Ar ffonau symudol facteria yn fwy na sedd toiled
Ar facteria ffôn symudol yn fwy na sylfaen sedd toiled neu
esgidiau .

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Manceinion daeth i roi sydd ar eich ffôn symudol
ffôn facteria mwy na sedd toiled neu waelod yr esgid . Yn
Ymhlith y bacteria mwyaf peryglus sy'n byw ar ffonau symudol - Staphylococcus
Aur, sy'n cael ei gario gan tua 20 % o'r boblogaeth . Gall achosi
ystod eang o afiechydon - o heintiau croen yn ysgafn i niwmonia a
llid yr ymennydd . Hefyd , yn ôl gwyddonwyr Prydeinig , dim llai peryglus i iechyd
yn cael eu nodiadau , peiriannau sychu dwylo , brwsys dannedd , colur a pyrsiau .
Un o'r mannau mwyaf cyfleus ar gyfer bacteria yn y car
gan mai dim ond dau y cant o'r gyrwyr yn cael eu glanhau yn wythnosol yn eu
peiriant . Yn gynharach , gwyddonwyr Americanaidd o Brifysgol Arizona
dadansoddiad bacteriolegol cynnal wyneb y botymau yn y lifftiau a dod o hyd
bod y botymau ar tua 35 gwaith yn fwy bacteria na sedd toiled
i'r toiled cyhoeddus ar gyfartaledd .

Share This Post: