Mae lefel y diffyg ar rhwymedigaethau credyd, gan gynnwys morgeisi
benthyciadau yn yr Wcrain cyrraedd 25% .

Mae Llywydd Viktor Yushchenko Wcrain dywedodd mewn cyfarfod gyda'r cadeiryddion
gweinyddiaethau wladwriaeth lleol . Peidio â thalu am fenthyciadau yn golygu,
Yn ei dro , nad yw rhywun yn gallu mynd yn ôl eu blaendaliadau , ychwanegodd
meddai. " Felly , rhaid i ni gytuno ar y Gwasanaeth mwyaf rhythmig
gweithrediadau ac i gynnal dull rhesymol , lle mae posibilrwydd - cysylltu
ail-ariannu ac ailstrwythuro o adnoddau , " - dywedodd y llywydd . " Mae'n angenrheidiol
cofiwch fod yn y diwedd ar ôl buddiannau'r ddau credydwyr a dyledwyr yn syml
bobl " , - Yushchenko meddai.

Share This Post: