Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Iнвестицiї в нерухомiсть залишаться в минулому?

31.03.09  
Для покриття витрат на придбання квартири знадобиться 50 рокiв. Але навiть якщо квартира залишилася у спадок, мiсячна оренда складе лише вiд 187 доларiв. Хто в здоровому глуздi буде робити такi iнвестицiї?
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Податок на нерухомiсть по-українськи Серед багатьох законiв, якi регулярно приймаються Верховною Радою України, нечасто трапляються такi епохальнi, як закон про вiдмiну мораторiю на продаж землi. Законопроект про запровадження податку на нерухомiсть - саме такий. У розпал економiчної кризи наприкiнцi 2008 року український уряд намагався будь-якою цiною винайти новi джерела поповнення бюджету. Чиновники вирiшили не вигадувати велосипед. Вони традицiйно запропонували фiскальну iдею у виглядi законопроекту "Про податок на нерухоме майно (нерухомiсть), вiдмiнне вiд земельної дiлянки". Документ пiд реєстрацiйним номером 3533 вiдродив задум, що не давав спокiйно спати багатьом поколiнням податкiвцiв - оброк на нерухомiсть. Лише глобальна економiчна криза змусила уряд переступити через iнтереси багатьох великих власникiв майна, адже не вони голосують на виборах. Урядовий законопроект простий, як пiсня. Об`єктом оподаткування передбачається визначити будiвлi, вiднесенi до житлового фонду, якi перебувають у власностi платникiв податку - фiзичних або юридичних осiб. Базою оподаткування буде загальна площа об`єкта. Її визначать на пiдставi даних, що надаються органами, якi здiйснюють державну реєстрацiю прав на нерухоме майно. Ставка податку в розрахунку на рiк становитиме 1 вiдсоток суми мiсячного прожиткового мiнiмуму за квадратний метр загальної площi об`єкта оподаткування, сьогоднi - це 6,05 гривнi. Платники податку звiльняються вiд сплати податку, якщо загальна площа об`єкта оподаткування не перевищує:150 квадратних метрiв загальної площi квартири, 300 квадратних метрiв будинку, 100 квадратних метрiв садового або дачного будинку, 100 квадратних метрiв господарських будiвель та 30 квадратних метрiв гаражу. "Податок на нерухомiсть - класичний податок на споживання, однак запропонованi урядом параметри його справляння неоптимальнi. Вiдтак, бюджетоутворюючим вiн не стане, принаймнi, у найближчому майбутньому. Громадяни, аби уникнути його сплати, розписуватимуть свої квартири на родичiв", - сказав у коментарi для "Економiчної правди" експерт Мiжнародного центру перспективних дослiджень Олександр Жолудь. За його словами, це не перша спроба Кабмiну запровадити такий збiр, втiм, жоден з попереднiх законопроектiв не було прийнято. "Ймовiрно, така ж доля спiткає i нинiшнiй документ", - каже аналiтик. Iноземний досвiд Не вiдстає вiд українського уряду i Росiя. Податок на нерухомiсть там буде розраховуватись, виходячи з її реальної ринкової вартостi. Про це почали говорити ще у далекому 1994 роцi. Проте у "бюджетному" посланнi Федеральним зборам РФ до 2010 року Володимир Путiн заявив про необхiднiсть введення цього податку в Податковий кодекс. Загалом податок на нерухомiсть iснує бiльш нiж у 130 країнах свiту i приносить левову частку доходiв у мiсцевi бюджети. В деяких штатах Австралiї такi надходження складають 90%, в США - 75%, в Канадi - 80%. Не менш важливу роль вiдiграє податок i в країнах Європи - Великобританiї, Iрландiї, Швейцарiї, Iсландiї. Ставки податку коливаються в середньому вiд 1% до 3% прожиткового мiнiмуму. Так, у США вiн складає 1%, але дуже вiдрiзняється вiд регiону: в Калiфорнiї - 1,08%, в Колумбiї - 0,96%, у Нью-Йорку - 11,63%, у Пенсiльванiї - 8,26. Податок на нерухомiсть залежить вiд стану будинку, мiсця розташування, використання - чи проживає в будинку власник. Для калькуляцiї податку вартiсть нерухомостi щорiчно збiльшують приблизно на 2%. Iнвестицiї в житлову нерухомiсть Через вiдсутнiсть цивiлiзованого фондового ринку та нерозвиненiсть фiнансових iнститутiв єдиним напрямком iнвестування та збереження коштiв для громадян України стали банкiвськi депозити i придбання нерухомостi. Але депозити, не дивлячись на привабливий вiдсоток, ледве перекривають iнфляцiю. Як правило, вони здатнi лише зберегти, але не примножити капiтал. Iнша справа - нерухомiсть. Стрiмкий злет цiн на житло у 2000-2008 роках зробили iнвестицiї в сектор надзвичайно прибутковими. Цьому сприяли економiчне зростання та високий попит. Але були й менш вагомi та малопомiтнi фактори, якi, однак, стануть визначальними у довгостроковiй перспективi. У першу чергу, це тiньовий характер ринку. З продажу сплачувались символiчнi суми, оскiльки вартiсть житла свiдомо занижувалась, а з оренди податки нiхто i не думав платити. Податку з нерухомостi не iснувало взагалi, а комунальнi платежi порiвняно з орендними були майже символiчними. Той, хто спiймав хвилю, непогано заробив. Повторення ситуацiї не планується навiть вiдчайдушними оптимiстами, адже економiчна система держави вже змiнилась i змiниться ще бiльше. Сьогоднi економiчна модель, за якої фiзична особа вкладатиме кошти в житлову нерухомiсть з метою отримання прибутку вiд оренди, може виглядати наступним чином. За даними компанiї SV Development, вартiсть одного квадратного метра в новобудовi в Оболонському районi Києва на кiнець березня цього року становила 1905 доларiв. Таким чином, однокiмнатна квартира в новобудовi площею 60 квадратних метрiв коштує 114 300 доларiв. Припустимо, фiзична особа, маючи цi кошти, вирiшила iнвестувати їх у нерухомiсть i придбати таку квартиру для отримання прибутку вiд орендної плати. Середня вартiсть оренди однокiмнатної квартири, за даними того ж джерела, становить 333 долари. Взявши до уваги, що iнвестор не сплачує податкiв, вiдкинувши амортизацiйнi витрати i страховку, отримаємо результат пiдрахунку: квартира окупиться i почне приносити прибуток лише через 28 рокiв. Далеко не iдеальний варiант. А якщо iнвестор сплачуватиме податок на нерухомiсть у розмiрi 1% на рiк вiд вартостi житла? У попередньому прикладi за рiк вiн отримував 3 996 доларiв доходу, або 3,4% рiчних - майже як в швейцарському банку. Тепер рiчний дохiд втратить 1 143 долари податку на прибуток, тож дохiд перетвориться на 2 853 долари. Податок з доходiв фiзичних осiб (15%) зменшить рiчний дохiд ще на 599 доларiв до 2 254 доларiв. Тобто для покриття витрат на придбання квартири знадобиться 50 рокiв! Хто в здоровому глуздi буде робити такi iнвестицiї? Але навiть якщо квартира залишилася у спадок, мiсячна оренда у розмiрi 187 доларiв не видається надто привабливою. В США ситуацiя не краща. У 2007 роцi в Нью-Йорку квартира-студiя при вартостi 400 тисяч доларiв винаймалася за 1 500 доларiв на мiсяць. Строк окупностi житла - 22 роки. Але це без врахування податкiв: 1% на нерухомiсть та 30% з отримуваного прибутку. Не меншi витрати i в Нiмеччинi. Податок на придбану нерухомiсть складає 3,5% вiд вартостi об`єкта, послуги посередника - 3,5-7%. Щорiчний податок на нерухомiсть - 0,5-1,5%, в залежностi вiд мiсцевостi та якостi земельної дiлянки, загалом 50-100 євро за сотку. Податок на стiк дощової води сягає 45 євро за сотку, а страхування нерухомостi - 200-500 євро на рiк. Якщо ж нерухомiсть здається в оренду, застосовується прогресивна ставка податку на доходи, яка може складати 19-53%. Окрема розмова - вартiсть комунальних послуг. У розвинених країнах вона складає третину доходiв громадян. I навряд чи в Українi буде по-iншому. Платитимуть всi Основнi тренди на ринку житлової нерухомостi впродовж найближчих десяти рокiв, швидше за все, будуть такими: - Пропозицiя житла збiльшуватиметься. Припинене будiвництво пiд час кризи вiдновиться, на ринок оренди вийде пропозицiя iнвесторiв, якi не встигли до кризи продати не рухомiсть. При цьому населення великих мiст скорочуватиметься - бiльшiсть сiмей мають не бiльше однiєї дитини. Отже, на ринок потраплятимуть квартири, якi передадуться у спадок. Демографiчнi втрати можуть перекритися мiграцiєю, але далеко не кожен мiгрант зможе платити 400 доларiв за однокiмнатну квартиру. - Демографiчний тиск на Пенсiйний фонд змусить державу бiльш жорстко проводити фiскальну полiтику. Ера iгнорування податкової iнспекцiї вiдiйде у небуття - платитимуть всi. Якщо до орендодавця не добереться держава - про нього податкiвцям повiдомлять сусiди. Ера байдужих жекiв теж минає, їм на змiну приходять комерцiйнi структури або спiлки власникiв житла, якi змусять платити. - Податки будуть тiльки пiдвищуватись - з тiєї ж демографiчно-пенсiйної причини. Про це розповiсть будь-який американець що пережив у 1986 роцi Акт про податкову реформу. Всi ще згадуватимуть 15-вiдсотковий прибутковий податок з фiзичних осiб як кращi часи. - Висока питома вага комунальних послуг, якi стрiмко зростатимуть у витратах населення, стримуватиме зростання ставок на оренду житла. - Оренда нерухомостi iснуватиме у виглядi дохiдних будинкiв. Такий централiзований пiдхiд дозволить мiнiмiзувати витрати для власникiв квартир. - Поступово збiльшуватиметься питома вага орендарiв. Про це свiдчать тенденцiї на ринках нерухомостi в розвинених країнах. За даними Європейської статистичної агенцiї, в Нiмеччинi володiють житлом тiльки 43% мешканцiв, у Францiї - 56%, в Австрiї - 57%, у Великобританiї - 69%. Для багатьох орендувати набагато дешевше, нiж купувати. Нiмцiв взагалi вважають нацiєю квартиронаймачiв. У Берлiнi донедавна лише 11% громадян були власниками житла, не дивлячись на низькi ставки iпотечних кредитiв у 4,5% на десять рокiв. Для нiмцiв будинок - один на все життя. Саме тому вони купують його у похилому вiцi, а бiльшiсть так i мешкає у найманому житлi до самої смертi. Отже, iнвестицiї в нерухомiсть вiдходять у минуле. Українському iнвестору не позаздриш: фондовий ринок нерозвинений i непрозорий, фонди спiльного iнвестування мертвi, FOREX в умовах України - легальний тоталiзатор, банки дискредитували себе всерйоз та надовго. В антикварiатi i мистецтвi розбираються одиницi, та й цiни починаються з астрономiчних, як на пересiчного українця, величин, золото переоцiнене. Недержавнi пенсiйнi фонди та пайовi страховi компанiї - сiамськi близнюки банкiвської системи, та й ще без фонду гарантування внескiв. Залишається iнвестувати в здоров`я, освiту i дiтей. А може слiд подумати про власний бiзнес? "Все залежить вiд самої людини. За логiкою, на пiках росту варто якусь частку доходiв зберiгати, а на пiках спадiв - якусь частку накопиченого витрачати", - вважає Жолудь. Сам вiн не втратив вiри у банкiвську систему i не виключає розмiщення своїх вiльних коштiв на депозитному рахунку.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Рулонный газон - оптимальный вариант обустройства ландшафтного дизайна
 2. Ипотека - залог уверенности в завтрашнем дне
 3. Что подарить партнерам по бизнесу: топ 5 лучших идей этого года
 4. Эффективные инвестиции и капиталовложения, практически исключающие неблагоприятные риски
 5. Новогодние скатерти: особенности тканей, советы по выбору
 6. Рулонный газон - оптимальный вариант обустройства ландшафтного дизайна
 7. Ипотека - залог уверенности в завтрашнем дне
 8. Что подарить партнерам по бизнесу: топ 5 лучших идей этого года
 9. Эффективные инвестиции и капиталовложения, практически исключающие неблагоприятные риски
 10. Букмекерская контора, отличающаяся выгодностью условий заключения пари и надежностью
 11. Особенности использования электрокартона от магазина ПКФ-Электропласт
 12. Защита строительной площадки с помощью системы видеонаблюдения
 13. По каким критериям выбирать куртку для зимних видов спорта?
 14. Новогодние скатерти: особенности тканей, советы по выбору
 15. Настоящая сделка о квартирной жизни
 16. Выгребная яма своими руками
 17. Выбор червячных редукторов: советы от компании ПРК
 18. 5 Экологически чистые строительных материалов - кирпич, плитка, бетон…
 19. Обзор онлайн казино Слотокинг казино
 20. Готовые комплекты штор в СПб и особенности их выбора
 21. Особенности получения кредита на карту
 22. Все виды земляных работ
 23. Элементы для оснащения вентиляции: особенности подбора
 24. Download Mostbet Apk
 25. Букмекерська контора Parimatch - одна з найкращих у СНДРазместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта