За първите шест месеца на тази година Украйна е сред най-лошите
ОНД показатели на промишленото производство. Ние сме загубили една трета от общия обем.

И, експертите твърдят, че няма причина за промишлеността
увеличава размерът на тези в близко бъдеще. Единственият фактор, който може да
топлоцентрали - възстановяване на износа. Но за да влезе чужди пазари
нужда от ново качество и иновативни продукти. Коментари за
UBR Владимир Lanoviy , президент на Центъра за пазарни реформи : "Ако там са обещаващи
пазари и нашата компания може да покаже на правителството на бизнес планове излизане
за нови продукти , правителството трябва да започне подход програма,
по-специално , гарантиране на бързото връщане на ДДС за тях точно сега
са капитал , някои отстъпки, данъка, или чрез ускорено
амортизация "

Share This Post: