Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

У Азарова подiлили бiзнесменiв на чотири категорiї

26.07.10  
У планах митарiв - збiльшити термiн перевiрок у два рази, пiдвищити розмiр штрафiв та запровадити iнститут iнформаторiв з числа партнерiв, конкурентiв i працiвникiв фiрм, данi яких можуть стати пiдставою для позапланових перевiрок.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Операцiя "Бюджет", яка проводиться з березня, влiтку змiнила тактику податкових перевiрок. Митарi вже не проводять масових "масок-шоу" i не сидять безвилазно на пiдприємствах - вони ретельно аналiзують звiтнiсть платникiв у своїх кабiнетах. Головна мета - знайти порушення у документах, що дасть пiдстави вiдмовити у компенсацiї ПДВ та призведе до добровiльно-примусових платежiв у держбюджет. Всi навколо - шахраї Митарi наполегливо виконують поставлене перед ними завдання: скоротити заборгованiсть держави з ПДВ, не нарощувати нову, збiльшити надходження за рахунок "мiнiмiзаторiв" та "ухилянтiв". За перше пiврiччя податкiвцi збiльшили надходження до загального фонду держбюджету на 40%. За результатами контрольно-перевiрочної роботи додатково зараховано 13,2 мiльярда гривень, що у 2,5 разу бiльше, нiж торiк. Податкова мiлiцiя стягнула з правопорушникiв 1,8 мiльярда гривень, виявила 1,2 тисячi фактiв подання необґрунтованих заяв на вiдшкодування ПДВ на 4,2 мiльярда гривень. Успiхи податкiвцiв пояснюються жорстким пiдходом до тих, хто здає податкову звiтнiсть. Якщо рiк тому чиновники заплющували очi на певнi грiхи бiзнесу в обмiн на авансовi платежi, то зараз за будь-яку помарку у декларацiї пiдприємство заноситься у чорний список i пiдпадає пiд ретельну документальну перевiрку. Фiскали дивляться, як пiдприємство платить за всiма видами платежiв, i якщо за будь-яким з них є питання, про податковий кредит чи повернення ПДВ годi й мрiяти. Вийти iз ситуацiї можна за допомогою добровiльних авансових платежiв, але вiд додаткових перевiрок це не застрахує. Податкова активнiсть, яка не послабшала навiть влiтку, зрозумiла. Уряд готується до 1 сiчня 2011 року перейти на автоматичне вiдшкодування ПДВ, тож поставив перед податковою завдання до кiнця року вiдокремити чесних платникiв вiд нечесних, скоротивши тим самим суму заявок на повернення податку. Сказано - зроблено. Фiскали сьогоднi дiлять платникiв на чотири категорiї. До першої вiдносяться сумлiннi клiєнти, якi вчасно надають задекларованi зобов`язання, що вiдповiдають середньогалузевим або їх перевищують. Таких щасливчикiв чекає лише монiторинг їхнiх платежiв до бюджету, натомiсть проблем з прийомом декларацiй та вiдшкодуванням податку не буде, обiцяють митарi. Другу категорiю дадуть тим, хто має хоча б один фактор ризику або помiчений у зв`язках з пiдприємствами iз групи ризику. Третя категорiя визнається шахрайською. Такi фiрми були помiченi у мiнiмiзацiї податкiв, декларували незначнi суми або збитки, вiдсутнi за вказаною адресою. До четвертої зарахують фiктивнi пiдприємства. Їх очiкує суворий контроль i санкцiї аж до закриття пiдприємства. Друга i третя категорiї будуть пiд особливою увагою, до них застосовуватимуть рiзнi методи перевiрок. Очевидно, що процедура дiлення бiзнесу на "касти" непрозора i залежить вiд примх податкової, тож пiдстави для корупцiї збережуться. Результатом операцiї "Бюджет" стало масове неприйняття декларацiй вiд платникiв ПДВ, загалом з початку 2010 року не прийнято 35 тисяч декларацiй. Митарi "сканують" 2,7 тисячi пiдприємств, якi мають валовий дохiд понад 70 мiльйонiв гривень i податкове навантаження менше 1%. У 2010 роцi вiдбулося 819 таких перевiрок, донараховано 2 мiльярди гривень, зменшено збиткiв на 2,5 мiльярда гривень, заявлених сум до повернення ПДВ - на 1 мiльярд гривень. Перевiрки з кабiнетiв У 2010 роцi податкiвцi вирiшили зменшити виїзнi перевiрки, адже це забирає багато часу i викликає зайвий галас. До того ж, для таких операцiй потрiбно мати аргументованi пiдстави. Тепер основна увага придiляється кабiнетнiй роботi. Однак виявилося, що такi перевiрки можуть бути бiльш небезпечними, нiж виїзнi, оскiльки роботу кабiнетних клеркiв проконтролювати набагато складнiше. Митарi встигли роздiлили всi невиїзнi перевiрки на камеральнi, тобто кабiнетнi, i невиїзнi документальнi. Тим самим, вони отримали легальну можливiсть розширити свої повноваження i збiльшити штрафнi санкцiї. Камеральнi перевiрки проводяться винятково за даними податкових декларацiй. Невиїзнi документальнi передбачають перевiрку не лише податкових декларацiй i звiтiв, але й iнших документiв, пов`язаних iз сплатою податкiв та зборiв. Внаслiдок камеральної перевiрки пiдприємця може очiкувати штраф на рiвнi 5% вiд суми донарахованого зобов`язання, внаслiдок невиїзної документальної - 10%. Основна увага надається перевiркам пiд час прийняття декларацiй та iнших звiтних документiв, пiсля чого складається враження про платника. Навеснi податковi служби отримали з центру телеграму, яка вимагала вiд них не приймати декларацiю iз заповненою графою "26" - платник ПДВ, натомiсть, слiд було вiдображати вiд`ємне значення у графi "25,2". Таким чином, пiдприємцi начебто добровiльно вiдмовлялися вiд вiдшкодування ПДВ, натомiсть отримували право на податковий кредит. Така комбiнацiя забезпечила чиновникам можливiсть законно проводити позаплановi перевiрки на предмет правильностi формування сум податкового кредиту. Пiд прицiлом великi i малi Податкiвцi вже дали зрозумiти, що перевiрятимуть пiдприємства переважно за рiвнем податкового навантаження, який формується за 30 критерiями i порiвнюється iз середнiми показниками у галузi. Примiром, якщо в енергетицi i газовiй галузi податкове навантаження з ПДВ сягає 7-10% вiд продажiв, то фiрма не повинна мати проблеми з прийомом документiв. Як повiдомив голова ДПА Олександр Папаiка, пiдприємцям вже пiдвищили навантаження на 2-3%, що призвело до сплати у казну "сотень мiльйонiв" за рахунок тих, у кого податкове навантаження нижче за галузеву норму. Все це, за його словами, дало змогу скоротити кiлькiсть перевiрок на 30%, а малий i середнiй бiзнес взагалi перестали перевiряти. Щодо малого бiзнесу головний податкiвець трохи лукавить, адже ДПА пiд гаслами боротьби з "мiнiмiзаторами" проводить вiдбiр фiзосiб-пiдприємцiв, якi використовуються як ланка для мiнiмiзацiї податкiв. Основна увага придiляється тим "фiзикам", якi займаються операцiями з нерухомiстю i цiнними паперами. Не оминуть чиновники i тих, хто працює в алкогольнiй i м`ясо-молочнiй галузях та на ринку пального, де часто проводяться оптимiзацiйнi схеми. Вiдiбранi пiдприємства вiдомство внесе у графiк планових перевiрок. У планах митарiв - збiльшити термiн перевiрок у пiвтора-два рази, пiдвищити розмiр штрафiв за порушення податкового законодавства та запровадити iнститут iнформаторiв з числа партнерiв, конкурентiв i працiвникiв фiрм, данi яких можуть стати пiдставою для позапланових перевiрок пiдприємств. Втiм, цi плани можуть зазнати краху, якщо Верховна рада "несподiвано" ухвалить законопроект, внесений депутатами "групи Портнова", який пропонує скасувати податкову мiлiцiю як неефективний i корумпований орган.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Портал casino-onlain.com.ua/ рекомендует гэмблерам, стремящимся обыграть казино, больше тренироваться и верить в удачу
 2. В онлайн-казино VulkanBet комфортно и выгодно играть на деньги
 3. Какие розетки лучше выбрать?
 4. Особенности проверки договора аренды помещения
 5. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
 6. Как правильно выбрать этаж
 7. Портал casino-onlain.com.ua/ рекомендует гэмблерам, стремящимся обыграть казино, больше тренироваться и верить в удачу
 8. В онлайн-казино VulkanBet комфортно и выгодно играть на деньги
 9. Какие розетки лучше выбрать?
 10. Особенности проверки договора аренды помещения
 11. Как самостоятельно заменить смеситель в ванной?
 12. Причины возрастающего спроса на канадские дома из сип-панелей
 13. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
 14. Онлайн-казино Оригинал 777 предлагает широчайший ассортимент азартных развлечений
 15. Интернет-казино Pointloto: вход на сайт игорного дома через зеркало
 16. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
 17. Как правильно выбрать этаж
 18. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 19. Установка программного обеспечения на ПК
 20. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
 21. Польза влажности воздуха для детей
 22. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 23. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
 24. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
 25. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
 26. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнесБаза прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта