Kiev wedi derbyn 20 USD o gyllideb y Rhaglen ar gyfer paratoi
dal y Bencampwriaeth Pêl-droed 2012 Ewropeaidd .

Mae hyn yn Cyhoeddwyd heddiw mewn cynhadledd i'r wasg neilltuo i baratoi seilwaith
dinasoedd cynnal Ewro -2012 fel sy'n ofynnol gan UEFA , dywedodd Cadeirydd Dirprwy Brif Weinidog
KSCA Anatoly Holubchenko , y gohebydd o " Glavred " . Yn ôl Holubchenko ,
Mae'r cronfeydd hyn yn cael eu dyrannu mewn perthynas â'r angen brys am ailadeiladu
o'r gronfa y brif ddinas . " Yn fwy nag unrhyw un geiniog gan y wladwriaeth
cyllideb sy'n darparu ar gyfer y targed wladwriaeth rhaglen , Kiev
heb ei dderbyn . Yn cynnwys geiniog ar yr ardal Moscow croesi pont
Dywedodd y Dirprwy Chernovetsky - ( Podolsko-Voskresenskiy. - Ed . ) , A gwrthrychau eraill " .
Yn hyn o beth , KSCA yn ddifrifol wedi ystyried sut i ddarparu cyllid ar gyfer hyfforddiant
seilwaith trafnidiaeth y ddinas oddi wrth y gyllideb wladwriaeth ,
a lleol.

Share This Post: