Os ydych yn bwriadu dechrau addurno'r ystafell fyw ar ôl
atgyweirio , byddwch yn gryf risg . Mae llawer o'r galw jewelry gwreiddiol " budr "
gwaith paratoi . Dylai Ynglŷn â'r addurno yn cymryd gofal i ysgolion cynradd
cyfnodau o atgyweirio .

Colofnau yn cael eu hadeiladu fel arfer yn ystod y gwaith adeiladu y tŷ. Fodd bynnag, os yw'n well gennych, gallwch
greu "cymorth", lle'r oedd dim. Dod i'r confoi cymorth neu ffug
pilaster - sef ymestyn allan hirsgwar ar y wal. Mae hon yn ffordd wych o weledol leihau
gormod o le yr ystafell fyw, ei dorri i lawr i mewn i feysydd swyddogaethol.
Anghywir wal yn yr ystafell fyw yn aml yn codi i greu bas cilfachau.
Efallai y bydd angen i llun (a goleuo ffug-blwch cudd) neu
lleoliad y plasma (cuddio y gwifrau). Gall Ar waelod y rhaniadau mewnol gael ei roi
adeiledig yn silffoedd neu, os bydd y dyfnder yn caniatáu gofod storio llawn
neu hyd yn oed lle tân. Atebion Llai: y crebachu o fyw, ac nid ar eu golwg
a real iawn. Agoriadau bwaog yn cael eu defnyddio ar gyfer parthau yr ystafell fyw.
Gellir eu rhannu'n rhannau o cul, ystafell hir, neu pwysleisio
arbenigol ffenestr bae. Stwco - nodwedd clasurol o'r ystafell fyw. Allfeydd heddiw
Nid yw cornisiau ac nid o reidrwydd allan o blastr o blastig rhad cymheiriaid
lliwio yn hawdd mewn unrhyw liw, yn hawdd i'w gosod. Ni ddylai fod yn stwco
yn yr ystafell fyw gormod. Gweddol cyrbau cymedrol ar y perimedr y nenfwd
ac allfa ar gyfer y canhwyllyr. Yn y drysau mewnol yn hytrach na gwydr yn cael ei fewnosod
ffenestri gwydr lliw. Maent yn cael eu harchebu arbennig neu ddisodli'r dymheredd ystafell wydr lliw.
Mantais y datrysiad - ar gael i chi ar unrhyw ffigur. Fodd bynnag, mae gennych
achosi i'r gosodwr meistr: gwydr disodli'r hunan yn y mwyafrif
drysau modern yn eithaf caled. Gallwch gymryd gofal gwydr lliw
ymlaen llaw, gadewch iddo eu rhoi mewn ffatri wrth weithgynhyrchu llieiniau. Ond
bydd hyn yn cyfyngu ar yr ystod sydd ar gael i chi "patrwm." Gall gwydr lliw eu mewnosod yn y llithro
rhaniadau neu i drefnu bocs ffug-: bocs ar y wal gyda gwydr lliw a goleuo
y tu mewn. Efallai, ar ôl trwsio byddwch yn dod i'r casgliad bod yr ystafell fyw
mynd yn rhy ddiflas a diflas. Fywiogi gall y muriau gydag ymyl ei
amgylch perimedr y nenfwd (mae llawer yn cael eu gwerthu mewn casgliadau gyda papur wal cysylltiedig).
Amgen: paentio stensiliau, sticeri, Decoretto yn barod. Os yn yr ystafell fyw
heb y ganolfan gweledol, mae'n rhaid i chi edrych ar y muriau moel gwag
- Cymerwch eu papur wal. Gall paneli fod yn ben vykleivat y papur wal arferol. Ddim yn
Cadwch mewn cof bod tynnu yn rhy fawr yn lleihau faint o ystafell. Dewis
lluniau gyda llawer o fanylion nad ydynt yn trafferthu gyda'r amser
ei archwilio. Fans o graffiti yn argymell streic tynnu wag,
un-lliw wal. Gynnig i'w werthu yn acryligion ardderchog bob
lliwiau y sbectrwm. Yn yr ystafell fyw, lle y noson yn fwy aml yn delio gyda dim ond
unrhyw ongl un, gallwch ddefnyddio paent fflworoleuol. Atgyweirio
dros, y dodrefn, mae'n bryd i ychwanegu rhai pethau bach yn yr ystafell fyw, a oedd yn
ffurflen "natur" y tu mewn: paentiadau, ffotograffau, drychau, silffoedd a
ac ati Ar gyfer y lluniau yn fwy addas solet-liw waliau. Yn achos llawer o-lliw papur wal
dewis ffrâm eang. Y rheol yw: gynfasau mawr hongian ar ongl,
ychydig yn uwch na lefel y llygad, bach - ar lefel y llygad, yn uniongyrchol. Casgliad o gardiau post,
lluniau o bobl yn agos at yr un rhan neu fat hangs grwpiau.
O'r lluniau, gallwch wneud collage mewn un ffrâm mawr. Mae'r drych yn yr ystafell fyw
nid o reidrwydd, ond os ydych chi eisiau, beth am hongian? Wel, os bydd y golau
adlewyrchu o ddrych, yn syrthio i mewn i'r gornel mwyaf tywyll, er nad argymhellir
hongian brethyn adlewyrchol yn llym o flaen ffenestri a drysau. Ar gyfer cofroddion,
gwahanol gasgliadau yn ddigon i gael silff ar y wal. Arbennig o ddiddorol
"Arddangosion" Gall goleuo. Ar yr un silff gallwch roi ychydig o lyfrau
lle y gall gwesteion bori yn eich absenoldeb (basio'r amser). Mae'r holl fanylion
byw i fyny at y dodrefn a'r ffitiadau dolenni drysau yw'r elfennau
addurn. Wrth greu y tu mewn dim trifles. Cromfachau, gwiail, bachau
llenni, dodrefn dolenni, bondo colfachau - yn ogystal â'i dasgau uniongyrchol yn cael eu cyflawni
a swyddogaeth addurniadol. Felly, rhaid iddo fod yn cyfuno gyda'i gilydd a gyda dodrefn
y lliw ac arddull.

Share This Post: