Nejlevnější zemí v Evropě zvané Makedonii . Tak uvádí se ve zprávě
EU statistického úřadu Eurostat , která porovnávala ceny
zboží a služeb v 37 evropských zemích .

V Makedonii , kandidát na vstup do EU , ceny jsou nižší o 53
sazby, než je průměr v EU . Nejlevnější zemí v EU , je Bulharsko,
, kdy spotřebitelské ceny byly nižší neževropský průměr o 49
procent. Vestudii Eurostatu se zúčastnilo 27 zemí - členů EU ,
stejně jako tři země - kandidáty na členství v EU ( Chorvatsko, Makedonie ,
Turecko ) , tři státy - členy Evropského sdružení volného obchodu
(Island, Norsko a Švýcarsko) , stejně jako Bosna a Hercegovina, Albánie,
Černá Hora a Srbsko . Statistiky agentury porovnánícen 2, 5 tisíc
druhů zboží a služeb v těchto zemích . Ale nejdražší země
Evropa - Dánsko . Hladina spotřebitelských cen v tomto státě o 41 procent
vyšší než průměr EU. Další nejdražší v Evropě
Norsko a Švýcarsko .

Share This Post: