Mae'r freuddwyd o lawer o bobl yw bod yn berchen ar dŷ , sydd wrth ymyl , yn naturiol ,
rhaid iddo fod o leiaf ardal fach . Tir Nid oes angen plannu
rhywbeth eithaf ei ddilyn . Yn y diwrnod hwn helpu unrhyw siop ar-lein
peiriannau torri lawnt , mini- tractorau ac offer garddio eraill .

Os byddwch yn penderfynu i blannu gardd o gwmpas y tŷ, ac yna edrych ar ôl ei hunan
Bydd yn caniatáu nifer enfawr o offer: mae awyrydd, trimmer, ac ati Ar hyn o bryd,
tra bod pob mathau hyn o offer garddio, yn ogystal â llif gadwyn prynu bob amser yn fuddiol
ac yn hawdd mewn unrhyw siop arbenigedd. Y pwysicaf a gor-redol
mater yn y dewis o ddeunydd ar gyfer adeiladu oherwydd ei fod bob amser yn bosibl
prynu pwmp dŵr neu wresogydd newydd, ond cynnes i ailadeiladu neu
Nid yw tŷ mor syml, felly mae'n well i ofalu am ei egni
nodweddion. Rhaid iddo gyfuno cryfder, gwydnwch ac yn dda
inswleiddio eiddo. Yn ddiweddar, mae mwy a mwy poblogaidd yn deunyddiau adeiladu
yn ysgafn concrid: concrid, concrid ewyn, concrid clai ehangu ysgafn, ac yn y blaen Ystyried
ewyn-concrid. Nid yw'r deunyddiau hyn mor bell yn ôl, ond mae eisoes wedi
ennill ymddiriedaeth defnyddwyr. Gwir, maent yn cael eu defnyddio i adeiladu isel yn codi
adeiladau, ond mae'n ddigon ar gyfer adeiladau preswyl a diwydiannol.
Technoleg ar gyfer gweithgynhyrchu ysgafn concrid yn eithaf syml. Ehangu clai concrid ysgafn
a baratowyd gan ychwanegu insiwleiddio i'r admixtures concrid (bloc concrid,
polystyren) a choncrid ewynnog - ewyn gan cemegol a ffisegol
ffordd. Mae hyn yn cynhyrchu concrid mandyllog ysgafn gyda bach
dargludedd thermol. Claydite concrid ewyn ac mae ganddynt nodweddion tebyg iawn,
ond oherwydd y technolegau cynhyrchu gwahanol yn bodoli rhai gwahaniaethau.
Claydite Mae lefel uchel o insiwleiddio thermol a lleihau ychydig
nerth. Efallai y bydd y gyfrol meddiannu gan yr ychwanegyn yn y cymysgedd concrid fod yn wahanol.
Mae'r deunydd yn hawdd i'w gwneud ar y safle iawn. Fel
awyredig concrid, mae wedi bywyd hir ac yn fawr ddim agored
heneiddio. Concrid ewyn yn cael ei ddefnyddio yn aml ar gyfer inswleiddio, gan fod
gan fod y dwysedd yn cynyddu gyda gostyngiad yn ei nodweddion inswleiddio,
a chryfder, nad yw'n chwarae rôl yn yr achos hwn yn cael ei ostwng. Mae hyn yn
Gall deunydd, yn ogystal ag ehangu clai concrid ysgafn yn uniongyrchol yn
adeiladu ac mae dwysedd wahanol. O ganlyniad i unrhyw
o goncrid ysgafn mewn gost gymharol fach gallwch adeiladu digon
mewnol cryf gyda teplosberezheniya da. Mae'r defnydd o flociau adeiladu
o sbwng neu keramsit sylweddol cyflymu cyflymder y gwaith adeiladu. Y prif
keramsit diffyg yn uwch o'i gymharu â'r concrid ewyn
lefel y dargludedd. Urddas yr holl goncrid ysgafn yn
gymharol uchel rhew gwrthwynebiad, cyfeillgarwch amgylcheddol ac inswleiddio sŵn yn dda.
Er mwyn ateb y cwestiwn pa rai o'r deunyddiau hyn yn well ac yn rhatach i'w defnyddio
adeiladu tŷ, yn bendant. Mae'n dibynnu uniongyrchol ar
gost, cyflenwi cynhyrchu a phwrpas. Ychydig yn fwy cyffredin
Concrid ewyn o ganlyniad i well arbed ynni eiddo. Ar hyn o bryd,
diwrnod ar gyfer pob inswleiddio thermol a nodweddion chryfder ewyn-concrid
flaen concrid awyredig. Ac ers y manylder geometrig y blociau mae'n
caniatáu i'r defnydd o waith maen tonkoshovnuyu yn lle forter sment, mae'n
hefyd yn cynyddu'r gyfradd o inswleiddio thermol.

Share This Post: