El president va signar una llei per elevar les taxes dels impostos indirectes , drets , impostos ambientals i diverses taxes de 8 , 9-11 , 3 %.

Per tant , la taxa d'impost al consum per al primer registre del vehicle , el medi ambient , impostos , terres i drets per l'ús de recursos de ràdio freqüència va augmentar en un 8 i un 9 %. Els càrrecs per concepte de regalies , els honoraris per a l'ús especial d'aigua i recursos forestals van augmentar en un 11 , 3 %. A més , l'augment de la taxa de l'impost especial sobre els importadors i fabricants de begudes alcohòliques i tabac , productes derivats del petroli , gas liquat de petroli , així com els propietaris de determinats vehicles . Cal assenyalar que aquestes innovacions portarà el pressupost de més d'1 , 3 milions de dòlars .

Share This Post: