Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Заповiдний Крим вiддають пiд котеджi

27.06.08  
В автономiї задумали провернути небувалу аферу в природоохороннiй сферi. Перепрофiлювання заповiдникiв на нацiональнi парки дозволить на абсолютно законних пiдставах «роздерибанити» залишки незайманої природи Криму.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
В першу чергу, йдеться про два заповiдники: Кримський природний i Ялтинський гiрсько-лiсовий. Перший вiдомий частими пожежами, другий - масовими самозахопленнями. Мiсцевi ЗМI та громадськi органiзацiї не раз заявляли, що чи не кожен поважний бiзнесмен i чиновник побудував собi там «хатинку». Мiнус дванадцять гектарiв 18 червня Верховна Рада Криму скасувала своє ж рiшення вiд 17.09.2003 р. «Про встановлення меж селища Охотнiчьє Лiвадiйської селищної ради АРК». Як вiдзначив у своєму виступi заступник голови кримського парламенту Михайло Бахарєв, це те мiнiмальне, що потрiбно зробити для збереження Ай-Петрi. Площу селища (яке зараз бiльше схоже на величезний торгово-розважальний центр) складає 38,2 га, але її урiзували на 12 га. Потiм уже спiкер Анатолiй Гриценко на прес-конференцiї висловився за те, що на Ай-Петрi необхiдно створювати курорт. А його проект потрiбно розробляти «без порушень, без екологiчного навантаження», залучаючи екологiв. «Потрiбно розробити такий проект гiрськолижного курорту, який вiдповiдав би вимогам, дав би можливiсть мiсцевим радам заробляти на життя i популяризувати гору Ай-Петрi», - сказав Гриценко. Зараз на згаданих вище 12 га плато Ай-Петрi (сама гора входить до складу Ялтинського заповiдника, за винятком декiлькох «бiлих плям» територiї селищ) знаходяться, як говорить влада, незаконно побудованi шалмани. I мiсцевi торговцi - кримськi татари - нiбито розвели там антисанiтарiю. Татари, зрозумiло, всi заперечують: прес-секретар Меджлiсу Лiлiя Муслiмова в коментарi заявила, що це не шалмани, а торговi точки, i знаходяться вони там на законних пiдставах. Тим часом, Анатолiй Гриценко вже не раз заявляв про необхiднiсть створення на Ай-Петрi повноцiнного курорту. У такому ж ключi регулярно висловлюються ялтинськi чиновники аж до мера мiста. Але, як уточнює секретар Ялтинської мiськради Олексiй Боярчук, якого пов`язують з регiоналом Антоном Пригодським, для отримання легального статусу вiдпочинку на Ай-Петрi треба «трохи змiнити статус частини земель». Iдеться про перепрофiлювання заповiдникiв (земель, де будiвництво й рекреацiя забороненi) на нацiональнi парки (де i те, i iнше дозволене). Перепрофiлювання по-українськи Еколог Iван Парникоза розповiв кореспондентовi, що iдея ця не нова, i вже неодноразово обговорювалася на екологiчних конференцiях та в статтях у ЗМI. «На останнiй конференцiї зi збереження бiорiзноманiття в Криму (листопад 2007 р.) я чув вiд представникiв Ялтинського гiрсько-лiсового заповiдника, що становище iз самозахопленнями земель вимагає створення нацiонального парку. Представник Державної служби заповiдної справи Мiнприроди взагалi говорив про iдею створення великого нацiонального парку з Кримського i Ялтинського заповiдникiв. Потiм на семiнарi, де ми збирали представникiв природоохоронних дружин України, представник кримської республiканської органiзацiї «Екологiя i свiт» показував, що на територiї Ялтинського заповiдника знаходиться велике смiттєве звалище, i говорив, що для того, щоб iз цим розiбратися, потрiбно вирiшити питання iз зонуванням заповiдника. На що ми вiдреагували таким чином: звалище треба переносити до рiвнинного Криму. На це у Ялти, одного з найбагатших мiст Криму, грошей точно вистачить», - говорить Парникоза. У Ялтинському заповiднику кореспондентовi повiдомили, що об`єднання з Кримським заповiдником маловiрогiдне через бюрократичнi моменти: Кримський пiдкоряється Секретарiату Президента, а Ялтинський - Держкомлiсу. Зате реальне об`єднання всiх паркiв Великої Ялти, Ялтинського заповiдника i Ай-Петрi в один великий Нацiональний природний парк. Найцiкавiше в цьому вiдношеннi - аргументацiя. Зараз в судах розглядається близько 30 справ по самозахопленнях i самозабудовах заповiдних земель. (Причому до логiчного завершення доведено тiльки одну - про самозахоплення земель кримськими татарами, яких розгонили в листопадi минулого року за допомогою «Беркута»). Через самозахоплення, кажуть чиновники, багато територiй втратили свою природоохоронну цiннiсть - i тепер «зiпсованi» землi просто необхiдно перепрофiлювати. Щоб було зрозумiло, що це таке, наведемо простий приклад. Припустiмо, ви маєте двокiмнатну квартиру. До вас в гостi приходить якась людина, безцеремонно розташовується в однiй з кiмнат, i починає там жити. I ви, замiсть того, щоб її вигнати, пропонуєте їй мирову: слухай, давай не сваритимемося, забирай собi ту кiмнату. А кухня i санвузол у нас будуть спiльнi. До того ж, iдеться про набагато бiльшу кiлькiсть землi, нiж «самозахоплена». Якщо нацiональний парк буде створений, його площа складе 250 тис. га. Для порiвняння - Ялтинський заповiдник займає 14,5 тис. га. Iван Парникоза вважає, що змiна статусу заповiдних земель створює Кабмiну можливiсть у будь-який момент перезонувати територiю заповiдника - власне, вiддати будь-який шматок пiд будь-якi потреби. Дирекцiя заповiдника та девелоперськi компанiї прогнозують, що в результатi Ялтинський заповiдник перетвориться на зону елiтних котеджiв. Новi «Легiони» Пристрастi навколо цього плато розгоряються не вперше. Так, 2002 р. приватнiй фiрмi «Шарм» (для будiвництва i обслуговування рекреацiйного центру) та ТОВ «Стартiнвест» (для експлуатацiї iснуючої верхньої станцiї канатної дороги «Мiсхор - Ай-Петрi») були переданi в оренду строком на 50 рокiв двi земельнi дiлянки в 2,794 i 1,3655 га. Саме «Шарм», на думку кримської влади, передав частину землi в суборенду кримськотатарським бiзнесменам. У сiчнi 2007 р. Радмiн Криму ухвалив рiшення або звiльнити плато Ай-Петрi вiд незаконної забудови, або включити в межi Ялтинського гiрсько-лiсового заповiдника землi, зайнятi кримськотатарськими торговцями, - i 6 листопада 2007 р. держвиконавцi за пiдтримки «Беркута» знесли за рiшенням суду сiм капiтальних будiвель, зведених кримськими татарами на територiї плато. Проте не так обертається справа в iнших випадках. Наприклад, в липнi 2005 р. був затриманий за звинуваченням у зловживаннi владою екс-керiвник Республiканського комiтету iз земельних ресурсiв Євген Жагорников. Аналогiчне звинувачення прокуратура пред`явила першому заступниковi голови Рескомзему Василю Соколику. За iнформацiєю прокуратури Криму, колишнi керiвники Рескомзему звинувачувалися у зловживаннi службовим становищем на користь фiрм «Рудом», «Доман 2004», «Солар Ситi», «Легiон 2004», «БАСД», «Шеруд», «Зоряне небо» (їх пов`язували з убитим Максимом Курочкiним), «Туристичне агентство «Iнтер-тур». Вказаним фiрмам Рада мiнiстрiв Криму в жовтнi 2004 р. передала в оренду 356 (!) га землi, що належала Ялтинському заповiднику. Але в березнi 2008 р. Симферопольський центральний суд повнiстю виправдав затриманих. Сьогоднi екологи й представники центральних органiв влади сподiваються, що створити курорти на Ай-Петрi та заповiдних землях кримськiй владi перешкодить українське законодавство. Як повiдомив головний фахiвець Державної служби заповiдної справи Володимир Гетман, на Ай-Петрi дуже цiннi з погляду екологiї землi, i згiдно зi ст. 150 Земельного кодексу України вивести їх для створення курорту можна тiльки рiшенням Верховної Ради України. Крiм того, як заявив глава Лiвадiйської селищної ради Анатолiй Мамикiн, змiна меж селища була б можливою, якби селищна рада провела iз цього приводу референдум, i за вiдповiдними його результатами виступила з iнiцiативою у ВР АРК. Тож дiї кримських депутатiв може опротестувати або прокуратура, або сама селищна рада. Але може i не опротестувати? До того ж, протест може виявитися марним. Подiбний випадок був iз знаменитим вiдведенням землi бiля Гурзуфа в лютому 2007 року пiд будiвництво гольф-клубу. Парламент АРК дав згоду на видiлення 120 га земель (пiзнiше Радмiн зменшив розмiри надiлу до 112,5 га), i коли прокуратура винесла протест на це рiшення, цей протест був просто вiдхилений кримським урядом. Землю видiляли ТОВ «Антал-Крим», яке пов`язують зi згаданим вже «сiрим кардиналом» Партiї регiонiв Антоном Пригодським. Це до того, що доля кримських заповiдникiв залежить не стiльки вiд українських законiв, скiльки вiд наполегливостi зацiкавлених осiб. Iдеться, як ви розумiєте, зовсiм не про екологiв...

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Особенности проверки договора аренды помещения
 2. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
 3. Как правильно выбрать этаж
 4. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 5. Установка программного обеспечения на ПК
 6. Особенности проверки договора аренды помещения
 7. Как самостоятельно заменить смеситель в ванной?
 8. Причины возрастающего спроса на канадские дома из сип-панелей
 9. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
 10. Онлайн-казино Оригинал 777 предлагает широчайший ассортимент азартных развлечений
 11. Интернет-казино Pointloto: вход на сайт игорного дома через зеркало
 12. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
 13. Как правильно выбрать этаж
 14. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 15. Установка программного обеспечения на ПК
 16. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
 17. Польза влажности воздуха для детей
 18. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 19. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
 20. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
 21. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
 22. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
 23. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
 24. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
 25. Создание сайтов под ключ на выгодных условияхБаза прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта