує пiдвищений попит i зростання курсу долару", - продовжує Микита Михайличенко. Нагадаємо, Партiя Регiонiв проголосувала за збiльшення з 1 листопада прожиткового рiвня на 12-14% до 701-744 гривень, соцiальних стандартiв - на 23%. Виконання цих рiшень коштуватиме 2009 року 8 мiльярдiв гривень, 2010 року - вже 60 мiльярдiв гривень. Також невiдомо, скiльки грошей купуватиме на мiжбанкiвському ринку "Нафтогаз України". 19 жовтня вiдбудуться збори кредиторiв компанiї, на яких буде прийняте рiшення, як буде вiдбуватиметься реструктуризацiя боргу в обсязi 500 мiльйонiв доларiв за єврооблiгацiями, який мав бути погашений 30 вересня. Також компанiя має намiр реструктурувати iншi борги. За даними голови "Нафтогазу" Олега Дубини, загальний обсяг боргiв компанiй - 1,542 мiльярда доларiв. НАК винен Depha Bank 220 мiльйонiв доларiв, Credit Suisse International (CSI) - 550 мiльйонiв доларiв та Deutsche Bank - 395,2 мiльйона доларiв. Усi цi борги треба буде гасити протягом 2009-2012 рокiв. З урахуванням вiдсоткiв загальна сума виплат за ними складає близько 1,78 мiльярда доларiв, в тому числi у 2009 роцi - 650 мiльйонiв доларiв. Якщо НАК купуватиме цi грошi на мiжбанку, це може значною мiрою дестабiлiзувати гривню. "Поки що, протягом двох мiсяцiв, усi цi фактори будуть нiвелюватися за рахунок полiтики - уряд намагатиметься тримати курс якомога стабiльнiшим", - вважає Олексiй Блiнов. За словам Микити Михайличенка, Concorde Capital поки що не буде мiняти свiй прогноз курсу до кiнця 2009 року - близько 9 гривень за долар.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Элементы для оснащения вентиляции: особенности подбора
 2. Эффективный поиск временного жилья в Харькове с помощью высокоинформированного портала
 3. Элементы для оснащения вентиляции: особенности подбора
 4. Download Mostbet Apk
 5. Букмекерська контора Parimatch - одна з найкращих у СНД
 6. Налоги на выигрыш в Бетсити
 7. Качественный и оперативный ремонт квартиры в Харькове
 8. В чем преимущества Слотор казино?
 9. Актуальные и объективные рейтинги онлайн-казино
 10. Почему стоит выбрать Mostbet KZ?
 11. Как выбрать качественный ламинат
 12. Оперативная печать стикеров любой тематики - недорого
 13. Игровые автоматы и бонусы в казино онлайн Джойказино
 14. IP-телефоны для звонков через сеть – современная замена обычной телефонии
 15. Виртуальный мир с автоматами и выгодными бонусами
 16. Утепление жилья – лучшее решение для исправления ошибок строительства и продления срока службы дома
 17. Эффективный поиск временного жилья в Харькове с помощью высокоинформированного портала
 18. Как ставить в настольном теннисе новичкам, чтобы оставаться в плюсе? Топ-5 полезных советов
 19. Второй тур АПЛ подарит парочку интригующих противостояний
 20. Почему все больше водителей взаимодействуют с интернет-магазинами
 21. Самостоятельная оценка выигрышных позиций на бездепозитные бонусы в онлайн казино
 22. Приветственные бонусы и подарки от клуба ЛавинаРазместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта