Визнати будинок аварiйним за два днi , позбавити пам'ятку архiтектури її
статусу, а пiзнiше купіць її за безцiнь виявляється можливим , якщо у справi
є канкрэтныя зацiкавлення iнвестора .

Внутрiшнiй дворык тая частина будинку на Сербськiй, 7, впритул прилягають
да дiлянки на вулицi Фёдарава, дэ да 2012 мучацца побудувати Готэль. У 2007
роцi на Мiжнародному iнвестицiйному форумi ў Львовi київська компанiя ТзОВ
"Українськi iнвестицiйнi сістэмы" за 19 млн грн купіла права оренди двох
дiлянок на вулицi Фёдарава, 23 i 28, тая будинку-пам'ятки архiтектури. Iнвестицiйнi
апетити Праз рiк пiсля купiвлi правы оренди на двi дiлянки ў мiстi з'явилися
абачлівыя, що iнвестори не супраць розширити дiлянку для Забудова. Першы пiдтвердженням
було тыя, що археолагі Пачаеў розкопки на територiї внутрiшнього двары будинку
на Сербськiй, 7, що ня належала да орендованих дiлянок, їх припинили пiсля
таго, як на це звернули УВАГА представники громадських органiзацiй. Представники
Рятiвної археологiчної службы, якi й вялі розкопки, назвалі це технiчною
помилкою. Аднак неофiцiйно у калідорах Ратушi натякають, що невдовзi iнвестор
може звернутися з Праханаў вiддати йому шчэ Шмат львiвської землi. Тая, вочевидь,
i цього було нама, а далей розширення можливе лише за рахунок сусiднiх
iз дiлянкою будiвель ... Об'єктом прицiлу i стаўшы будинок на Сербськiй, 7. З
iнiцiативи iнвестора за кароткі гадзіну будiвлю роздiлили на двi частини: флiгель,
що сусiдує з дiлянкою, дэ має постати Готэль, отримав новий нумар - 7а.
Пiсля змiни нумерацiї флiгель втратив статус пам'ятки архiтектури нацiонального
значэнне, а отже, й охорону з боку дзяржавы. На практицi це означає, що iнвестор
може лёгка купіць його й знести, звiльнивши територiю ў центрi iсторичного
Львова для своїх цiлей. За словамі Лiлiї Анішчанка, начальніка управлiння
охорони iсторичного середовища ЛМР, згiдно з експертними дослiдженнями фахiвцiв
iнституту "Укрзахiдпроектреставрацiя", флiгель є пiзнiшою прибудовою да
будинку, не має архiтектурної цiнностi й рекомендований да знесення. "Принципових
зауважень "щодо подiлу будинку ня малая i Дзяржаўная служба в е харчавання нацiональної
культурної спадщини, керуючись ўсе тими ж експертними висновками працiвникiв
"Укрзахiдпроектреставрацiї". Аднак на охороннiй таблицi пам'ятки чiтко вказано,
що цей будинок - пам'ятка XVII - XIX ст., тобто ў реєстр пам'яток ўносілі
ня лише асноўную частину будинку, що датується XVII ст, Алё i всi наступнi
прибудови, зокрема, i нядаўна видiлений ў окремий нумар флiгель. Щаслива
четвiрка Iз 4 кватэр флiгеля ТзОВ "Українськi iнвестицiйнi сістэмы" викупили
двi, якi були приватизованi. I вже ў статусi новага власника звернулися
да Галицької райадмiнiстрацiї з Праханаў визнати будинок 7а аварiйним.
Львiвський фiлiал iнституту "НДI Проектреконструкцiя" виготовив висновок
пра технiчний табар будинку. Прычым уся працэдура визнання аварiйностi будинку
тривала аж ... два днi. Нечувана, як на нашi бюрократичнi традицiї, оперативнiсть.
- Да нас звернулася Галицька РА 23 липня 2008 року. Мі розглянули цi висновки
на засiданнi мiжвiдомчої комiсiї пры виконавчому комiтетi Львiвської мiської
дзеля 25 липня таго ж року. Комiсiя визнала кватэры № № 1, 2, 6 i 9 за адрасоў:
Сербська, 7а аварiйними i такімі, що загрожують абвалам. Фiзичний знос будинку
станавіся 77, 1%, стiни втратили несучу здатнiсть, будинок знаходиться ў
аварiйному станi й може обвалитися ў цiлому, - розповiв "Поштi" Багдан Безкоровайник,
галаўны спецiалiст вiддiлу експлуатацiї житлового фонду. Згiдно з рiшенням
виконкому, мешканцiв решти двох кватэр, якi були неприватизованi i якi
вiдповiдно ня мiг купіць iнвестор, належало вiдселити з ужо аварiйного будинку
за Кошта iнвестора. Рiшення пра це виконком ухвалы ў груднi 2008 року. Нинi,
за iнформацiєю "Пошти", житло для мешканцiв ціхі кватэр вже знайшли. Зараз,
вочевидь, iнвестор викупить увесь флiгель будинку за смiшнi грошi, оскiльки
вiн є аварiйним, i вже тодi знесе. Скло на галаву Зрештою, мешканцi чотирьох
"Щасливих" кватэр у цьому випадку адназначна виграли, отримавши новi кватэры.
Програє ж, відавочна, мiсто, яке прадасць флiгель за цiною "аварiйного",
тая мешканцi основної частини будинку, доля якого наразi нiкого ня цiкавить.
Хоча, за словамі мешканцiв, Самэя ў флiгелi будинку чотири РоКі таго робили
рамонт, асноўную ж частину будинку ня ремонтували роками. Зi свiтлового лiхтаря,
що над пiд'їздом, гадзінай вiд вiтру прама на галаву мешканцям падає скло,
дах роками протiкає, а дерев'янi схадзі прагнілі. Як зiзнаються ў Ратушi,
грошаў на капiтальнi рамонт будинкiв немає. Неозброєним вокам відаць: будинок
справдi не ў найкращому станi, супраць, па-Першы, флiгель ня є ў гiршому станi,
нiж решта будiвлi, а па-сябру, у такога ж станi знаходиться Чыма будiвель
ў старым Львовi. Тое чому ж Самэя його тая й шчэ так аператыўна мiська Улада
визнала аварiйним? - Сьогоднi капiтального рамонце вимагають близько двох
тисяч будинкiв ў центрi мiста. Праблема ў тым, що ня видiляють Кошта на
капiтальний рамонт будинку ў цiлому. Зазвичай ремонтують тыя, що вже падає,
- Розповiв "Поштi" Багдан Петраш, начальнік управлiння експлуатацiї житлового
фонду ЛМР. Хто за каго? Зрештою, патопчам тыя, що ў паганых станi знаходиться
бiльшiст будинкiв старога Львова, аварiйними ў мiстi визнано лише близько
дзясятка. Флiгель 7а наўрад чы ў найгiршому станi. Прот його часткай мiська
Улада, вочевидь, iз суб'єктивних iнтересiв, такі перейнялася, проiгнорувавши
долю цiлої пам'ятки архiтектури, Яку, да прыклад, маглі б вiдреставрувати
тi ж iнвестори, То чиї iнтереси захищає Улада? Як удалося з'ясувати "Поштi",
ТзОВ "Українськi iнвестицiйнi сістэмы" засновано 2005 року. Сэрэд засновникiв
двi компанiї. Адну з іх - тав "Тернопiль-хлiбпром" - пов'язують з народным
дэпутатам України вiд "Нашої України" IV - V скликання Алегам Гумянюк
'•: \u0026 його колегою Юрiєм Триндюком (який, щоправда, да парламенту так i ня
потрапив). Подейкують, що 2000 року ВАТ "Тернопiль-хлiбпром" приватизували
за ... 180 тисяч Грывенны. Iнформацiї пра аднаму компанiю - "Раїнвест ходдiнг"
- "Поштi" Ведайце ня ўдалечыні. Алё фахiвцi припускають, що ця фiрма може бути
черговим афшора. Да речi, випадок iз Сербською, 7 не є поодиноким. Як свiдчить
досвiд, львiвськi iнвестори апетити нагулюють пiд гадзіну їжi, тобто калі починають
проектувати майбутню будiвлю. Збiльшення земельної дiлянки пiд будiвництво
Готэль, здається, хоче ня лише ТзОВ "Українськi iнвестицiйнi сістэмы", Алё
й компанiя "Будiнвест", яка є iнвестором будiвництва Готэль на розi вуліца
Кракiвської i Вiрменської. Власником цiєї компанiї, мiж iншим, такаждзе є дэпутат,
щоправда, цього разу мiської дзеля - Міхайла Мужилiвський. Згiдно з ескiзним
праектам новага Готэль, його мучацца побудувати, зокрема, на територiї, дэ
сьогоднi розмiщенi гаражi тая господарський двiр Нацiонального музею. Сьогоднi
пра перадачу цiєї дiлянки забудовнику клопоче асабісты заступнік галаву
Львiвської ода Сергiй Таратута.

Share This Post: