Ukrajinský prezident Viktor Juščenko zavedla rozhodnutí Národního
bezpečnosti a obrany o postupu jednání s Evropskou unií , pokud jde
uzavřít dohodu o přidružení mezi Ukrajinou a EU .

Podle rozhodnutí, po zvážení informací Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny
na jednání s Evropskou unií o uzavření dohody
Přidružení mezi EU a Ukrajinou, Národní bezpečnostní rada bere na vědomí pozitivní výsledky
v této oblasti. Ve stejné době, rada konstatuje, že pokračování úspěšné
vedení těchto jednání, zejména pokud jde o vytvoření zóny volného
Obchod mezi EU a Ukrajinou, je nejdůležitější otázkou ve vztahu
mezi Ukrajinou a EU. Národní bezpečnostní rada doporučila, aby kabinet ministrů Ukrajiny: 1), aby se
s ohledem na výsledek jednání s EU o uzavření Dohody
Přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií (pokud jde o vytvoření zóny
zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a EU), opatření na posílení v roce 2010
práce s úpravou ukrajinských právních předpisů s právními předpisy EU (včetně
včetně institucionální reformy) v oblasti technických předpisů, vládě
zadávání veřejných zakázek, celní nařízení (hygienické a fytosanitární kontroly), 2)
zajistit řádné zastoupení ukrajinské straně ve všech fázích
jednání s EU uzavřít dohodu o přidružení mezi Ukrajinou a
Evropská unie, která, zejména aby v době dokončení
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010 Ukrajiny cenu
zajistit účast Ukrajiny v těchto jednáních, a 3) na čtvrtletní bázi, aby:
informování veřejnosti o opatřeních přijatých v oblasti evropské
Integrace Ukrajiny, včetně jednání s EU o uzavření Dohody
Přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií a dosažených výsledcích;
po konzultaci s domácím výrobcům zboží a služeb
jejich sdružení na problematické otázky, které vzniknou v průběhu jednání
s EU o uzavření dohody o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou
Unie o vytvoření zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a EU, a 4)
přijmout opatření k zajištění koordinace Ústředního výkonného
moc při jednání s EU uzavřít dohodu o přidružení mezi
Ukrajinou a Evropskou unii, zejména na odvětvové otázky, a 5),
Na základě dohody dosažené v průběhu jednání s EU o uzavření Dohody
Dohoda o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií v rámci projektů
předpisů na evropské a euroatlantické integrace
Ukrajina. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny doporučuje: 1)
do jednoho měsíce prezidenta Ukrajiny návrhů na pozici
Ukrajina v rozhovorech s EU v roce 2010 o uzavření Dohody
Přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií, a 2) zajistit, aby
pravidelně ve spolupráci s členskými státy o způsobech řešení
problémy vzniklé během jednání s EU, pokud jde
uzavřít dohodu o přidružení mezi Ukrajinou a EU.

Share This Post: