Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Всi доходи українцiв пiдуть на харчi?

13.09.10  
Перш за все, Кабмiн "заморозить" цiни на гречку шляхом внесення цього продукту до перелiку соцiально значущих товарiв.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Не виключно, вiн обмежить рентабельнiсть торгових точок. Однак цi дiї навряд чи охолодять iнфляцiю, яка восени стрiмко набирає обертiв. Малюнок Андрiя БiльжоСподiвання уряду на низьку iнфляцiю виявилися марними. У серпнi споживчi цiни виросли на 1,2%, поставивши хрест на чотирьох мiсяцях дефляцiї. З початком осенi цiновий маховик лише набиратиме силу, тож невдовзi знову спостерiгатиметься двозначний рiвень iнфляцiї. Виробники ще влiтку встигли вiдреагувати на негативнi очiкування населення щодо низького врожаю та зростання цiн на житлово-комунальнi послуги, пiдвищивши цiни на основнi товари. Дорогий серпень В урядi сподiвалися, що i в серпнi iнфляцiя буде або нульовою, або iз знаком "мiнус". Сезонне зниження цiн на продукти харчування мало б компенсувати серпневе подорожчання газу на 50%. I справдi, востаннє у цьому мiсяцi iнфляцiя була високою 14 рокiв тому, у 1996 роцi, - 5,7%. Серпнева iнфляцiя у 2010 роцi на рiвнi 1,2% призвела до того, що з початку року зростання споживчих цiн становить 4,3%, тодi як у держбюджетi-2010 закладений рiчний показник 9,7%. За даними Держкомстату, серпневий стрибок викликаний зростанням цiн на житлово-комунальнi послуги на 9,6%. Оскiльки "комуналка" складає 11% споживчого кошика, то це найбiльше вплинуло на iнфляцiю. Оскiльки мiсцева влада буде переглядати тарифи на початку опалювального сезону, то нового зростання цiн варто очiкувати вже у вереснi-жовтнi. У цей перiод, прогнозують у Мiнекономiки, iнфляцiя буде рости на 2-2,5% на мiсяць. Сподiвання, що дорогу "комуналку" компенсують дешевi харчi, виявилися марними. Спека спричинила зменшення врожайностi зернових та овочiв. Отже, продукти у вереснi-жовтнi будуть не дешевшати, а стрiмко дорожчати. Темпи iнфляцiї в Українi, 2010 рiк, % Сiчень 1,8 Лютий 1,9 Березень 0,9 Квiтень -0,3 Травень -0,6 Червень -0,3 Липень -0,2 Серпень 1,2 Джерело: Держкомстат Висока iнфляцiя невигiдна для влади, адже зростання цiн за умови низького росту економiки, прогноз уряду - 4% на рiк, призведе до зубожiння населення. Спекотнi продукти Тривала посуха призвела до зростання цiн не тiльки в Українi, але й у Росiї, проте там iнфляцiя менша - 0,6% за серпень, за рiк прогнозують 7%. I це при тому, що Росiя постраждала вiд посухи значно бiльше, нiж Україна. ЄС тримає низькi темпи iнфляцiї - у серпнi вона уповiльнилася до 1,6% у рiчному вимiрi. В Українi продукти дорожчають не лише через посуху, але й недофiнансування галузi. У 2009 роцi уряд усунувся вiд фiнансування програм з пiдтримки АПК, не повертав борги трейдерам, невчасно сплачував дотацiї власникам худоби. Як наслiдок, вже у серпнi стали стрiмко дорожчати продукти: хлiб - на 2,4%, масло - на 5,8%, алкоголь i тютюн - на 3,7%, молоко, сир i яйця - на 2,3%. Ситуацiя у м`ясо-молочнiй галузi не змiнилася на краще. Поголiв`я худоби i далi скорочується, дорожчають корми, вiдповiдно, зростає у цiнi i продукцiя. Невтiшнi i споживчi настрої населення. За даними МЦПД, українцi очiкують прискорення темпiв iнфляцiї в осiнньо-зимовий перiод, зростання рiвня безробiття i уповiльнення розвитку економiки. Населення не збирається купувати товари тривалого користування. Свої доходи люди витрачатимуть передусiм на харчi. Це свiдчить про можливi новi цiновi ажiотажi на ринку продуктiв, адже населення схильне запасатися їжею. Як приклад - цiновий сплеск на гречку, яка подорожчала бiльш нiж удвiчi. На ажiотажний попит вплинули новини про дефiцит продукту у Росiї та негативнi очiкування бiдного населення, яке запасається цим продуктом на чорний день. Дотепники жартують, що гречка стала дорожчати, бо її скупили полiтичнi партiї для своїх традицiйних передвиборних подарункiв. Ситуацiя з картоплею набагато серйознiша. У 2010 роцi її зiбрали значно менше, нiж зазвичай, але товару цiлком вистачає для потреб населення. Тим не менше, через негативнi очiкування цiни на цей продукт уже виросли на 50%. Оскiльки понад 90% картоплi вирощується приватними господарствами, то держава нiяк не зможе змусити їх продавати картоплю дешевше. "Комуналка" розкручує цiни З початком опалювального сезону iнфляцiйну естафету перебирає "комуналка". Пiд тиском МВФ Кабмiн з 1 серпня пiдняв цiни на газ для населення на 50%, що, за пiдрахунками експертiв, розкрутить маховик iнфляцiї на 5% за рiк. Тарифи на житлово-комунальнi послуги зростуть в середньому на 30%. Оскiльки у 2010 роцi пальне вже подорожчало на 30-40%, то далi зростатиме вартiсть мазуту i опалення загалом, що позначиться на цiнах на товари. Виробники вже вiдреагували на подорожчання газу для населення. Так, у серпнi цiни виробникiв промислової продукцiї зросли на 0,9% порiвняно з липнем, а порiвняно з серпнем 2009 року - на 23,3%. Оскiльки iнфляцiя реагує на цей показник iз запiзненням, то у вереснi вiн може перевищити 2%. Тепер рiвень iнфляцiї залежатиме вiд того, на скiльки мiсцева влада пiдвищить цiни на комунальнi послуги, i чи вистачить у держави грошей на субсидiї бiдним. Експерти вважають пiдвищення цiн на "комуналку" необхiдним кроком. Вiн, мовляв, пiдвищить рiвень iнфляцiї, але дозволить зменшити державнi витрати. "Україна живе в умовах двозначного зростання цiн вже кiлька рокiв, i 10-12% iнфляцiї на рiк - не катастрофа", - каже економiст IК "Тройка Дiалог Україна" Iрина Пiонткiвська. За її словами, це сповiльнює тренд до зниження банкiвських процентних ставок, але великий дефiцит бюджету i субсидування споживання газу за рахунок бюджету призводить до того, що уряду треба позичати грошi у банкiв. "Ставки залишаються високими, бо банкам вигiднiше купувати державнi облiгацiї, нiж кредитувати реальний сектор, адже це менш ризиковий i короткостроковий заробiток. А от погана прогнозованiсть i висока мiнливiсть iнфляцiї справдi погано впливає на економiку", - додала Пiонткiвська. Головний економiст iнвесткомпанiї Dragon Capital Олена Бiлан побачила зовнiшнiй фактор. "Якби не було вимоги МВФ збiльшити тарифи, то уряд мiг би вiдкласти прийняття цього рiшення, але врештi-решт змушений був би пiдвищити їх не на 50%, а щонайменше удвiчi", - сказала вона. Уряд "загасить" цiни? Люди зовсiм не вiдчули чотирьох мiсяцiв дефляцiї. Цiни падали лише щодо попереднього мiсяця, а щодо такого ж перiоду минулого року - лише росли. Достатньо порiвняти лiтнi цiни на оптових ринках у 2009 роцi та 2010 роцi. Торiк картопля коштувала 1,5-2 гривнi за кiлограм, 2010 року - 3,5 гривнi за кiлограм, цибуля - 2,2 i 4,5 гривнi за кiлограм, огiрки - 2,25 i 5-6 гривень за кiлограм. Україна вже кiлька рокiв живе в умовах високої iнфляцiї, причому цiни ростуть i при падiннi, i при незначному зростаннi економiки. У такiй ситуацiї уряду буде складно виконати свої обiцянки перед МВФ не нарощувати дефiцит бюджету. Як вiдомо, Кабмiн погодився не збiльшувати зарплати бюджетникам, продовжити пенсiйний вiк для жiнок на пiвроку кожен рiк i зрiвняти внутрiшнi цiни на газ з iмпортними. Однак за умови, коли доходи населення не ростуть, а їх ще з`їдає iнфляцiя, втримати високий рейтинг владi буде непросто. Аби мiнiмiзувати наслiдки зростання цiн напередоднi виборiв, уряд, скорiш за все, стримуватиме iнфляцiю адмiнiстративними методами. Перш за все, Кабмiн "заморозить" цiни на гречку шляхом внесення цього продукту до перелiку соцiально значущих товарiв. Не виключно, вiн також обмежить рентабельнiсть торгових точок. Однак цi дiї навряд чи призведуть до охолодження iнфляцiї, яка восени стрiмко набирає обертiв.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Как правильно выбрать этаж
 2. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 3. Установка программного обеспечения на ПК
 4. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 5. Как правильно выбрать этаж
 6. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 7. Установка программного обеспечения на ПК
 8. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
 9. Польза влажности воздуха для детей
 10. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 11. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
 12. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
 13. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
 14. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
 15. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
 16. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
 17. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
 18. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
 19. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов
 20. Лучшие бронированные двери Украины: где заказать?
 21. Напольное покрытие из мрамора: разновидности, последовательность выполнения работ
 22. Межкомнатные двери и стиль
 23. Интернет-казино Золотой Кубок: регистрация, вход в личный кабинет
 24. Строительство заборовРассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта