Wrth baratoi ar gyfer Ewro 2012 GAI yn cynnig amddifadu gyrwyr o dynol
tocynnau parcio .

Sai yn gweithio i gryfhau atebolrwydd y gyrwyr ar gyfer troseddau traffig.
Yn benodol , bwriedir i ddiwygio deddfwriaeth er mwyn galluogi difreintiedig
gyrwyr sy'n parcio dynol eu cerbydau ar y tudalennau ar gyfer y cyhoedd
trafnidiaeth . Cyhoeddwyd hyn gan Bennaeth yr Adran STI o AEF o Wcráin Valeriy
Helyg . "Yn y Donetsk a Kiev eisoes yn cael eu gwahanu mewn i lonydd o cyhoeddus
trafnidiaeth . Fodd bynnag , rydym yn wynebu y broblem - y gyrwyr ar gyfer y bandiau
parcio eu cerbydau , taflen atal traffig llwybro . felly , rydym yn
cynllun i ddiwygio'r Cod Gweinyddol, i gryfhau atebolrwydd
ar gyfer torri o'r fath , hyd at amddifadedd o drwydded gyrrwr , " - meddai Lozowy .
Yn ôl iddo , mewn dwy ddinas arall gynnal Ewro 2012 - Kharkov a
Lviv - creu bandiau unigol yn cael eu rheoli gan awdurdodau lleol ac , o ystyried y
disgyblaeth isel yn y cartref o yrwyr , gallant hefyd
wynebu'r broblem a ddigwyddodd heddiw yn Donetsk a Kyiv .

Share This Post: