Nid yw'n gyfrinach bod newid golwg ac awyrgylch y tu mewn arferol hawsaf
gyda thecstilau . Mae manteision diamheuol o'r deunydd hwn - ei pherthynas
rhad (o leiaf o gymharu â phrynu dodrefn newydd)
yn ogystal â'r cyfoeth o weadau a lliwiau .

Fodd bynnag, mae'r defnydd o decstilau ei gyfiawnhau, nid yn unig yn y deunydd neu
pwynt esthetig farn, ac ymarferol. Cofiwch, mae'r llenni bob amser yn
defnyddio i amddiffyn yn erbyn drafftiau, llwch, golau'r haul gormodol,
a golygfeydd diangen o'r stryd. Gwanwyn odezhki eich domaVozmozhnosti
y defnydd o decstilau yn y tŷ yn wirioneddol ddihysbydd. Mae'r deunydd hwn yn hyblyg
Gellir ei ddefnyddio ar gyfer, clustogwaith waliau, ffenestri a drysau addurn
agoriadau nifer o sgriniau a phaneli, gobenyddion addurnol, blancedi
a blancedi. Fel rheol, gwneuthurwyr modern yn cynnig y amlddarlledydd
Casgliadau cyfansawdd o decstilau cartref, lle mae pob meinweoedd yn cael eu cyfuno
â'i gilydd, fel arfer ffabrig (gyda phatrwm mwy cymhleth) yn dominyddu,
eraill yn ymddangos yn fwy cryno. Nid Yn y tu mewn i'r partneriaid meinwe-all
cylchdroi yn unig ar awyrennau gwahanol, ond yn eu defnyddio fel ymylol,
Braid, a ddefnyddir fel applique neu dechneg clytwaith. Ac oherwydd
casgliad yn cynnwys dylunwyr proffesiynol yn canolbwyntio ar meinwe-gymdeithion
o un cyfarfod - ". odezhki" y ffordd hawsaf i ddewis cartref newydd
Fodd bynnag, hyd yn oed yn yr achos hwn y dewis nid yw'n well gwneud ar frys, ond yn y cartref,
lle gallwch gwahodd arbenigwr o'r samplau o ffabrigau ac mewn awyrgylch tawel
roi cynnig ar yr holl liwiau a gweadau i du sy'n bodoli eisoes. Yn ôl dylunwyr,
Y mwyaf poblogaidd heddiw yn eco-gyfeillgar ddeunyddiau: lliain gwahanol
gwead gyda'r ychwanegiad o ffibrau naturiol, cotwm organig, sidan dirwy
yn arddull pentref naïf. Gosod ffenestr mewn goleuni y gwanwyn-haf
dylunwyr arddull hefyd yn argymell y defnydd o Unlliw organza, yn ddiogel
gyfuno â meinweoedd a restrir. Ac fel y llenni - fel arfer mae'n
cord tecstilau cynradd yn y tu mewn, byddwn yn eu hystyried yn fanwl.
Yn y ffenestr gwisgo rhan yr un mor bwysig a chwaraeir gan ansawdd a strwythur y meinwe. Y cyntaf
yn creu effaith addurnol sy'n arbennig o ganlyniad i chwarae o olau a chysgod
llinynnau cydblethu, a thrwy hynny, y lliw yn dod yn fwy cymhleth ac yn ddwfn,
a thôn - meddal a melfedaidd. Wrth siarad o liwiau ffasiwn,
y rhai mwyaf perthnasol yn dal i pastelau: cyfuniad o letys,
cain, debyg i perlysiau neu fwstard-melyn gyda bricyll melys
ac arlliwiau lemwn oer bach. Fodd bynnag, mae'n llai o alw perlog-llwyd,
Aquamarine, lliwiau porffor a gwyrddlas. Ond cofiwch: hyd yn oed y mwyaf soffistigedig
feinwe i greu delwedd cyflawn o'r ffenestr fel arfer yn ddigon.
Dylunwyr yn cael eu hargymell bob amser i osod oddi ar ei ategolion neu addurno. Fel
Gall fframio eu defnyddio, er enghraifft, metelaidd organza rhuban,
haddurno â blodau ac aeron swmp. Er mwyn cefnogi thema y gwanwyn ac yn
cymorth-clip clothespins ar ffurf dail, a oedd yn cadw y llen ar y silff
ac ar yr un pryd yn rhoi darn syml o addurno ffabrig. Fel
Gall deiliaid ddefnyddio orffen ar linyn o wydr lliw
gleiniau. Eithaf ar y tymor ac yn awr yn ffasiynol brodwaith gan ddefnyddio
gleiniau gwydr a rhinestones, les neu ddull argraffu cain printovoy. Gwanwyn
odezhki eich domaPonyatno fod y llenni newydd i ffitio i mewn i eisoes yn
mewnol sy'n bodoli eisoes. Ond mae hi mor hawdd ag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf?
Lliw, dwysedd, gwead a phatrwm o ddefnydd bydd angen i chi fod yn gysylltiedig â phenodi
gofod, ei faint, goleuadau, addurno mewnol, dodrefn, natur
ei ymyl ac addurniadau ar y carpedi. Mae'r cyfuniad o llenni liw a gweddill y tu mewn
Gellir cael ei adeiladu ar ddwy egwyddor: nyuansnom a chyferbynnu. Yn yr achos cyntaf
dewis lliw yn ddelfrydol fel bod yr ystafell wedi'i datrys yn yr un coloristic
allweddol. Yn yr achos hwn dylai'r rhai un o'r lliwiau tra-arglwyddiaethu a gweddill
ategu, mewn cytgord gyda phob cyfunol eraill. Dull Cyferbyniad yn dweud
ar gyfer ei hun: y dylai'r palet lliw cyffredinol gwanhau o leiaf sawl
acenion llachar. Mae unrhyw tu mewn yn hynod o dda ac yn ategu bwytho
oddi wrth y dodrefn haf yn cwmpasu un brethyn, lliain bwrdd a chlustogau.
Gyda llaw, yn cynnwys ar gyfer, chwrlid gobenyddion a falans ar y gwely bob amser yn well i wnïo
o ffabrigau cyflenwol, fel arall, byddwch mewn perygl o wneud eich tu
rhy gaudy unassumingly. Ac os y gaeaf yn fwyaf brys i ddod i mewn i'r tu mewn
tôn cynhesu dwys, ar y trothwy o dasg y gwanwyn mwyaf brys
dylunydd yn dod yn "gadael i natur yn y tŷ." Gwneud iddo weithio, er enghraifft,
ffabrig print blodau bach neu gyfansoddiad Provençal mewn pastel
arlliwiau. Tecstilau o'r fath yn arbennig o dda yn y dyluniad y tabl - ar y cyd
gyda dirwy tsieni asgwrn y bydd yn cyd-fynd yn dda i'r atmosffer a dathliadau
dderbynfa, ac yn cyffwrdd merched 'get-togethers. Gyda llaw, hyd yn oed ddewis
deunydd ac arddull ar gyfer y lliain bwrdd, mae'n werth cofio ychydig o reolau syml.
Er enghraifft, gwead cyfoethog a Tacna lliw disglair, yr hawsaf y dylid ei dorri.
Yn ogystal, mae'r meinwe â ffigur mawr yn edrych yn well mewn ystafelloedd mawr,
Bydd arwynebedd llawr tra cymedrol yn cael ei leihau yn weledol.

Share This Post: