В Украйна , през юли 2009 г. , бизнес организации ( юридически лица
и физически лица, предприемачи и т.н.) чрез мрежа от бензиностанции
, която е 6193 единици са били продадени на дребно светлина петролни продукти
обща стойност $ 4 милиарда 010 , 3 милиона гривна .

Тези данни, оповестени днес Goskomstat . От тази сума 3,0 милиарда
063 , 3 милиона гривни (76 , 4 %) е от продажби на търговията на дребно
Бензинът за двигатели и 947 милиона гривна (23 , 6%) - от продажба на дизелово гориво
гориво. В физическото измерване на бензин за двигатели, е бил продаден , 351 2
хил. тона , 0 , 4% повече в сравнение с юли 2008 г., дизелово гориво -
149 , 4000 тона ( на 0 , 3 % по-малко ). В обема на бензин се осъществява , 58 1 процент
отчетени за продажба на бензин А клас -94- 98, 34, 3% - A -90- 93 и 7, 6 % - A -72 -80.
Въпреки това през юли тенденция на бърз растеж на цените на горивата все още не е
Такова изрично . Спомнете си, че рязкото покачване на цените на горивата настъпили през август.

Share This Post: