Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Кiберзлочиннiсть в Українi обслуговує навiть полiтикiв. Розцiнки хакерського ринку

2.12.09  
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Трохи ранiше жертвою хакерiв став офiцiйний сайт Партiї регiонiв. Цьому зламу передувала най масштабнiша за всю iсторiю iснування українського сегмента iнтернету DоS-атака на компанiю Imena.UA/MiroHost.net – найбiльшого в країнi хостера та реєстратора доменних iмен. Експерти б’ють на сполох: поширення кiбер злочинностi в Українi набуває загрозливого характеру. Повернення на батькiвщину За останнiй рiк кiлькiсть хакерських атак на українськi комерцiйнi, iнформацiйнi та полiтичнi iнтернет-ресурси збiльшилася вдвiчi-втричi. Це за оцiнками правоохоронних органiв, щоправда, неофiцiйними. Недержавнi ж експерти називають у п’ять-шiсть разiв бiльшу цифру. Точних даних нiхто не наводить, та й скласти їх практично неможливо. Зокрема, захиснi програми на домашньому комп’ютерi редактора вiддiлу розслiдувань Тижня реєструють спроби несанкцiонованого проникнення кожнi двi-три хвилини. З найрезонанснiших iнцидентiв слiд виокремити вже названий злам офiцiйного сайта Партiї регiонiв. Деякий час на головнiй сторiнцi ресурсу був розмiщений такий напис: «HACKED by FRONT ZMIN h4ck t34m! Цей злам – повчальний урок. Урок для злочинцiв, якi 2 вересня пiдло зламали сайт Фронту змiн (об’єднання кандидата у президенти Арсенiя Яценюка. – Ред.)». Також у текстi було зазначено, що ця акцiя не є замовною, злам було здiйснено не за грошову винагороду, а лише з iдейних мiркувань. Найцiкавiшими виявилися пiдпис i постскриптум: «Україно, вставай! Ваш А. Я. P.S. Юлечка, я тебе завжди любив, я знаю – ти все зможеш. Тримайся». Ще один скандальний епiзод – атака на сайт iнформацiйної агенцiї «Новий Регiон». Її спiвробiтники стверджують: одним iз замовникiв атаки виступив представник Партiї регiонiв Анатолiй Гриценко, спiкер Верховної Ради Криму. У власникiв «Нового Регiону», близьких до «Руської громади Криму», серйозний конфлiкт iз людиною Януковича, вони перiодично розмiщують компрометуючi публiкацiї про Гриценка. Сайти великих комерцiйних структур, наприклад мобiльних операторiв, зазнають нападiв майже щодня. Згадана атака на реєстратора Imena.UA/MiroHost.net була по-своєму унiкальною. За словами технiчного адмiнiстратора української мережi обмiну трафiком UA-IX Сергiя Полiщука, на пiку атаки iнфраструктура провайдера мала навантаження 2 Гбiт/с i бiльше. Крiм того, вперше для нападу використовувалися зараженi комп’ютери, якi мали лише українськi IP-адреси (ранiше атаки переважно здiйснювалися з китайських та росiйських адрес). «Нещодавно зламали сайт корпорацiї, якiй належить низка найбiльших у країнi металургiйних заводiв, – каже Сергiй Бурденко, експерт iз питань iнформацiйної безпеки. – Ходять чутки, що за цим стоїть менеджмент компанiї, який хоче вiд власникiв щедрiшої оплати працi». За словами Бурденка, українська кiберзлочиннiсть ще рiк тому орiєнтувалася за межi країни: нашi хакери шукали поживу в європейських банках та американських кредитних спiлках, у себе вдома вони хiба що задля розваги могли вивести з ладу якийсь сайт. «Загалом це мало логiку, адже донедавна український iнтернет був малорозвинений, – зазначає експерт. – Але тепер, коли з кожним днем iнтернетизацiя пiдприємств та їхнiх фiнансових вiдносин зростає, нашi хакери все бiльше дiють на теренах батькiвщини». «Україна зараз упевнено входить до першої десятки країн, iз яких здiйснюється найбiльша кiлькiсть хакерських атак у мережi, – погоджується з Бурденком Андрiй Слободяник, директор Лабораторiї Касперського в Українi, Молдовi та Бiлорусi. – Тож професiйне, як i аматорське, хакерство у нас досить поширене». Вибори в iнтернетi «У свiтлi президентських виборiв у багатьох штабах мають бажання використати потенцiал хакерiв, – зазначає Сергiй Бурденко. – Адже 2004 рiк довiв: хто володiє iнтернетом, той володiє iнформацiйною iнiцiативою. Тож злам сайта Партiї регiонiв – лише перша ластiвка. Зрозумiло, що сила Арсенiя Яценюка жодного стосунку до цього не мала. За моїми даними, замовником атаки виступив один iз тiньових штабiв БЮТ. Взагалi поки що, попри декларовану, примiром, тим самим Яценюком iнформацiйнiсть та iнтерактивнiсть, найефективнiше використовувати iнтернет вдається саме силi Юлiї Тимошенко». 25-рiчний Олексiй, який називає себе хакером середньої руки, пригадує: ще наприкiнцi липня на одному з українських хакерських форумiв «зашифрований по вуха чувак» здiйснював набiр людей для роботи в полiтицi. Подейкували, що працював вiн чи то на Януковича, чи то на Тимошенко. Утiм, як стверджують експерти, очiкувати чогось екстраординарного пiд час цiєї виборчої кампанiї щодо кiберзлочинностi не слiд через елементарну технiчну вiдсталiсть України. «Бiльшiсть штабiв досi ведуть усю документацiю в паперовому виглядi, – стверджує Бурденко. – Тож велику користь навiть вiд проникнення до внутрiшньої мережi конкуренти навряд чи матимуть. Хiба що почитають листування. Щоправда, отримати iнформацiю про прiзвища всiх активiстiв чи просто заблокувати роботу сервера опонентiв – це вже немало. I все ж, за моїми прогнозами, пiд час нинiшньої кампанiї злами сайтiв конкурентiв – це максимум, чого слiд очiкувати». Крiм того, самi хакери не палають бажанням працювати з полiтичними партiями. «Знаєте, ми такi самi люди, як i всi iншi, – всмiхається Олексiй. – I нам цi полiтики вже в печiнках сидять. Тож мало хто iз серйозних людей погодиться мати з ними справу. Хоча моральний бiк тут не головне. Важливiше iнше. По-перше, штаби партiй можуть елементарно «кинути» – i грошi ти з них нiяк не виб’єш. По-друге, партiї платять далеко не захмарнi грошi – на звичному промислi заробиш набагато бiльше. Натомiсть ризик тут значно вищий: якщо якiсь проблеми, «зiллють» ментам чи конкурентам за милу душу». Анатомiя злочину Часи, коли вiруси писали для задоволення чи розваги, лишилися у минулому сторiччi. Хакери не ставлять собi за мету завдати максимальної шкоди персональному комп’ютеру (ПК) користувача. Навпаки, вони зацiкавленi, щоб ваша машина бездоганно працювала, щоправ да, пiд контролем зловмисни ка. Саме тому, за даними Лабораторiї Касперського, найбiльшу небезпеку для ко рис тувачiв – i домашнiх, i корпоративних – становлять так званi троянськi програми, що забезпечують зловмисникам вiддалений контроль над вашим ПК. За даними компанiї ESET, одного з найбiльших виробникiв антивiрусного програмного забезпечення, особливу небезпеку для українських користувачiв iнтернету становить «троян» Win32/Conficker – у жовтнi цим вiрусом було уражено на 28,8% бiльше ПК українцiв, нiж у вереснi. Троянська програма у потрiбний момент за запитом iз сервера хакерiв починає виконувати команди злочинцiв iз вашого комп’ютера. Наприклад, постiйно намагається зайти на якийсь сайт. Враховуючи, що таких комп’ютерiв може бути кiлька десяткiв тисяч, ресурс не витримує великої кiлькостi запитiв i зависає. Так вiдбувається DоS-атака. Iнше призначення «троянiв» – викрадення з ПК паролiв до систем оплати банкiв. «Пiсля крадiжки iнформацiя викладається на спецiальних форумах, – розповiдає Сергiй Бурденко. – Досвiдченi хакери знають: самому користуватися такими базами даних небезпечно, особливо якщо йдеться про захiднi фiнансовi установи, якi мають потужнi системи iнформацiйної безпеки. Далi база даних перепродується в третi руки. Причому, що характерно, купiвля-продаж здiйснюється лише пiсля перевiрки товару певними посередниками – людьми, якi виконують функцiю своєрiдного третейського суддi. Зазвичай це хакери вищого рiвня, якi беруть за послуги 2–5% загальної суми операцiї. I тiльки пiсля цього злочинцi починають безпосередньо використовувати вкраденi данi кредитних карток». Останнiм часом хакери нацiлилися на соцiальнi мережi на кшталт «Вконтакте», «Одноклассники» чи iноземнi Facebook i Twitter. Наприклад, нещодавно у «Вконтакте» вкра ли кiлька десяткiв тисяч акаунтiв. «Здавалося б, навiщо їм це? – розмiрковує Сергiй Бурденко. – Адже там немає iнформацiї про пiн-коди карток чи якихось iнших грошових ресурсiв. Насправдi все дуже просто. Адже популярнiсть таких ресурсiв зростає, тож доступ до чужого акаунта – щонайменше ефективний спосiб bot-розсилки. Якщо вам адресує посилання на якийсь ресурс незнайома людина, ви, найiмовiрнiше, не звернете на нього уваги. Якщо ж це зробить ваш друг (хоча насправдi це не вiн), ви обов’язково скористаєтеся посиланням». Є й далекогляднiша мета, каже експерт. За статистикою, майже 77% офiсних працiвникiв мають свої сторiнки у соцiальних мережах. Отримавши доступ до їхнiх акаунтiв, зловмисник вiдкриває шпаринку до корпоративних мереж цих службовцiв. За iнформацiєю керiвника Центру глобальних дослiджень та аналiзу загроз при Лабораторiї Касперського Максима Щипки, соцiальнi мережi також є ефективним каналом зв’язку для хакерiв. Наприклад, у мережi Twitter зафiксовано багато випадкiв, коли вони обмiнюються iнформацiєю в зашифрованому виглядi у вкрадених акаунтах. На Заходi поширена практика прийому на роботу хакерiв. Зломщик пише якийсь вiрус, поширює його в iнтернетi й фiксує, якої шкоди вiн завдав. Потiм надсилає до компанiї – розробника антивiрусного ПЗ своє резюме з повною викладкою того, як писався вiрус i якi наслiдки мало його впровадження. Ну й, звiсно, з алгоритмом «лiкування» та пропозицiєю взяти себе на роботу. «За чутками, саме таким чином отримав роботу один iз керiвникiв технiчного вiддiлу в Symantec (належить до найбiльших виробникiв антивiрусного ПЗ. – Ред.), – розповiдає хакер Олексiй. – Написав вiн якогось дуже крутого «трояна», i в компанiї вирiшили, що краще цей хлопець буде в їхньому окопi, нiж у ворожому». «У нас траплялося чимало випадкiв, коли хакери пропонували свої послуги компанiї, – пригадує Андрiй Слободяник. – Тобто надсилали нам резюме iз перелiком власних «здобуткiв». Але ми одразу адресували їх у правоохороннi органи. Принципово не беремо на роботу хакерiв, навiть якщо вони справдi є видатними спецiалiстами у своїй галузi. Знаєте, тут у чисто моральному аспектi важливо, на який бiк людина стає вiд самого початку: умовно кажучи, добра чи зла». ЗЛОЧИНИ I ПОКАРАННЯ Якi статтi Кримiнального кодексу загрожують хакерам Злам комп’ютера. Ст. 361. Штраф – 10,2 – 17 тис. грн, ув’язнення до 6-ти рокiв Створення i поширення вiрусiв. Ст. 361-1. Штраф – 8,5 – 17 тис. грн, ув’язнення до 5-ти рокiв DoS-атака та поширення SPAM (масова розсилка без згоди адресатiв). Ст. 363-1. Штраф – 8,5 – 17 тис. грн, ув’язнення до 5-ти рокiв Крадiжка грошей. Ст. 185. Штраф – 850 – 1,7 тис. грн, ув’язнення до 12 рокiв ПРАЙС Розцiнки хакерського ринку Написання вiрусу – вiд $300 до $3,5 тис. Bot-розсилка – вiд $20 до $200 на годину База електронних адрес для розсилки – вiд $300 до $10 тис. DoS-атака – вiд $1 тис. на год. Злам великої корпоративної мережi – вiд $10 тис.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Какие бывают распашные ворота и как их выбрать
 2. Какие бывают распашные ворота и как их выбрать
 3. Бонусная система СлотоКинг: приветственный пакет и постоянные поощрения
 4. Чесні відгуки, незалежний огляд Фаворит Спорт на Stavki.ua
 5. В чем плюсы тестовой игры в Rio bet онлайн-клубе
 6. Общение с игровым автоматом Клубнички в казино Вулкан 777 позволит претендовать на солидный выигрыш
 7. Обзор Азино 777, особенности и преимущества, нюансы для геймеров
 8. Почему курс валют постоянно меняется?
 9. Как пользоваться кварцевой лампой
 10. Почему так популярны быстровозводимые здания (БВЗ)
 11. Чи можна купити електроенергію на онлайн-аукціонах
 12. Что известно о киевских застройщиках
 13. Сдаем квартиру правильно и безопасно
 14. Почему шлифовка паркета так популярна
 15. Вывод из запоя в Киеве
 16. Кабельная стяжка
 17. Исправная сантехника – залог комфортного проживания!
 18. Лучшие казино в современных реалиях
 19. Угловые топки
 20. Что ожидать от Айфона 13
 21. Где можно безопасно и быстро занять деньги?Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта