SSC за почти една година се чувствах като през 2008 г. на работната средни и малки
бизнес. Резултатите изненадаха експерти. Отбеляза рекорден ръст на стоки
и услуги - в 2, 5 пъти.

Повечето от всички - недвижими имоти, строителство, търговия и дори в индустрията.
Брой на служителите само в сегмента на малкия бизнес е нараснал с почти
6, 5 милиона души. 2009 m , с оглед на кризата, са по-лоши показатели .
Само да се адаптират към новите условия , можем да очакваме да се възстанови
Положителната динамика в малки и средни предприятия. коментирани
за UBR Vovchuk Наталия , ръководител на АССА в Украйна : " Смята се,
че малкия и среден бизнес , по-склонни към иновации и гъвкави иновации
и влезе в сила на неговия размер и гъвкавост при вземането на решения се каже. тук
не толкова много бюрокрация , че няма такива големи суми, и че този сектор е
иновациите и прилагането им в най-кратки срокове . "

Share This Post: