V loňském roce, Ukrajina bylrůst cen za konstrukci a montáž.

Podle státní statistické službě,cenový index pro stavebnictví a stavebních prací v roce 2012 oproti roku 2011 činil 112, z 6 %. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v indexu oblasti nemovitostí, pronájem, strojírenství a služby podniků (13, 4 % ), vzdělání (13, 2 % ), v oblasti zdravotních a sociálních služeb (13, 2% ) anejmenší ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody (11, 5 % ), zemědělství a lesnictví (10, 5 % ), v poskytování veřejných služeb a osobní služby (10, 4 % ). Index určena pro stavby v období zvýšil o 13, 1% ( obýván 13, 4 %, a nebytových o 12, 7 % ), a inženýrská zařízení v 13, 7 %.

Share This Post: