Цитирайки линии на изпитите Киев училище медицински удължава от 1 октомври до края
есента , заяви, че първият заместник-председател на KSCA Ирена Kilchytska . Това е бил информиран
Today.

Спомнете си Министерството на здравеопазването въведе задължителни медицински преглед на всеки ученик да
определи към коя група интензивността на часовете по физическо възпитание може да бъде
възложени . Такива бдителност е свързан със смъртта , настъпили в миналото
година в часовете по физическо възпитание .

Share This Post: