Заместник министър-председател - министърът на социалната политика Tihipko
изключва възможността за връщане към действа , докато Данъчния кодекс
опростена данъчна система.

Той каза това по време на пресконференция. Той отбеляза, че тази форма на
данъчно облагане води до загуби за бюджета . В същото време, според Tigipko
Правителството може да предложи алтернатива законопроект, който ще
условие за физически лица , извършващи дейност . По-специално, те могат да станат данъкоплатци
данък добавена стойност и са обект на правилото за
амортизация удръжки. В този случай , като дейностите ще включват
опростена отчетност , каза Tigipko .

Share This Post: