Ymgyrch wedi llwyddo yn y llinell hir o cadarnhaol i negyddol -hysbysebu - gyhuddgar .
Nod yr ymgyrch hon yw lleihau cyfradd ei gystadleuwyr . ymdrechion i ddylanwadu ar
a brawychu aml o bleidleiswyr , yn ogystal â gorfodi
cychwyn i weithredoedd màs y myfyrwyr . Mae'r rhan fwyaf o agitmaterialov
gosod yn y cyfryngau heb y marc " hysbysebu gwleidyddol " - ac mae hyn yn thrin
barn y cyhoedd . Ymgeiswyr yn mynd ati i ledaenu anrhegion , cynhyrchion a
gwasanaethau , yn trefnu man o eitemau gwerthu am brisiau isel , a ddisgrifir
i " gefnogi " . Mae hyn i gyd yn cyd-fynd cynnwrf . Gall camau o'r fath yn cael eu galw
Llwgrwobrwyaeth o bleidleiswyr sy'n credu mewn " cymorth "

Share This Post: