За 130 хиляди украинци все още не са получили държавна сертификат поради някаква причина

От самото начало , приложения на гражданите, издадени и предоставени 22, 4000 състояние
актове вместо сертификати. В Украйна , 6 , 91 милиона граждани имат право да
земя дял. От тях , 99% бяха връчени сертификати. В момента , тъй като
6 , 32 милиона от държавата актове относно собствеността на земята.
Но досега, не повече от 62 хиляди жители , издаден от нотариус завещание
сертификат, документи, 40 000 души са в процес на подновяване
права на наследяване; почти 25 на 3 хиляди души са склонни да променят сертификати
държавни актове , 2, 1 хил. души са променили мястото си на пребиваване и се оставя
в чужбина. По този начин , издаването на държавни актове на мястото на сертификати
граждани, които са изразили желание да ги замени, в действителност, е завършена.

Share This Post: