Mewn cyfarfod rheolaidd y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol penderfynodd ganslo'r camau
trwyddedau o'r ddau undeb credyd

Cynnal 20 Mai cyfarfod rheolaidd y Comisiwn y Wladwriaeth ar Reoleiddio
Marchnadoedd Gwasanaethau Ariannol . Ar ôl adolygiad o'r agenda
y diwrnod y mae'r penderfyniad i ddiddymu'r drwydded i weithredu
i ddenu dyddodion yr undeb credyd i gyfrifon adnau : - COP
"Adeiladu a Chyllid " ( Mr Harku ) mewn cysylltiad ag eithrio y
undeb credyd oddi ar y gofrestr gyflwr sefydliadau ariannol a chanslo
dystysgrif gofrestru o ariannol sefydliad - CA " Credyd Wcreineg
cynghrair " ( dinas Odessa ) mewn cysylltiad ag eithrio yr undeb credyd o
Cofrestr Cyflwr sefydliadau ariannol a chanslo y dystysgrif
cofrestru o sefydliadau ariannol .

Share This Post: