Mae'r RADA Verkhovna wedi cadarnhau cytundeb gyda'r Banc y Byd am fenthyciad yn y swm o
$ 60,000,000 ar gyfer ail gyfnod adsefydlu o blanhigion ynni dŵr Wcrain .

Ar gyfer mabwysiadu'r penderfyniad drafft № 313 dirprwyon bleidleisiodd yn 0169 ar gyfer
isafswm sy'n ofynnol 226 . Yn ei benderfyniad gadarnhaodd y senedd yr perthnasol
cytundeb a lofnodwyd gan y Weinyddiaeth Tanwydd ac Ynni a WB ar Chwefror 3.
Nodyn , Chwefror 3, mae'r Weinyddiaeth Ynni a WB llofnodi cytundeb i ddarparu
dopfinansirovaniya prosiect ynni dŵr Wcrain adsefydlu . O fewn
Cam 2 y prosiect wedi ei gynllunio i ail-greu a 3 hydro
Dnieper HPP -2 gorsaf bwer trydan dŵr a Kremenchug .

Share This Post: