Yn ogystal â dulliau confensiynol o addurno'r adeilad , mae mwy o ddewisiadau gwreiddiol , yn seiliedig ar y traddodiadau gwledydd unigol , yr hyn a elwir yn hollol Affrica .

Nid yw arddull Ethnig mewn dylunio oes ffiniau anhyblyg, dim ond yn pwysleisio nodweddion addurno cartref mewn gwahanol wledydd, a oes digon o enghreifftiau o gwreiddiol a thraddodiadol, sydd eisoes yn sefydlu'n gadarn yn ein bywydau. Gall Ymhlith y dulliau mwyaf poblogaidd ethnig yn cael ei gwahaniaethu Rwsia, Wcráin, Belarwseg, Ewropeaidd, Saesneg ac eraill. Bydd y tu mewn o bob un o'r enghreifftiau hyn fod yn wahanol i'w gilydd. Felly, yr arddull Saesneg ei ffurfio yn y wladwriaeth ynys gyda nifer fawr o gytrefi, fel y gall y cynllun gael ei olrhain elfennau dylunio o Affrica a De America. Ceidwadaeth i gyd, y defnydd o ddeunyddiau naturiol a moethus llachar, coedwigoedd ddrud, ffabrigau, ffabrigau naturiol. Arddull Rwsia Rwsia neu dŷ arddulliedig yn lleoedd mwy traddodiadol ar gyfer ein cynllun, mae'r addurn yn cael ei ddefnyddio i gyflawni crefftwyr ar draws y wlad paentio a brodio tywelion, crefftau a wneir o, rhisgl bedw Gzhel, ysgythru dur, samovars, a mwy. Yn yr arddull Rwsia, gwahaniad clir o liw, nenfydau uchel golau a thywyll a lloriau, ystafelloedd llachar ac yn eang a digon o glustogau. Astudiaeth debyg i ddyluniad arddull Rwsia yn yr arddull Wcreineg a Belarwseg, er eu bod yn debyg iawn, ond manwl mae nifer fawr o wahaniaethau. Mae gan y tri arddulliau gael yn elfen bwysig iawn uno yn yr eiconau Uniongred, sy'n anciently sefyll allan yn y tŷ yn y lle gorau. Yn ogystal â dulliau traddodiadol, mae yna lawer eraill, opsiynau llai cyfarwydd a pheryglus, ymhlith y mae'r caban mwyaf enwog o'r Swistir, Indiaidd, Arabeg Tseiniaidd, Affricanaidd, ac eraill. Arddull Indiaidd trwytho ag ansicrwydd. Mae pob elfen yn symbol o wynfyd, lliwiau tawel gyda glas ac aur, yn yr addurn o ddelweddau o eliffantod a mwncïod. Steil Tseiniaidd yn bennaf athroniaeth uchel o Confucianism, trigolion lymder ac addurniadau Nadolig, mae nifer fawr o wahanol perlysiau, sbeisys, siapiau rhyfedd o ddodrefn a dylunio mewnol gyda amlygrwydd o liwiau coch a melyn. Arddull Affricanaidd, yn ei dro, yn cael ei pydredig yn aneirif is-rywogaethau, gan fod y bobl o Affrica a nodweddir gan, ffordd o fyw crefydd a barn am fywyd, ond mae'r arddull yn fwy addas ar gyfer pobl sy'n awyddus ar hela, neu tueddu i asceticism, fasau iawn artistig, a mygydau seremonïol amrywiol, syml a chyfleus dodrefn, anifeiliaid penaethiaid y cyfandir du. Mewn rhai achosion, gall ddefnyddio dim ond yr elfennau unigol o ddifrif newid golwg cyffredinol yr ystafell fel y gall yr ystafell gyda waliau glas, colofnau a lloriau marmor yn cael ei drawsnewid yn hawdd o clasurol yn y Groeg, os caiff ei haddurno â fasau du gyda delweddau o dduwiau Groeg, ac ar y bwrdd, rhowch y set de cenedlaethol.

Share This Post: