Ffenestri plastig - yr ateb perffaith ar gyfer drafftiau oer a
ein cartrefi . Mae'r rhain yn syml iawn , ond ar yr un pryd dyluniadau effeithlon
gwneud ein tŷ glyd ac yn gyfforddus . Fodd bynnag , er mwyn cael y
Mae'n rhaid i deimlo effaith y cyfan o strwythurau hyn yn iawn i gynnal gwasanaeth
ffenestri plastig .

Gosod ffenestri plastig - yn broses bwysig iawn, oherwydd bod unrhyw un sydd eisiau
prynu ffenestri newydd fod yn ymwybodol fod hyn yn dibynnu ar p'un a
Maent yn wydn ac yn effeithiol, neu ddifetha mewn blwyddyn neu ddwy. Felly,
Meddyliwch eto os ydych yn bwriadu gwneud gosod ffenestri plastig
yn annibynnol. Mewn unrhyw achos, bydd angen i chi dalu sylw i'r cynnil
a'r anawsterau sy'n codi yn ystod y gosodiad. Gyda llaw, y byddant yn ddefnyddiol
nid yn unig i chi. Ond y bobl sy'n cynhyrchu'r gosod ffenestri plastig, felly
fel arbenigwyr go iawn yn y maes hwn, fel maen nhw'n dweud "y diwrnod y tân ... ".
Wedi'r cyfan, y broblem fwyaf - y maint cywir o ffenestri. Felly,
ddylai dyn, sy'n mesur y ffenestr yn cael ffantasi lle ardderchog
a meddwl dadansoddol, yn ogystal â'r angen i gael profiad yn y maes hwn.
Gan fod y mwyafrif o achosion, nid yw'r ffenestri yn ffitio safonol ffenestri
cael ei adeiladu heddiw, mae angen i chi wneud mesuriadau manwl iawn, ar gyfer
i beidio â gosod ffenestri plastig yn dod yn bom amser
gweithredu, a fydd yn ei dro ef i chwilio ofer am ffordd allan o di-ri
sefyllfa. Rhaid gosod ffenestri plastig eu gwneud ar diffinio gaeth
paramedrau. Mesur sydd eu hangen ar bob ochr o ganol a'r tu allan.
Mae'n amlwg y dylai'r ffenestr curiad dim llai na mesuriadau allanol yr agorfa, ond nid
gadael. Rhaid hefyd yn ystyried y ffaith y gall fod yn agoriad
anwastad neu gogwyddo yn wael. Mae hyn yn arwain at yr angen i gynyddu
faint ffenestr ar werth o ragfarn. Gellir cyflawni hyn gyda chymorth nifer o
ddulliau, er mwyn cynyddu maint y blychau ffenestri, ffenestri i ehangu gyda chymorth arbennig
proffiliau ffenestr, sy'n cael eu latched i'r blwch. Ond dyma ni rhaid gywir
yn glir ac yn sicrhau bod y dyluniad yn addas agoriad y ffenestr, y
mae'n cael ei roi. Dylid gosod ffenestri plastig ddarparu'r holl posibl
a hyd yn oed arlliwiau yn amhosibl. Gosod ffenestri plastig yn cael llawer o nodweddion.
Un ohonynt yw siâp a phenodoldeb y gosodiad. Mae'n well gan rai
ffrâm ffenestr i llwyr wal hyd at y bwlch, tra bo eraill eisiau
y ffenestr gyfan i gael eu gweld. Bydd y cyntaf a'r ail opsiwn fod yn fwyaf effeithiol,
os gyflawni'n briodol gosod. Ond o ran gosod yn well na'r ail
Fel arall, fel yn yr achos hwn, mae llai o gyfle i wneud camgymeriad,
yn unol â hynny, bydd y canlyniadau yn fach. Gosod ffenestri plastig
hefyd yn darparu ar gyfer sefydlu o nodweddion ychwanegol sy'n mawr
ymestyn llinellau o weithredu, megis draeniad. Isod Rhaid cael eu gosod
draenio i ddraenio dŵr glaw. Dylai blwch ffenestr eithafol fod yn is ar
ymyl y slot. Heblaw rhaid i'r ffin rhwng yr all-lif a'r ffrâm ffenestr cael ei
sêl, megis silicon. Ond mae angen i ni weld iddo fod
Nid yw dwr yn gollwng ac nid oedd yn difetha wal yr adeilad. I'r perwyl hwn sil
gosod gyda llethr i lawr ychydig. Selio o ffenestri - yn bwysig iawn
broses. Y seliwr mwyaf effeithiol yw, sbwng polywrethan sy'n
Mae llawer o fanteision. Yn gyntaf, inswleiddio ardderchog a selio,
y gallu i wneud a dosbarthu wastad y straen
a disgyrchiant. Yn ail, gall yr ewyn lenwi'r hyd yn oed y mwyaf arwynebau anwastad.
Yn drydydd, mae'r ewyn yn hawdd i'w defnyddio ac yn gymharol rhad. Mae'n rhaid i mi ddweud
dull mwy technolegol ar hyn o bryd dim. Fodd bynnag, mae'r Ewyn
Mae nifer o anfanteision sy'n effeithio ar y gosod ffenestri plastig.
Mae hi'n cael ei ddifetha gan golau'r haul, gan ei fod yn rhaid i reidrwydd yn
zashtukaturivat neu baent. Ac eto, nid yw hyn yn dal dŵr ewyn, felly
rhaid iddo fod yn diogelu rhag glaw ac eira. Bydd hyn yn helpu'r a restrir uchod
dewisiadau. Trwy gydol y gweddill ei fod yn ddeunydd eithaf ymarferol ac yn gyfforddus.
Felly, gosod ffenestri plastig, fel y gallwch weld y broses yn weddol gymhleth
ac mae angen ymdrechion arbennig a phenodol. Fodd bynnag, olrhain cywirdeb
ar gyfer pob cam o'r gosodiad, bydd gosod ffenestri plastig yn cael ei gynnal
ar y lefel uchaf, fel y bydd eich ffenestri fod yn hir ac yn ddibynadwy.

Share This Post: