Nejvyšší Rada má v úmyslu zrušit karty řidičský průkaz.

K přijetí v prvním čtení návrhu zákona číslo 7066 hlasoval
239 poslanců v požadovaném 226. Jedná se dozvěděl, že iniciátoři zákona
O změně některých zákonů (zákon o zrušení osvědčení k povolení
Řidič zlepšení a řešení v oblasti bezpečnosti
provoz) je Rada sněmovny Sergey Gusarov (Strana regionů)
a Natalie King (Julia Tymošenková). Návrh zákona navrhuje
změnit část 9 z článku 15 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle
, že právo řídit motorová vozidla do příslušné kategorie
potvrzuje certifikovaný řidiče vozidla se zavedenou
datum vypršení platnosti. Navíc se podle zákona autorů, vývoj dokumentu
vzhledem k nutnosti uvést ustanovení článku požadavkům
Evropské legislativy. Zejména legislativní ztělesnění
třeba získat certifikaci projít ovladač není v souladu
s požadavky Mezinárodní úmluvy o silničním provozu, podle kterého
právo řídit motorové vozidlo musí být certifikovány pouze oprávněným
identity. Nyní právo řídit vozidla příslušných
kategorie potvrdil totožnost řidiče vozidla
se sídlem platnosti a poukaz na osvědčení řidiče
prostředků.

Share This Post: