Най-евтината страна в Европа, наречена Македония. Така се казва в доклада
статистическата агенция на ЕС Евростат, което сравнява цените на
стоки и услуги в 37 европейски страни.

В Македония , кандидат за членство в ЕС, цените са по-ниски от 53
цени от средните за ЕС. Най-евтината страна в ЕС е България,
когато потребителските цени са под средните за Европа от 49
процента. В едно проучване на Евростат участваха 27 страни - членки на ЕС,
както и три страни - кандидати за членство в ЕС (Хърватия , Македония,
Турция), три държави - ​​членове на Европейската асоциация за свободна търговия
(Исландия, Норвегия и Швейцария) , както и Босна и Херцеговина , Албания,
Черна гора и Сърбия. Статистики агенция сравнение на цени от 2, 5000
вида на стоките и услугите в тези страни. Но най-скъпата страна в
Европа - Дания. Равнище на потребителските цени в това състояние с 41 на сто
по-висок от средния за ЕС. Следващите най- скъпи в Европа са
Норвегия и Швейцария.

Share This Post: