Wcreineg Viktor Yushchenko Llywydd wedi cyflwyno penderfyniad y Cwricwlwm
Diogelwch ac Amddiffyn ar gynnydd y trafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd o ran
cwblhau cytundeb cysylltiad rhwng Wcráin a'r UE.

Yn ôl y penderfyniad, ar ôl ystyried y wybodaeth y Weinyddiaeth Materion Tramor o Wcráin
ar y trafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ddiwedd y Cytundeb
Cymdeithas rhwng yr UE a'r Wcráin, Diogelwch Cenedlaethol y Cyngor yn nodi'r canlyniadau cadarnhaol
yn y maes hwn. Ar yr un pryd, mae'r Bwrdd yn nodi bod y llwyddiannus yn parhau
cynnal trafodaethau hyn, yn enwedig o ran sefydlu rhad ac am ddim
Masnach rhwng yr UE a Wcráin, yw'r mater pwysicaf yn y berthynas
rhwng Wcráin a'r UE. Argymhellir Cenedlaethol Diogelwch y Cyngor fod y Cabinet Gweinidogion o Wcráin: 1) i gymryd
gan ystyried canlyniad trafodaethau gyda'r UE ar ddiwedd y Cytundeb
Cymdeithas rhwng Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd (o ran sefydlu parth
ardal masnach rydd rhwng Wcráin a'r UE) mesurau i gryfhau yn 2010
gweithio gyda'r addasu deddfwriaeth Wcreineg i ddeddfwriaeth yr UE (gan gynnwys
gan gynnwys diwygiadau sefydliadol) ym meysydd technegol, llywodraeth rheoleiddio
caffael, arferion rheoleiddio (rheolaethau glanweithiol a ffytoiechydol), 2)
sicrhau cynrychiolaeth briodol o'r ochr Wcreineg ar bob cam
trafodaethau gyda'r UE i ddod i'r casgliad cytundeb cysylltiad rhwng Wcráin a
Undeb Ewropeaidd, sydd, yn benodol, i ddarparu ar adeg cwblhau
Bill ar Gyllideb y Wladwriaeth o Wcráin ar gyfer 2010 yn y gost o
Wcráin sicrhau cyfranogiad yn y trafodaethau hyn, a 3) yn chwarterol er mwyn sicrhau:
hysbysu'r cyhoedd am y camau a gymerwyd yn y maes Ewropeaidd
Integreiddio Wcráin, gan gynnwys trafodaethau gyda'r UE ar ddiwedd y Cytundeb
Cymdeithas rhwng Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd a'r canlyniadau a gafwyd;
ymgynghori â chynhyrchwyr domestig o nwyddau a gwasanaethau
eu cymdeithasau ar y materion broblemau sy'n codi yn ystod y trafodaethau
gyda'r UE ar gloi gytundeb cysylltiad rhwng Wcráin a'r Ewropeaidd
Undeb ynghylch sefydlu parth masnach rydd rhwng Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd, a 4)
cymryd camau i sicrhau cydlyniad y weithrediaeth canolog
pŵer yn trafodaethau gyda'r UE ddod i'r casgliad Cytundeb Cymdeithas rhwng
Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd, yn arbennig, ar faterion sectoraidd, a 5) yn darparu
Yn seiliedig ar y cytundebau a wnaed yn ystod trafodaethau gyda'r UE ar ddiwedd
Mae'r cytundeb cysylltiad rhwng Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd mewn prosiectau
rheoliadau ar Ewropeaidd a Ewro-Atlantig integreiddio
Wcráin. Argymhellir Weinyddiaeth Materion Tramor o Wcráin i: 1) i
o fewn un mis i Lywydd cynigion Wcráin ar y sefyllfa
Wcráin yn trafod â'r UE yn 2010 ar ddiwedd y Cytundeb
Cymdeithas rhwng Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd, a 2) yn sicrhau bod y
yn rheolaidd mewn ymgynghoriad gydag Aelod-wladwriaethau ar ffyrdd o fynd i'r afael
problemau sy'n codi yn ystod y trafodaethau gyda'r UE o ran
cwblhau cytundeb cysylltiad rhwng Wcráin a'r UE.

Share This Post: