Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth , wedi difreintiedig y drwydded 20 prifysgolion a changhennau brifysgol
ers dechrau'r flwyddyn , dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog dros Addysg a Gwyddoniaeth Alexander
Grebelnik .

Yn ôl Grebelnika , bydd y weinidogaeth yn parhau yn y gwaith yn y dyfodol
i nodi ysgolion nad ydynt yn cyrraedd y lefel gytunedig o achrediad .
Dywedodd hefyd fod yn ystod yr ymgyrch rhagarweiniol ar hyn o bryd ar gyfer y poeth
weinidogaeth llinell ffôn wedi derbyn tua 3,000 o ddinasyddion
am lygredd .

Share This Post: