Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Українськi супермаркети — не європейськi: у них грублять, обдурюють i майже нiде немає туалетiв. Хочеш iнакшого — не мовчи!

19.11.09  
Здається, ще недавно українцi «затарювалися» у гастрономах, де нам загортали печиво «конвертиком» у сiруватий папiр, а хлiб «видавали» голiруч на брудний прилавок. Часи радянських продмагiв канули в лету разом iз дешевою ковбасою. А сварливi продавчинi лишилися i тепер працюють... у супермаркетах.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Експерти з прав споживачiв запевняють: рiвень обслуговування в українських магазинах (навiть найбiльш «просунутих») далеко не європейський — нас обдурюють, не враховують елементарнi потреби i просто ставляться нешанобливо. I, мовляв, єдиний спосiб боротися — не миритися з порушенням власних споживацьких прав. Європа у вашому магазинi Напевно, не знайдеться жодного українця, який бодай раз не виходив iз магазину з зiпсованим настроєм. I часто ми сприймаємо порушення власних прав, як буденнi речi. Доказ тому — нещодавнє споживче дослiдження, присвячене обслуговуванню в українських супермаркетах, проведене у рамках спiльного проекту ЄС та ПРООН «Спiльнота споживачiв та громадськi об’єднання». Аналiтики дослiдили 81 супермаркет 25 торговельних найменувань у Києвi, Вiнницi, Полтавi, Хмельницькому, Одесi, Луганську, Алчевську та Єнакiєвому. I дiйшли висновку: нам є ще над чим працювати. «Найперше, на що ми звернули увагу, — це те, що супермаркети не пристосованi до обслуговування рiзних категорiй вiдвiдувачiв, — каже Наталiя Бородачова, провiдний експерт iз питань захисту прав споживачiв проекту CSCN, — далеко не всi супермаркети мають пандуси для iнвалiдiв, часто дверi в магазинах вiдкриваються назустрiч, блокуючи тим самим в’їзд людини. Для мам iз вiзками потрапити до магазину — теж величезна проблема». Що вже говорити про вiдсутнiсть дитячих кiмнат, де пiд наглядом вихователя батьки можуть залишити дитину (а в Європi — це норма), чи вiзкiв (добре, коли хоч якiсь є!) з дитячим сидiнням. Хоча попит на цi послуги зростає, позицiя майже вiдсутня. Ми як споживачi не маємо найелементарнiшого i найнеобхiднiшого: як показало дослiдження, майже в усiх українських супермаркетах немає туалетiв, хоча наявнiсть таких кiмнат для «усамiтнення» вимагають правила торгiвлi. «Дуже рiдко у нас можна зустрiти таку дружню послугу в супермаркетах, як наявнiсть «швидких» кас, хоча це нормальне явище за кордоном. Адже часто буває, що людина забiгла в магазин по пачку цукру чи буханець хлiба i мусить вистоювати в довжелезних чергах. Це — величезна втрата часу i стрес», — наголошує Клавдiя Максименко, керiвник проекту CSCN. Окрема iсторiя — камери схову. У нас вони радше схожi на комiрчини з вiчно поламаними замками, в якi раз по раз грiзнi охоронцi змушують покупцiв запихати сумки — аби нiчого не поцупили. За кордоном, каже панi Клавдiя, камери схову iснують лише для зручностi вiдвiдувачiв — вони достатньо великих розмiрiв i завжди справнi. «Ще багато зауважень до українських супермаркетiв — стосовно розташування товару на полицях, — зазначає Нiна Кильдiй, керiвник експертно–аналiтичного вiддiлу Науково–дослiдного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ», — магазини дуже часто нагадують склади — полицi та стелажi так щiльно заставленi, що покупцi часто не можуть зняти з них товар, не можуть до нього навiть дотягнутися. Багато зауважень i щодо того, наскiльки правильно проставлена цiна в торговельному залi — дуже часто вартiсть, яка вибивається в чеку, не збiгається з цiною у залi. Це може свiдомо робитися магазином, щоб заплутати покупця. Iнше питання — вiдсутнiсть контрольних терезiв. Адже у наших магазинах часто людей обважують, а покупець не має змоги у торговельному залi це перевiрити». «Нашi продавцi поводяться, як розжалуванi графи» Але чи не найбiльше зауважень в експертiв — до персоналу. «Консультанти, адмiнiстратори — це величезна проблема, — зауважує Нiна Кильдiй. — Начебто вони в супермаркетах є, але їх доводиться довго шукати. Та й компетентнiсть цих консультантiв не висока». Доброзичливiсть персоналу в наших магазинах «кульгає» на обидвi ноги — це ми i без експертiв знаємо. «У нашому суспiльствi домiнує думка: працювати у сферi сервiсу й обслуговування — соромно, — каже Клавдiя Максименко. — Українськi офiцiанти й продавцi поводяться, як розжалуванi графи. Це дуже принизливо i образливо для них, що вони тебе обслуговують. Але це робота, яка дає безпосередню вiддачу: ти гарно обслужив людину, вона тобi посмiхнулася, подякувала. В усьому свiтi це вважається хорошою роботою. Тiльки не в Українi». «Вкладати» ж кошти у власний персонал вiтчизнянi пiдприємцi ще не навчилися. А навiщо напрягатися, якщо покупцi, навiть ображенi й обдуренi, однаково прийдуть знову по покупки у той же магазин. Супермаркети, як правило, розташованi нерiвномiрно, i навiть у Києвi трапляється так, що людина має поруч iз домом лише один магазин, до якого вона може звернутися. Вiдтак вiдсутня i боротьба за якiсть обслуговування та клiєнтiв. «Нашi дослiдження виявили, що 80 вiдсоткiв українцiв не готовi змiнити той супермаркет, яким вони звикли користуватися, — зазначає Клавдiя Максименко, — а все через географiчну недоступнiсть альтернативи. Тому українцi ладнi терпiти й ходити у звичний i ближчий супермаркет, хоч сервiс i залишає бажати кращого». «Споживач має право висловлювати своє незадоволення» Фахiвцi запевняють: багато в чому низький рiвень обслуговування залежить вiд нас самих, вiд рiвня вимоги споживачiв. До того ж лише 5 вiдсоткiв українцiв готовi активно вiдстоювати свої порушенi права. «Дослiдження доводять, що рiвень задоволеностi обслуговуванням у споживачiв в Українi вiдчутно вищий, нiж у Європi, — каже Наталiя Бородачова, — i це європейських експертiв дуже дивує. Причина ж проста: рiвень очiкувань в українцiв ще дуже низький. Нам ще потрiбно зрозумiти: порушення прав споживачiв не можна вважати нормальним явищем. Ми не повиннi соромитися i мовчки погоджуватися з тим, що нас не поважають, обважують, не надають iнформацiю. Споживач має законне право на якiсне обслуговування та з’ясування будь–яких спiрних питань з персоналом, у тому числi —на висловлення свого невдоволення. А працiвники торговельних закладiв зобов’язанi прислуховуватися i враховувати це. Ми — споживачi, ми платимо грошi за якiснi товари i послуги, що гарантованi нам державою. А продавцi та iншi пiдприємцi мають прислухатися до голосу споживача, який є головним iнвестором їхнього бiзнесу». СПОЖИВАЦЬКИЙ «ЛIКНЕП» Чи знаєте ви, що... ... за розбитий товар у магазинi платити не потрiбно За законом, покупець не повинен платити за той товар, який вiн випадково, ненавмисно розбив, — вашi права захищенi статтями 17 (пункт 1) та 19 (пункти 1, 4, 5) Закону України «Про захист прав споживачiв». Як правило, продавцi супермаркетiв у разi виникнення конфлiкту вирiшують питання в iнтересах покупця. Якщо ж працiвники магазину не зважають на вашi пояснення i вибачення, пишiть заяву на iм’я директора з проханням не висувати вимоги з оплати розбитого товару. В iншому разi — звертайтеся до мiсцевого Управлiння у справах захисту споживачiв. ... вас не можуть змушувати лишати речi в камерi схову Жодним нормативним актом чинного законодавства не передбачено, що покупцi зобов’язанi здавати свої речi до камер схову в супермаркетах. Бiльше того, Закон України «Про захист прав споживачiв» встановлює, що представники продавця не мають права примушувати споживача до будь–яких дiй, такий вплив вважається агресивною практикою, що заборонено. Тож кожен iз нас має право входити туди зi своєю сумкою. Якщо не пускають — вимагайте Книгу скарг, вiдгукiв та пропозицiй. I, до речi, якщо ви лишаєте речi в камерi схову, берете жетон чи iнший «знак», який засвiдчує здавання сумок на збереження, адмiнiстрацiя магазину несе вiдповiдальнiсть за залишенi речi. Хоч працiвники супермаркетiв усiляко вiдхрещуються вiд подiбної «мiсiї», закон — на вашому боцi (зокрема, статтi 950—951 Цивiльного кодексу). Iнша справа, що довести факт втрачених речей та їхню вартiсть буде проблематично. ... вас не мають права обшуковувати охоронцi На виходi охоронець супермаркету може попросити покупця показати, що в його сумцi. Саме попросити, а не вимагати. Як зауважує Наталiя Бородачова, повноваженнями обшуковувати будь–яку особу надiленi лише працiвники мiлiцiї. «Охоронцi — це найманi працiвники, вони не мають права втручатися у спiрнi питання мiж касиром i покупцем, не мають право складати акти, запрошувати покупця в окрему кiмнату», — зазначає панi Наталя. ... на довгi черги можна поскаржитися Якщо вас не задовольняють великi черги, або у вас є iншi претензiї до якостi роботи супермаркету, ви можете звернутись зi скаргою (краще письмовою) до менеджера магазину або директора, зробити вiдповiдний запис у Книзi скарг вiдгукiв та пропозицiй. Також ви можете з письмовою заявою звернутися до управлiнь та вiддiлiв торгiвлi органiв мiсцевого самоврядування або управлiнь з питань захисту прав споживачiв Держспоживстандарту України. * * * Куди звернутися, якщо вашi споживчi права порушенi? Якщо продавець (виробник, виконавець) порушив вашi права, то, в залежностi вiд ситуацiї, ви можете звернутися: — Безпосередньо до особи чи органiзацiї, яка надавала послугу, з письмовою вимогою замiнити товар чи повернути грошi. — До Держспоживстандарту України та його мiсцевих вiддiлень. — Безпосередньо до суду (до речi, у цьому разi ви звiльняєтесь вiд сплати державного мита). — До Ради народних депутатiв, її виконавчих органiв. — У мiсцеву державну адмiнiстрацiю. — До органiв i установ державного санiтарного нагляду України. — В Антимонопольний комiтет України чи його територiальний вiддiл. Ще можна лишити вiдповiдний запис у Книзi скарг i пропозицiй, яка є у кожному супермаркетi — це часто, як не дивно, виявляється дiєвим способом, адже контрольнi органи також перевiряють цi записи споживачiв та вiдповiднi «звiти» про вчиненi заходи. Найперша ж порада споживачевi — завжди зберiгати документи, що пiдтверджують факт купiвлi–продажу. Це можуть бути договори, квитанцiї, чеки, жетони, акти виконаних робiт тощо. Саме завдяки цьому ви зможете довести свою правоту. Друга порада — бодай раз у життi погортайте Закон України «Про захист прав споживачiв». Iз ним можна ознайомитись i в будь–якому магазинi — вiн має бути в «Куточку споживача». Там же зазначенi телефони та прiзвища посадових осiб державних органiв iз питань захисту прав споживачiв, до яких можна звернутися зi скаргою. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК — Держспоживстандарт України: 03680, м. Київ–150, вул. Горького, 174; тел. 528–56–66. (www.dssu.gov.ua — офiцiйний сайт) — www.consumerinfo.org.ua — громадський iнформацiйний ресурс, де можна знайти фаховi роз’яснення, зразки оформлення заяв. — www.rada.gov.ua (документ 1023–12) — Закон «Про захист прав споживачiв»

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Оренда землі разом із сервісом EGOLIST – можливість вибору та зручність!
 2. Оренда землі разом із сервісом EGOLIST – можливість вибору та зручність!
 3. Казино Вулкан на деньги - испытай свою удачу!
 4. Помощник для мастеров-отделочников: как правильно выбрать плиткорез?
 5. Wellpacks - интернет магазин пакетов и упаковок в Украине
 6. Сучасний ігровий клуб Слот Сіті
 7. Получите выгодный кредит под залог недвижимости в Запорожье!
 8. Как организовать безопасность дома
 9. БК Mostbet: обзор и предложения для игроков
 10. Стоит ли покупать недвижимость в Турции
 11. Приложение Париматч расширяет возможности поклонников онлайн-беттинга
 12. Як купити криптовалюту на біржі
 13. Профессиональный и надежный путеводитель по микрозаймам
 14. Что такое промышленная фурнитура и какова ее специфика
 15. Космолот24 - одно из самых популярных и азартных онлайн казино
 16. Что такое напряжение арматуры?
 17. Якісні кондиціонери та інша кліматична,побутова техніка за адекватними цінами
 18. Где не обойтись без клампового соединения
 19. Антивандальный шкаф – надёжный метод защиты оборудования в неохраняемом помещении
 20. Какие есть домофоны для дома
 21. Какие бывают распашные ворота и как их выбратьБаза прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта