Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Криза знищила первинний ринок нерухомостi в Українi?!

4.06.09  
Первинного ринку зараз нема, вiн просто зупинився. Якщо 2008 року у Києвi було продано близько 10 тисяч нових квартир, то в цьому роцi - трохи бiльше десяти квартир за мiсяць.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Цiни на житло продовжують падати. Мильна бульбашка ринку нерухомостi, яка в попереднi роки росла на iпотечних дрiжджах, луснула. Втiм, кiлькiсть бажаючих придбати квартиру за заниженою цiною не зросла, передає Iнфобуд. Попит на квадратнi метри слабшає, i найбiльш вiдчутного удару зазнає, в першу чергу, первинний ринок житла. Потенцiйний споживач не поспiшає ризикувати i чекає на стiйке "цiнове дно" та на реалiзацiю урядових програм, повiдомляє Економiчна правда. На думку експертiв, вiдродити ринок первинного житла може тiльки втручання держави. По-перше, кажуть вони, ринок нерухомостi в Українi втратив свою привабливiсть як для iноземних, так i для вiтчизняних iнвесторiв. По-друге, банкiвська криза й вiдсутнiсть iпотечного кредитування не дають змоги стимулювати попит. За даними "Економiчної правди", з тридцяти найбiльших банкiв України iпотечнi позики надають тiльки двi фiнансовi установи на жорстких, порiвняно з передкризовими часами, умовах. По-третє, заможна частина населення не поспiшає iнвестувати в житло, очiкуючи подальшого "просiдання" цiн. В цих умовах iнвестори, споживачi та забудовники дивляться у бiк Кабмiну та Мiнрегiонбуду. Усi вони очiкують обiцяних антикризових заходiв, якi повиннi розворушити будiвельну галузь. В очiкуваннi фiнансових вливань Наприкiнцi 2008 року уряд прийняв низку антикризових нормативних документiв й визначив джерела фiнансування, однак коштiв будiвельнi компанiї не отримали. Тим не менш, Мiнiстерство регiонального розвитку i будiвництва випромiнює спокiй. "Ми оптимiсти й переконанi, що всi видiленi урядом та Нацбанком кошти на будiвництво пiдуть в реальний сектор економiки, тобто на добудову житла, що має високий ступiнь готовностi", - повiдомили у мiнiстерствi. Вiдомство наголошує, що необхiднi нормативно-правовi акти для цього вже вiдпрацьованi, а мiжвiдомча комiсiя склала перелiк недобудованих об`єктiв. За даними мiнiстерства, до списку недобудов з готовнiстю 70%, якi, згiдно з антикризовими законами, слiд закiнчити у 2009 роцi, включено 465 об`єктiв. Для цього знадобиться 7,5 мiльярда гривень. У державному бюджетi України на 2009 рiк на будiвництво передбачено 3,61 мiльярда гривень. При цьому трохи бiльше мiльярда гривень з цiєї суми має бути використано на будiвництво житла для вiйськовослужбовцiв, iнвалiдiв та депортованих кримських татар. Таку вагому рiзницю мiж цими сумами в Мiнрегiонбудi пояснили "практично одночасним прийняттям" антикризового закону для будiвельної галузi й закону про бюджет на 2009 рiк. Втiм, за словами прем`єр-мiнiстра Юлiї Тимошенко, держава сьогоднi може гарантувати видiлення сектору 4 мiльярдiв гривень. Прем`єр сподiвається, що в 2009 роцi вдасться профiнансувати Державну iпотечну установу, яка кредитує придбання громадянами житла на первинному ринку, в обсязi 2 мiльярдiв гривень. "Я впевнена, що ми повернемо до Державної iпотечної установи (ДIУ) 1 мiльярд боргу, ще 1 мiльярд одержимо додатково за рахунок продажу цiнних паперiв. I я думаю, що цього року ми 2 мiльярди гривень зможемо вiддати на придбання житла", - сказала прем`єр. Крiм того, уряд має видiлити державним Ощадбанку та Укрексiмбанку по 1 мiльярду гривень iз стабiлiзацiйного фонду держбюджету для кредитування як фiзичних осiб, так i забудовникiв. З поверненням мiльярдного боргу ДIУ, справдi, виходить 4 мiльярди, але все одно не "дотягує" до суми, оголошеної представниками Мiнрегiонбуду. Комiчнiсть ситуацiї полягає також у тому, що цi фiнансовi вливання чиновники мiнiстерства очiкували не пiзнiше травня 2009 року. Травень завершився, але жодна копiйка у галузь досi не надiйшла. Було поповнено хiба-що статутний капiтал Укрексiмбанку на 999,999 мiльйона гривень шляхом випуску акцiй додаткової емiсiї. Цi кошти мають бути оплаченi за рахунок випуску Мiнфiном облiгацiй внутрiшньої державної позики на 1 мiльярд гривень. Ощадбанк такої уваги ще не удостоївся. У ДIУ ситуацiя взагалi критична. Облiгацiї на суму 1 мiльярд гривень поки не зацiкавили нi банки, нi НБУ. Заступник начальника управлiння нормативного забезпечення розвитку житлового будiвництва Мiнрегiонбуду Володимир Височин заявив, що Нацбанк не має можливостi реалiзувати цiннi папери Державної iпотечної установи. "Ми звернулися до НБУ. Сьогоднi вiдповiдь - негативна. Тому один з реальних шляхiв добудови житла за державнi кошти залишається нереальним", - сказав вiн. ДIУ ще в груднi 2008 року отримала держгарантiї на емiсiю облiгацiй на суму 1 мiльярд гривень. Цi кошти планувалося спрямувати на реалiзацiю програми добудування житла iз ступенем готовностi понад 70%. Однак 14 травня було скасовано вже четвертий аукцiон з публiчного розмiщення облiгацiй. Причина незмiнна - вiдсутнiсть заявок вiд потенцiйних покупцiв-банкiв. За словами аналiтика компанiї SV Deveiopment Cергiя Костецького, повернути довiру споживачiв до ринку можуть лише значнi iнвестицiї. "На нашу думку, ситуацiю можна виправити тiльки тодi, коли держава увiллє в галузь не 1-5 мiльярдiв гривень, а десятки мiльярдiв", - зауважив вiн. При цьому експерт сумнiвається, що кошти можуть бути видiленi 2009 року. На цьому тлi оптимiзм Мiнрегiонбуду виглядає щонайменше дивним. З ринку надходить iнформацiя, бiльше схожа на волання про порятунок, нiж на оптимiстичнi заяви. Так, за пiдсумками першого кварталу 2009 року, порiвняно з цим же перiодом 2008 року, об`єми введення в експлуатацiю житла в Українi знизилися на 31,8%. Керiвник мiнiстерства Василь Куйбiда пiсля аналiзу показникiв роботи галузi доручив термiново органiзувати позачергове засiдання Антикризової ради з питань стабiлiзацiї сектора. На цьому заходi дуже хочуть побачити прем`єр-мiнiстра. Зачекаємо до виборiв Зрештою, неможливiсть держави вплинути на ситуацiю й "паралiч" самих забудовникiв iстотно позначаються на попитi на житло - вiн невпинно скорочується. Головною причиною експерти називають великi ризики, якi приховує в собi первинний ринок. "Цей сегмент завжди приваблював споживачiв, якi не мають повної суми на придбання квартири i найчастiше орiєнтованi на нерухомiсть економ-класу. Для них ризик у такiй ситуацiї неприйнятний", - вважає Костецький. У консалтинговiй компанiї Knight Frank також наголошують, що довiра населення до забудовникiв пiдiрвана. "У сегментах економ- та бiзнес-класу платоспроможний попит значно знизився, в тому числi - через проблеми з кредитуванням, цитує Iнфобуд. Навiть за наявностi коштiв довiра населення до будь-яких форм iнвестицiй нинi суттєво пiдiрвана кризою", - кажуть аналiтики. Прохолодне ставлення громадян до первинного ринку житла пiдтверджується даними консалтингових фiрм. За словами Костецького, попит на вторинному ринку житла сьогоднi значно перевищує показники з продажу на первинному ринку. "Первинного ринку зараз нема, вiн просто зупинився. Якщо 2008 року у Києвi було продано близько 10 тисяч нових квартир, то в цьому роцi - трохи бiльше десяти квартир за мiсяць", - говорить експерт. Бiльше того, аналiтики переконанi, що про стабiлiзацiю цiн на ринку i, вiдповiдно, досягнення цiнового дна, наразi говорити ще зарано. За прогнозами Knight Frank, новi квартири дешевшатимуть i далi, хоча й повiльнiшими темпами: до кiнця 2009 року цiни на житло бiзнес-класу впадуть на 8-10%, економ-класу - на 12%. Говорячи про майбутнє ринку, експерти одностайнi в думцi про його вiдродження не ранiше 2010 року. Серед причин - i полiтичнi ризики. "Якщо навiть якiсь грошi надiйдуть у 2009 роцi, то зрозумiло, що до виборiв цим нiхто займатися не буде. А пiсля виборiв новому президенту потрiбно буде не менше пiвроку, щоб полiпшити ситуацiю у галузi", - упевнений Костецький.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Особенности проверки договора аренды помещения
 2. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
 3. Как правильно выбрать этаж
 4. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 5. Установка программного обеспечения на ПК
 6. Особенности проверки договора аренды помещения
 7. Как самостоятельно заменить смеситель в ванной?
 8. Причины возрастающего спроса на канадские дома из сип-панелей
 9. С помощью Homsters.kz приобретение жилья в Астане станет удачной инвестицией
 10. Онлайн-казино Оригинал 777 предлагает широчайший ассортимент азартных развлечений
 11. Интернет-казино Pointloto: вход на сайт игорного дома через зеркало
 12. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
 13. Как правильно выбрать этаж
 14. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 15. Установка программного обеспечения на ПК
 16. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
 17. Польза влажности воздуха для детей
 18. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 19. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
 20. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
 21. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
 22. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
 23. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
 24. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
 25. Создание сайтов под ключ на выгодных условияхРассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта