Кампанията отдавна премина линия от положителна на отрицателна - рекламно- обвинително .
Целта на тази кампания е да се намали рейтинга на неговите конкуренти. опити да се повлияе
и често сплашване на избирателите , както и сила
започване на масовите акции на студенти. Най- agitmaterialov
поставени в медиите без марка " политическа реклама" - и това е манипулация
общественото мнение. Кандидатите активно разпространение на подаръци, продукти и
услуги , да организира точка на продажба елементи на ниски цени , описани
да "подкрепи ". Всичко това е придружено от възбуда . Такива действия може да се нарече
подкупването на избирателите, които вярват в " подкрепа"

Share This Post: