Mae tua 130,000 Ukrainians eto wedi derbyn tystysgrif y wladwriaeth am ryw reswm

O'r cychwyn , ceisiadau dinasyddion 'a gyhoeddwyd ac a roddwyd 22 , 4000 wladwriaeth
gweithredu'n lle'r tystysgrifau . Yn Wcráin , 6 , 91 miliwn o ddinasyddion yr hawl i
rhannu tir. O'r rhain , roedd 99% dyfarnwyd tystysgrifau . Ar hyn o bryd , o ystyried
6 , 32 miliwn o'r wladwriaeth yn gweithredu ar y perchnogaeth tir .
Ond hyd yn hyn , nid mwy na 62,000 dinasyddion a gyhoeddwyd gan etifeddiaeth notari
tystysgrif , dogfennau 40,000 o bobl yn y broses o adnewyddu
hawliau etifeddiaeth; bron i 25 , 3 mil o bobl yn amharod i newid tystysgrifau
gweithredoedd y wladwriaeth , 2 , 1 mil o bobl wedi newid eu man preswylio a gadael
dramor . Felly , issuance o dystysgrifau y wladwriaeth yn gweithredu i gymryd lle
ddinasyddion sydd wedi mynegi dymuniad i gymryd eu lle , mewn gwirionedd, yn cael ei gwblhau .

Share This Post: