Търсенето на тези обекти в сегменти пазара на недвижими имоти в Будапеща
направени през това тримесечие на 2009 г. II , 30 , 2 хиляди квадратни метра. м, което е 63 % по-малко в сравнение
със същия период на миналата година.

През април- юни тази година в унгарската столица е въведен 44 000
квадрат. m на промишлени и складови площи . Общият им брой в
достигна 1 , 5 милиона квадратни метра. м. В резултат на слабото търсене и прекомерно предлагане
Нивото на незаетост в qoq нарасна с 22 , 6% до 24 4%
Според Европа Real Estate. Въпреки това , анализаторите CB Richard Ellis,
проведе това проучване са оптимистични. По тяхно мнение обемът
предлагането ще намалее с края на 2009 г. - началото на 2010 г., ще се попълва от всички
един проект. Ето защо, в началото на следващата година , броят на свободните индустриални
и складови площи ще бъдат намалени.

Share This Post: