Notes del Banc Nacional flexibilització de les expectatives inflacionistes dels negocis . sobre
Això s'afirma en el BNU .

En una enquesta de gerents d'empreses de les formes de propietat diferents , dut a terme
Al maig, el BNU ha analitzat les opinions de 1271 líders empresarials de tot el
les regions d'Ucraïna . " Les expectatives de les empreses en el segon trimestre va millorar significativament ,
Tot i negar la vulnerabilitat de l'economia d'Ucraïna en termes de possibles nous
xocs encara és aviat ... Les expectatives d'inflació han disminuït a nivell pre - crisi "
- Va dir en un comunicat . En particular , l'augment dels preus al consumidor en els propers
12 mesos s'estima en 15 enquestats , el 4% vs
20 , 6 % el gener- març de 2009. Segons l'enquesta , l'actual crisi econòmica i
les empreses estatals s'ha estabilitzat una mica. Durant l'any, s'espera que
normalització de la situació . La proporció d'enquestats que
pla per atraure els préstecs bancaris , i ella tenia 53 anys , el 5% versus 52 8%
trimestre anterior . La proporció d'empreses que no esperen un canvi significatiu
hryvnia tipus de canvi en el segon trimestre va elevar a 40 , 3 % enfront a 18 un 4% en el trimestre anterior .
El febrer de 2009 , ha indicat el Banc Nacional va augmentar les expectatives d'inflació dels negocis .

Share This Post: