Cael gwared ar y " croen oren " yn y cartref

Cellulite yn hyll! Gan fod cellulite yn angenrheidiol i ymladd! Ac yn ei wneud
Nid yw o reidrwydd yn salonau harddwch ddrud. Mae sawl ffordd o
gael gwared ar seliwlit yn y cartref. Mewn meddygaeth, llid yr isgroen - sef llid y
isgroenol braster. Mae pobl o'r term hwn ei alw'n "oren
croen "cluniau a'r pen-ôl. Mae'r achosion yn cael eu hystyried - yn torri
draenio lymffatig (hylif lymff ardaloedd draenio broblem) a braster
dyddodion o ganlyniad i nodweddion y corff benywaidd (lefel
hormonau rhyw benywaidd). Mae nodweddion gwahaniaethol o seliwlit: 1. Arwyneb
meinweoedd mewn rhannau penodol o'r corff rhydd ac yn denau, drwy wasgu'r gyda'ch bysedd
yn hawdd. Nodiwlau palpated trwchus. Mae'r croen yn y meysydd hyn yn dangos
mwy o fregus capilari, cleisio aml. Mae'r hyn a elwir yn "meddal
Cellulite. " 2. Meinweoedd arwynebol, ar y llaw arall, tynn, lledr bron bob amser yn
sych, grychu, os ydych yn pinsiad gyda'ch bysedd, mae'n ymddangos bod y gofrestr o dan y croen
pelenni. Mae hyn yn "gadarn" cellulite. Ar y cellulite frwydr yn bosibl ac yn angenrheidiol, ond
defnyddio pob dull ar unwaith - maeth da, ffyrdd iach o fyw,
ymarfer corff, tylino gwactod gyda hufen. Yna y canlyniad
a ddarperir. Nid yw deiet arbennig ar gyfer cellulite yn bodoli. Effeithiol
dim ond pan fydd gormod o bwysau ac ailstrwythuro radical cellulite y pŵer yn amlwg:
yn lle cig yn pysgod heb lawer o fraster a dofednod, i baratoi ag y bo modd, heb halen
a saws hufen, mae digon o ffrwythau a llysiau, cyfan
grawn, braster isel llaeth i yfed. Ceisiwch fwyta yn araf 4-5 gwaith y dydd
un pryd. Yfed mwy o ddŵr! Mae hyn - y ffordd symlaf i lanhau y corff
o docsinau. Yn ystod y dydd y corff yn cael ei dynnu a 2 litr o ddŵr ar hyd
tocsinau ag ef. Rôl hanfodol o gael gwared ar seliwlit yn llysiau, yn enwedig
lliwiau llachar - tomatos, sbigoglys, pupur coch. Llysiau a saladau ohonynt yn cyfrannu
adfer meinwe yr effeithir arnynt gan cellulite. Cael gwared o bunnoedd yn ychwanegol.
Gorau i ddechrau maeth priodol. Mae'n rhaid i golli pwysau fod yn ofalus
ac yn araf iawn! Mae'r gostyngiad dramatig mewn pwysau yn arwain at gwaethygu cellulite!
Meinwe yr effeithir arnynt gan cellulite, mae'n ddymunol màs bob dydd, gan fod
Tylino ysgogi cylchrediad a metaboledd. Mae'n eithaf priodol gall
i fod yn hen ffordd o dylino brwsh sych neu mitt. Mae llawer o fenywod
dyfeisiau fel tylino trydanol: gellir eu rhedeg yn hirach ac yn
siawns o lwyddo yn cael eu cynyddu. Argymhellir defnyddio dyfais o'r fath 5-10
munud y dydd. Tylino hefyd yn dda i gynhesu cyhyrau cyn hyfforddiant chwaraeon.
Neidio o cellulite: neidio bob dydd 100 gwaith y dydd. Rhaid neidio
Nid yw uchel, gofalwch eich bod yn ymlacio'r cyhyrau y coesau a'r abdomen, os oes angen, cynnal
frest. Cellulite yn ofn llwythi ar y cyhyrau! Casgliad: ein cyrff angen cyson
llwyth fel bod y cyhyrau mewn cyflwr da. I wneud hyn, gyfuniad gwych
ffitrwydd (ee, cam neu hyfforddwyr) a dawnsio bol, gan fod dawns
wych i gyd ymlacio eich cyhyrau. I dwbl y canlyniad, pan fydd dosbarthiadau
ffitrwydd angen defnyddio wrth-cellulite hufen a gwisgo ar y wers
siorts neoprene (dim mwy nag awr). Gallaf eich sicrhau bod cellulite wedi mynd,
heb olrhain. Ond offer da i fynd i'r afael cellulite yn y cartref
amodau. Bath gydag olew olewydd ac oren ar gyfer cellulite: Teneuwch
mewn olew olewydd ychydig ddiferion o olew oren ac arllwys y cyfan
yn y bath. Yn raddol lleihau cellulite. Er y ymdrochi bydd eich croen yn cael ei
pinsiad o bryd i'w gilydd, ac roedd yn dda. Hafan Coffi Mask Corff o cellulite
braster y corff a: mae'r gwaddodion coffi i ychwanegu clai bach glas a dŵr,
mwynau yn well. Tylino, yn berthnasol i ychydig yn llaith croen. Caffein yn helpu
dadansoddiad o fraster, a chlai "tynnu" hylif gormodol o feinwe o dan y croen.
Finegr lapio cellulite: finegr seidr afal a'r dŵr gwanhau 01:01.
Gallwch ychwanegu lemwn, mint neu rhosmari. Ar hyn o leoedd yr effeithir arnynt gan cellulite
defnyddio cymysgedd, yna maent yn troi o gwmpas gyda lapio plastig. Mae'n ddymunol
rhoi ar rai dillad cynnes ac, os dymunir - i fynd ati i symud neu orwedd i lawr
o dan flanced ar gyfer plant 0, 5-1 awr. Mae'r gymysgedd ei olchi i ffwrdd ac yn defnyddio lleithydd
hufen. Lapio corff Gwrth-heneiddio o wymon ar gyfer y glun: 2 becyn o sych
gwymon i'w llenwi o leiaf 1 awr mewn dau litr o ddŵr poeth (60-70 gradd).
Straen bresych y môr. Offeren cymhwyso at y cluniau, lapio y polythen.
Lapiwch sgarffiau sgarffiau glun gynnes neu orwedd ac mewn mummified
wladwriaeth am tua awr. Corff Naturiol lapio ar gyfer cellulite a
elastigedd y croen: Cymerwch y clai (glas, gwyn), 3-4 diferyn o hanfodol oren
menyn, 3 llwy fwrdd. llwy, sinamon gorchuddion plastig mewn gofrestr. Mae'r holl gynhwysion
Cymysgwch yn dda, cymysgwch y clai gyda dŵr cynnes ychydig. Gwneud cais
ardaloedd lle mae problemau a ffilm lapio. Gallwch uchaf gwisg y ffilm trwchus
siorts, ei orchuddio gyda blanced cynnes ac eistedd neu orwedd am 1 awr.
I ddechrau, mae'r croen pigiad ychydig, ond yna mae popeth yn mynd, am fod y menyn oren
eisoes yn cael ei amsugno i mewn i'r croen. Ar ôl rinsiwch yn y gawod a gwneud cais lleithydd. Mae'r effaith yn syfrdanol.
Wraps o, clai gwymon a lemwn olew ar gyfer y corff i falu ar
môr-wiail grinder, gymryd unrhyw clai, ond gwell du, ei wanhau gyda dŵr
ac ychwanegu 2 lwy fwrdd. l. gwymon wedi'i dorri, gan ychwanegu mae 5 ychwanegol diferyn o olew
lemwn neu oren. Cymysgwch popeth ei roi ar y corff, lapio mewn ffoil
ac yn gorwedd i lawr am 40 munud. Yna strelio. Brwsh Tylino ar cellulite: edrychwch croen
yn ddelfrydol cymorth gyda brws caled gwrych, bob tro gan gymryd cawod, egnïol
gerdded o gwmpas yn cynnig cylchlythyr ar ei gluniau, pen-ôl ac yn ôl. Dyddiol
prodelyvat i hyn cymhleth. Tylino gwactod â mêl o cellulite:
cymryd mêl a bowlen (powlen, jar) i gael tylino. Yn y bath (bath)
yn dda i stêm, yna cymerwch y mêl palmwydd a rhwbio'r cynnig cylchlythyr
ar y problemau y corff. Cael powlen a symudiadau cylchlythyr gwasgu
at ymyl y corff i wneud tylino gwactod. Pan fyddwch yn y wasg yr aer allan bowlio taflu allan
ac mae'r corff yn dod yn ôl ychydig. O bryd i'w gilydd "tynnu" y bowlen gan y corff,
ac unwaith eto i wneud cynnig cylchol. Prodelyvat Gweithdrefn o leiaf 2 waith
wythnos. Rheoleiddio'r hyd y tylino i weddu unigol
nodweddion. Os na fydd y croen yn sugno ei hun, ei bod yn angenrheidiol, cadw powlen dynn,
gwthio eich bys y tu mewn croen ychydig yn fwy. Ac yna mae hi'n hawdd prisosetsya.
Gwrth-cellulite colur yn gwella microcirculation a dail ystwyth croen,
a lympiau cellulite llai amlwg. I'r maetholion yn sicr
yn disgyn i mewn i'r meinwe isgroenol brasterog - colur a argymhellir cellulite
ynghyd â lapio.

Share This Post: