Миналата година Украйна се наблюдава ръст в цените за строителство и монтаж.

Според Държавната статистическа служба на ценовия индекс за строителни работи и строителство през 2012 г. в сравнение с 2011 г. в размер на 112, от 6%. Най-голям ръст се наблюдава в индекса областта на истински бизнес имоти, лизинг, инженеринг и услуги ( 13, 4%), образование ( 13, 2%), в областта на здравните и социалните услуги ( 13, 2% ), а най-малък в производството и разпределението на електроенергия, газ и вода (11, 5%), селското и горското стопанство (10, 5%), в предоставянето на комуналните услуги и персонални услуги ( 10, 4%). Индексът за сгради в периода нарастват с 13, 1% ( обитаван от 13, 4%, и нежилищни с 12, 7% ), както и инженерни съоръжения в 13, 7%.

Share This Post: