Mae'r dŵr sy'n llifo drwy bibellau dwr yn ein ty ni , mae angen
mewn triniaeth orfodol .

Yn ôl arbenigwyr Rwsia, nad yw un o bob wyth sampl dŵr yn cyd-fynd
safonau ar y wladwriaeth ar gyfer dangosyddion biolegol, ac un o bob pump o'r cemegol.
Gwisgo Mwy o'r system ddosbarthu dŵr, yn ogystal â llygredd difrifol
ffynonellau dwr yfed, yn achosi, beth i'w yfed dŵr tap heddiw,
bywyd yn y fantol. Os oes modd, prynu hidlwyr arbennig
ar gyfer puro dŵr. Ond os cyfle o'r fath, am ba bynnag reswm, na,
cynnig nifer o ffyrdd i helpu i lanhau
dŵr yn unig yn y cartref. Er mwyn puro dŵr
o glorin, mae angen ei roi mewn cynhwysydd agored a'i adael yno am ychydig
awr. Berwi dŵr yn well dim ond ychydig funudau, y bydd nid yn unig yn
marwolaeth y firysau fel rhai a laddwyd yn barod ar 80 d, ond yn sylweddol
meddalu dwr caled. Pan berwi, halen y dŵr a'i adael i aros
waliau y tebot ar ffurf graddio, sy'n caniatáu i achub ein arennau o gerrig.
Os mewn dŵr, ychwanegu mêl ychydig neu finegr seidr afal, bydd hyn yn arwain at farwolaeth
bacteria pathogenig, gan nad yw firysau mewn amgylchedd asidig cael ei arbed. Ar gyfer
Mae'r rhain yn ffitio'n dda nodau ac Kombucha. Os byddwn yn rhoi mewn bach colandr
cerrig neu silicon shungite, a sgipio thrwyddynt dŵr, ac yna yr holl maleisus
amhureddau aros ar y creigiau. Os yw'r dŵr tap cyntaf i rewi,
ac yna toddi, mae hefyd yn clirio gan y broses o maleisus
bacteria. Teipiwch mewn cynhwysydd dŵr a'i roi yn y rhewgell pan fydd y dŵr yn rhewi,
ond nid tan y diwedd, mae rhai o'r mae'n dal i fod ar ffurf hylif, arllwys oddi ar y rhan hon.
Gan y bydd yn cael ei a'r holl sylweddau peryglus. Mae gweddill y dŵr wedi rhewi
dadmer a bwyta. Nid yw dŵr tawdd a geir Felly, dim ond yn lân,
Mae hi hefyd yn trin llawer o afiechydon megis atherosglerosis a chlefydau
system gardiofasgwlaidd. Meddygon sy'n gwybod y driniaeth hon gyfrinach, yn dadlau
bod dŵr a geir yn y modd hwn yn arafu'r broses heneiddio ac yn sylweddol
adfywio.

Share This Post: