El nivell d'incompliments en les obligacions de crèdit , incloent hipoteques
préstecs a Ucraïna va arribar al 25 %.

El president d'Ucraïna Víktor Iúsxenko , va dir en una reunió amb els presidents
les administracions locals de l'estat. La manca de pagament dels préstecs vol dir que ,
Al seu torn , a algú no és capaç de recuperar els seus dipòsits , va afegir
va dir . "Per tant , cal posar-se d' acord sobre el servei més rítmica
activitats i mantenir un enfocament raonable , on hi ha la possibilitat - la connexió
refinançament i reestructuració dels recursos , " - va dir el president . " Cal
Recordo que al final els interessos dels creditors i deutors són simples
les persones " , - va dir Iúsxenko .

Share This Post: