CB Richard Ellis wedi cyhoeddi data ar masnachol a phreswyl eiddo tiriog
Montenegro ar gyfer hanner I o 2009.

Mae'r duedd gyffredinol a welwyd yn y farchnad yn cael ei nodweddu , yn ôl
CB Richard Ellis, gweithgarwch isel ymysg datblygwyr , ac ymhlith
cwsmeriaid . Yn benodol , yn y brifddinas , Podgorica , yn ystod y cam adeiladu
Dim ond dau brosiect swyddfa , un ohonynt ei atal . gwerth
prydles ofod swyddfa newydd yn cael ei tua € 20-22 fesul metr sgwâr . m y mis .
Mae cyfanswm o le adwerthu yn y brifddinas Montenegrin yn ystod y
dim ond chwe mis yn aros yr un fath - 31 mil metr sgwâr . m , ond ar ddiwedd 2010
dylai hyn gael ei dyblu ffigur . Rhenti yn y
segment yn amrywio rhwng 25-55 € metr sgwâr fesul . m y mis . diffyg gweithgaredd
arsylwyd yn y sector eiddo gwesty, oherwydd y diffyg
gwestai o lefel ryngwladol . dadansoddwyr marchnad Tai
pwynt dirywiad mewn prisiau o gymharu â'r llynedd . Ar ddiwedd y
Mehefin 2009 bris cyfartalog tai preifat yn cael ei € 1,325 y metr sgwâr . m
Apartment - € 1,402 y metr sgwâr . m

Share This Post: