Mae'r Cabinet yn awdurdodi i osod mesuryddion trydan , cwmnïau nwy a dŵr
tan 2010 .

Mae Cabinet y Gweinidogion gorchymyn y gweinidogaethau , adrannau a llywodraeth leol
weinyddiaeth i leihau y gost o nwy naturiol ar gyfer gwresogi . Fel y dywed yr hen air
y Cabinet y Gweinidogion , bydd yn cael ei wneud drwy sefydlu unigol
unedau gwresogi a systemau trydanol energoakkumuliruyuschih gyda
sefydlu gwahaniaethol ( bob awr ) fesuryddion trydan .
Mae'r llywodraeth hefyd yn gyfarwyddyd y gweinidogaethau , adrannau a llywodraeth leol
gweinyddiaethau cyn 1 Ionawr 2010 i sicrhau bod eu mentrau is-
sefydliadau a chyflwyno mesuryddion gorfodol o drydan , naturiol
nwy , gwres , dŵr poeth ac oer .

Share This Post: