Pam siliau ? Mae un ffenestr tu siliau yn cael eu defnyddio fel
tablau a dod yn yr un maint â pen bwrdd . Mewn un arall sil ffenestr ystafell ,
yn chwarae rôl y cabinet . O dan mae'n cyd-fynd cist neu focs bach .

Gallwch ddal i weld y llyfrgell, y sil ffenest. O dan y sil ffenestri wedi eu cau
silffoedd llyfrau. Yn Efallai y man gwaith llenyddol fod, ac yn y cartref
blodau. Mewn cartrefi mwy o faint yn gosod y ffenest sil, lle tân. O dan y sil ffenestr
plygiau trydanol neu "tân yn fyw". Fodd bynnag, yn ddiddorol wahanol. Cyn belled ag y
addas ar gyfer ffenestri plastig y siliau? Mae ffenestri plastig siliau
arloesi, a enillodd bron ers dyfodiad. Parapet
fyrddau PVC anhyblyg o ansawdd uchel gyda haenen arbennig o fusible
ffilm yn gyflym ennill poblogrwydd. Cynhyrchion pren yn cael eu gadael ar ôl.
Beth yw defnyddwyr yn falch mor ddymunol? Manteision siliau ffenestri plastig
Mae'r tai a fflatiau yn cael eu canfod yn gynyddol siliau ffenestri plastig, sy'n
gymryd lle'r rhai pren. Mae ganddynt lawer o nodweddion cadarnhaol, sy'n egluro
ddewis cymaint o bobl. * Nid yw plastig siliau yn caniatáu
aer oer i gael y tu mewn. Ar y llaw arall, yn atal
gofal gwres o'r tu mewn. * Ffenestri plastig addurno hwn. Maent yn
Gall anifeiliaid anwes yn cael ei drefnu blodau, cofroddion ac elfennau addurniadol eraill. * Plastig
siliau wedi dylunio gyfforddus. Nid ydynt yn amharu ar atgyweirio ffenestri,
wrth dynnu i'r llenni yn y ffenestr agored, mewn ffenestr-glanhau a gwaith arall.
Gall ffenestri plastig * llyfn allan y gwahaniaeth rhwng y gwydr
a waliau trwchus, felly y lle yn edrych yn ffenestr mwy na 'n giwt.
Dylunwyr mewnol yn gwybod hyn ac yn aml yn defnyddio siliau ffenestri PVC. *
Siliau ffenestri plastig ymarferol. Nid ydynt yn diflannu yn yr haul, nid ydynt yn newid
ffurflen ac nid yw'n amsugno dŵr. Nid yw siliau ffenestri PVC yn llosgi ac nid ydynt yn allyrru niweidiol
sylweddau gwenwynig i'r awyr. * Plastig siliau dod i mewn gwahanol liwiau,
ond maent yn edrych yn yr un mor dda. Mae cynhyrchion naturiol o dan
cerrig. Mewn gweithgynhyrchu sil ffenestr PVC, cynnyrch allanol yn dod o dan
paent. Mae'n dwyn llun neu batrwm. Nesaf, yn defnyddio
haen o farnais neu haenen arbennig sy'n atal effeithiau solar
pelydrau a lleithder. Felly, y ddelwedd ar ffenestr plastig y silffoedd yn cael
amddiffyniad mwyaf posibl. * Siliau ffenestri plastig o wahanol faint.
Mae cynnyrch o wahanol hyd a lled. Dewiswch y sil ffenest a ddymunir
Nid PVC yn anodd. * Siliau ffenestri plastig yn cael eu gwneud o trwchus
deunydd. Mae'n cynnwys unrhyw eiddo gwag, a all gronni microbau niweidiol,
ffwng. Mae'n sôn am gynnyrch amgylcheddol. * Siliau ffenestri plastig
hawdd eu glanhau. Iddynt hwy, unrhyw glanedyddion addas. Y prif beth yw bod yn
Nid yw gel neu hylif yn sgraffinio. * Nid yw plastig siliau ffenestri yn cael eu
crafu. Nid oes angen i ail-beintio dros yr hyn - ar y pryd. Plastig
siliau yn cael eu dethol o dan y ffenestr proffil. Rama a Carthion yn edrych
ffordd iawn cytûn, os ydynt yn cael eu gwneud mewn un lliw. Wedi hynny
meistr torri faint cynnyrch. Fel arfer, mae'n ei wneud neu ei weld
jig-so trydan. Bellach, ochr allanol y sil ffenestr PVC wedi cau
capiau addurnol. Dylunio yn sefydlog gyda sgriwiau a metel
cefnogi. O'r holl gamau o'r un mwyaf pwysig yw torri. Rhaid iddo gydymffurfio â
gweithwyr proffesiynol i'r dimensiynau unigol yr agoriad ffenestr a proffil.

Share This Post: