Y llynedd, Wcráin wedi bod twf mewn prisiau ar gyfer adeiladu a gosod.

Yn ôl y Gwasanaeth Ystadegau Gwladol, y mynegai prisiau ar gyfer adeiladu a gwaith adeiladu yn 2012 o'i gymharu i 2011 yn dod i 112, o 6 %. Roedd y twf mwyaf oedd arsylwyd yn y maes mynegai o fusnesau eiddo, prydles, peirianneg a gwasanaethau go iawn ( 13, 4% ), addysg (13, 2 ​​% ), yn y maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol (13, 2 ​​% ) a'r lleiaf yn y cynhyrchu a dosbarthu trydan, nwy a dŵr (11, 5 % ), amaethyddiaeth a choedwigaeth (10, 5 % ), wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau personol (10, 4 % ). Mae'r mynegai a nodwyd ar gyfer adeiladau yn y cyfnod cynyddu 13, cyfleusterau 1% ( byw gan 13, 4%, a heb fod yn breswyl o 12, 7 % ), a pheirianneg mewn 13, 7 %.

Share This Post: