Ar gyfer unrhyw ddyn o'i dŷ - yw, yn fwy na dim , yn fan lle roedd yn gyfforddus
lle y gall ymlacio , gorffwys , neu , i'r gwrthwyneb , i ganolbwyntio
gwaith .

House - man lle mae bob amser yn awyddus i fynd yn ôl lle mae'n teimlo
gwarchod, lle'r oedd yn aros am y gwres a chysur. Dim rhyfedd maen nhw'n dweud: fy nhŷ - fy caer.
Ond mae mynegiant arall stereoteip, fel adeiladu tŷ, felly mae'n a zazhivesh.
Ymhell o fod y rôl yn y pen draw wrth sefydlu cartref yn ffurf ar gelfyddyd
gofod mewnol. Y cwestiwn o sut i greu gofod yn y cartref, y broblem
nid yn unig yn dechnegol ond hefyd yn fwy esthetig. Ar hyn o bryd, y tu mewn
mae llawer o gwmnïau a stiwdios dylunio, sydd yn cymryd rhan
dylunio mewnol, ond dylunio - yn fater o blas, a chwmnïau diegwyddor,
torri'r gyfraith ar amddiffyn defnyddwyr nad oes modd, yn unig yn gwella, ond
hyd yn oed yn niweidio personoliaeth eich cartref. Dyna pam, gan wneud ar gyfer
Dylai tu fewn ei gartref, yn y lle cyntaf yn cael ei arwain gan eu hunain
dyheadau a dewisiadau. Felly, os yw'r enaid yn tynnu dawel clasurol
mewnol, peidiwch â dilyn tueddiadau a chreu newfangled yn yr ystafell fyw
llong ofod yn yr arddull uwch-dechnoleg a bwyd i wneud yn enghraifft dda
ffordd o fyw y 19eg ganrif. Rhoi'r gorau i eich dewis ar arddull benodol, mae'n bwysig
nid ydynt yn gwneud camgymeriad, fel arall gall ddigwydd y bydd y cynllun y fflat yn
Nid yw yn hawdd, ond y manylion - papur wal, dodrefn, rygiau, sydd yn cael eu caru mor
ydych yn unigol - roi at ei gilydd, nid cyflenwol, ac groes
eraill. Rhaid Yn y tu mewn eich cartref ei olrhain y llinell gyffredinol,
ac sy'n creu delwedd - arddull a bennwyd. Yn fwy diweddar, fflat i ffwrdd gyda
Nid yw a chlodfori hyn y byddem yn hoffi, ond y gallai fod "ei gael."
Erbyn hyn mae'r sefyllfa wedi newid yn ddramatig: y broblem o "ddod o hyd i" ei ddisodli gan y broblem
"Dewiswch". Mae amrywiaeth eang o ddeunyddiau, technolegau newydd yn ymyl
amrywiaeth o gelfi a dodrefn yn darparu bron diderfyn
cyfleoedd. Sut i ddeall yr amrywiaeth hon a sut i benderfynu pa arddull
baratoi eich cartref? Glasuriaeth, Art Nouveau, Art Deco, minimaliaeth, uwch-dechnoleg,
kitsch, ethnig, gwlad - nid yw'n rhestr gyflawn o arddulliau, y presennol
mewn cynllunio modern mewnol a phensaernïaeth. Nid oes cyngor cyffredinol,
sut i wneud eich fflat glyd ac yn gyfforddus, gan fod o dan y cysur
pob un yn cynnwys eu hunain. Felly, dim ond eich bod yn gwybod sut i ofalu
fflat, gallwch cariad. Ac mae'n hynod o bwysig. Wedi'r cyfan,
y mae angen eu tu ôl iddo, i deimlo'n bywyd yn bwyllog ac yn hyderus,
- Cynnes ac caru y tŷ, sydd bob amser yn barod i'ch croesawu yn eu waliau a
i gynhesu yr enaid.

Share This Post: